เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด ชลบุรี ท่านไม่ต้องเดินทาง เราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบ ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และ จดทะเบียนเสร็จในวันเดียวกัน เราบริการทั่วประเทศ

โทร 080 173 2000 , 080 174 2000 , 02 933 5511

จดทะเบียนบริษัท (เปิดบริษัท)

ค่าบริการ 5,000 บาท

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย จดทะเบียนบริษัท สำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย

บาท

ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท 5,000
ขอหมายเลขผู้เสียภาษี – 0 –
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม – ฟรี – 0 –
จัดทำตราประทับ 500
บวก ค่าธรรมเนียม – กรมพัฒนาธุรกิจ 6,500
บวก ค่าเดินทาง – 0 –

รวมค่าใช้จ่าย          

12,000

หมายเหตุ
 1. กรณีมีชาวต่างชาติ ร่วมถือหุ้นหรือ ร่วมเป็นกรรมการ ค่าบริการดังกล่าว คิดเพิ่ม 3,000 บาท
 2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่างจังหวัด(ไม่ใช่อำเภอเมือง) เราจะจดผ่านระบบอินเตอร์เน็ท /หรือไม่ ท่านต้องอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างอำเภอ

ครอบคลุมขอบเขตบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • จดทะเบียน ต่างๆ ณ จังหวัดท่าน โดยครอบคลุมงานจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
  • จดทะเบียนบริษัท
  • ขอหมายเลขผู้เสียภาษี
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ นาราฯ นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ยังจังหวัดของท่าน
 • ไม่รวมการจัดทำใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จดทะเบียนประกันสังคม
 • ไม่รวมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ หรือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม โดยที่เรามีเจ้าหน้าที่ต่างชาติซึ่งปฎิบัติงานเต็มเวลาดำเนินการประสานงาน
ท่านสามารถดูเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้

แก้ไข รายการจดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน – จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ค่าบริการ

 • จดทะเบียนเพิ่ม – ลด กรรมการ (เปลี่ยนแปลงกรรมการ) 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนอำนาจกรรมการ 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง – เพิ่ม วัตถุประสงค์ 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเพิ่ม ทุน 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท (พร้อมตราประทับ) 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนตราประทับ 2,500 บาท
 • เปลี่ยนแปลงบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น 1,500 บาท
 • แก้ไขอำนาจกรรมการ 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน 3,500 บาทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,500 บาท

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียม จะสรุปแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อออกใบเสนอราคา ก่อนเริ่มงาน
 2. กรณีต่างจังหวัด ค่าเดินทาง จะสรุปแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่่อออกใบเสนอราคา ก่อนเริ่มงาน

บริการอื่น

 • คัดสำเนาเอกสารทางราชการ เช่น เอกสารสำคัญของบริษัท คัดหนังสือรับรอง, คัดข้อบังคับ, คัดวัตถุประสงค์, คัดคำรับรอง ตราประทับ, คัดงบการเงิน, แบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และื่อื่นๆ คัดเอกสารแบบแสดงรายการภาษีพร้อมรับรองเอกสาร
 • คัดสำเนาเอกสารทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วน อื่นๆ
 • รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค
 • แปลเอกสาร
 • ขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตท่องเที่ยว ใบอนุญาตเปิดเค้าเตอร์แลกเงิน ใบอนุญาตนำเข้า – ส่งออก ,
 • เตรียมเอกสาร เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร และ ช่วยเหลือ ณ ธนาคาร
 • บริการเป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากรเพื่อชี้แจงต่างๆ
 • บริการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานของราชการ
 • บริการจดทะเบียน – จัดทำและนำยื่นประกันสังคม
 • บริการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเพื่อรองรับการปฎิบัติตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และ พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 • คัดสำเนาโฉนดที่ดิน
 • บริการเป็นตัวแทน เข้าประมูลทรัพย์ คัดค้านการประมูลทรัพย์ ณ กรมบังคับคดี

นักบัญชีอิสระ แต่ละจังหวัด ร่วมเป็น พันธมิตร กับ นาราการบัญชี

นาราการบัญชี เดินทางจดทะเบียนบริษัททั่วประเทศ แต่ไม่สามารถให้บริการบัญชี ได้ทั่วประเทศ ดังนั้น หากลูกค้าจดทะเบียนใหม่ ต้องการนักบัญชี นาราการบัญชี จะแนะนำ นักบัญชีอิสระ ในแต่ละจังหวัด ให้กับลูกค้า 

