จองชื่อบริษัท

การจองชื่อเพื่อจดทะเบียนบริษัท ถือว่าเป็นขั้นแรกของการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท ก็ว่าได้ โดยท่านต้องเข้าไปเวปไซท์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วกรอกแบบฟอร์มในเวปไซท์ โดยผู้ก่อการของบริษัทจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมให้ชื่อที่ต้องการจอง โดยเบื้องต้น ท่านควรจะกรอกชื่อที่ต้องการไป 3 ชื่อ เพื่อเป็นทางเลือกลองลงไป หากชื่อแรกไม่ได้รับอนุมัติ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จะตรวจสอบชื่อดังกล่าว ว่าจะไม่

  1. ซ้ำ หรือ คล้ายกับชื่ออื่น ที่เคยอนุมัติแล้ว (ให้บุคคลอื่นใช้แล้ว)
  2. ไม่มีรายการใด ต้องห้ามตามกฎกระทรวง

ถ้าชื่อที่ต้องการ ไม่ได้รับอนุมัติ หรือขัดแย้งตามเหตุผลที่กล่าวช้างต้น นายทะเบียนจะปฎิเสธการจอง โดยจะพิจารณาชื่อสำรองที่ท่านเลือก อันดับสอง และอันดับสาม ต่อไป กระบวนการจองและอนุมัตินี้จะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วันทำการ และถ้าไม่ได้รับอนุมัติ ท่านสามารถทำการจองใหม่ได้อีก โดยให้ใส่ชื่อใหม่ เพื่อพิจารณาต่อไป

กรณีที่ชื่อของท่านได้รับอนุมัติ ท่านต้องดำเนินการไปจดทะเบียนด้วยชื่อนี้ภายใน 30 วัน โดยจะไม่มีการยืดเวลาออกไป แต่ท่านสามารถจองใหม่ด้วยชื่อเดิมได้ทันที นับตั้งแต่หมดอายุ และจองซ้ำได้อีกไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตราบเท่าที่ชื่อยังไม่ถูกใช้โดยบุคคลอื่น

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53