เพื่อเป็นการปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสภาวการ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดแบบคงที่ ซึ่งจะสะท้องต้นทุนทุนการให้บริการของหน่วยงานรับจดทะเบียนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามจำนวนทุนจดทะเบียนตามข้อเสนอแนะของธนาคารโบก (ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป)

Walk in (จดด้วยตัวเอง) คิดแบบคงที่  e-Registration (จดออนไลน์) ลด 30% จากแบบคงที่
จัดตั้งบริษัท

 • ห้างหุ้นส่วน 1,000 บาท
 • บริษัท 5,500 บาท
จัดตั้งบริษัท

 • ห้างหุ้นส่วน 700 บาท
 • บริษัท 3,850 บาท
เปลี่ยนแปลง 500 บาทต่อครั้ง

 • ห้างหุ้นส่วน
 • บริษัทจำกัด
 • เพิ่มทุนหน้างหุ้นส่วน
 • เพิ่มทุนบริษัทจำกัด
เปลี่ยนแปลง 350 บาทต่อครั้ง

 • ห้างหุ้นส่วน
 • บริษัทจำกัด
 • เพิ่มทุนหน้างหุ้นส่วน
 • เพิ่มทุนบริษัทจำกัด
เลิก/ชำระบัญชี 500 บาท

 • จดทะเบียนเลิก
 • เสร็จการชำระบัญชี่
เลิก/ชำระบัญชี 350 บาท

 • จดทะเบียนเลิก
 • เสร็จการชำระบัญชี่
จดทะเบียนเรื่องอื่นๆ 550 บาท/ครั้ง จดทะเบียนเรื่องอื่นๆ 350 บาท/ครั้ง

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53