ดังนั้น หากนักบัญชีอิสระ ท่านใดสนใจเป็นพันธมิตร กับ นาราการบัญชี ท่านสามารถ เข้าเวปไซท์ www.นักบัญชีอิสระ.com โดยท่านสามารถโพสท์ ตามจังหวัดที่ท่านสะดวกรับงาน  

เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน

เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยเดินทางไปแล้วกว่า 45 จังหวัด และใน กทม. เราให้บริการเกือบทุกวัน ท่านมั่นใจได้ว่า เราเข้าใจ ปัญหา โดยได้วางแผน และสร้างระบบเพื่อป้องกัน  และทีมงานเรายังคงมุ่งมั่น ทำอย่างอย่างจริงจัง ตลอดมา

ท่าน จดทะเบียนเอง แต่ต้องการ ชื่อและหมายเลขผู้สอบบัญชี

เรายินดีให้รายละเอียดฟรี แต่ขอให้ท่านบริจาคเงินในนามท่าน ให้ โรงพยาบาลของรัฐบาล อย่างน้อย 500 บาท

(บริจาคแล้ว ส่งใบเสร็จให้เรา) คลิ๊กที่นี้

ท่าน จดทะเบียนเอง แต่ต้องการ ลายมือชื่อทนายรับรอง

เรายินดีให้รายละเอียดฟรี แต่ขอให้ท่านบริจาคเงินในนามท่าน ให้ โรงพยาบาลของรัฐ อย่างน้อย 500 บาท
(บริจาคแล้ว ส่งใบเสร็จให้เรา) คลิ๊กที่นี้

ท่านติดต่อเรา และนัดเซ็นต์เอกสาร ที่ชลบุรีได้ที่

43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

หรือ โทร 080 173 2000, 080 174 2000

ข้อควรทราบเกี่ยว - จดทะเบียนบริษัท

ความหมายของบริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันทำกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน โดยบริษัทจำกัด จะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัท เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่า ของหุ้นที่ตนถือ เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย

ชื่อบริษัท

สำหรับชื่อบริษัท ถ้าจะนำชื่อไปใช้ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือ จดหมาย หรือ เอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทต้องใช้คำว่า “บริษัท” ไว้หน้าชื่อ และ “จำกัด” ไว้ท้ายชื่อด้วย ถ้าเป็นอักษรต่างประเทศต้องใช้คำซึ่งมีความหมายว่า “บริษัทจำกัด” ประกอบชื่อ เช่น ถ้าใช้ชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า “Company Limited” หรือ “Co., Ltd.” หรือ “Limited” หรือ “Ltd.” ประกอบชื่อ เป็นต้น

หน้าที่ของบริษัทจำกัด

การที่บริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทำให้มีสิทธิ หน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้

 1. ต้องมีที่ตั้งสำนักงานซึ่งถือเป็นภูมิลำเนาของบริษัทที่สามารถติดต่อได้ หากมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานจากที่จดทะเบียนไว้ ก็ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 1. จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้จัดทำตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ และต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้นดูได้ในระหว่างเวลาทำการไม่น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ถ้าไม่จัดทำ ไม่เก็บรักษา หรือไม่ให้ผู้ถือหุ้นดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

            นอกจากนี้ยังต้องจัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดง การเป็นเจ้าของหุ้นและจะเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบบาท โดยรายละเอียดในใบหุ้นต้องมีชื่อบริษัท หมายเลขหุ้น มูลค่าของหุ้นชำระค่าหุ้นแล้ว หุ้นละเท่าใด มีชื่อของผู้ถือหุ้นหรือคำว่าใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ และให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อเป็นสำคัญ ถ้าไม่ทำใบหุ้น หรือเรียกค่ำธรรมเนียมเกิน หรือ มีรายละเอียดในใบหุ้นไม่ครบถ้วนมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 1. หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อจากนั้นในทุกๆ รอบ ระยะเวลา 12 เดือนก็ต้องจัดประชุมแบบนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุม ที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ถ้าไม่เรียกประชุมมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

สำหรับวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง จะต้องนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในท้องที่ และส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่นัดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องที่จะต้องลงมติพิเศษให้กระทำการดังกล่าวข้างต้นก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยข้อความในหนังสือนัดประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และ เรื่องที่จะพิจารณากัน กับข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติพิเศษ ซึ่งเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการลงมติพิเศษ คือ การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การควบบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การเลิกบริษัท และการแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดกัด

ทั้งนี้ ก่อนจะทำการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องนัดประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนด วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสียก่อน ถ้าไม่ลงโฆษณา ไม่ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่ระบุ รายละเอียดในหนังสือนัดประชุมมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

และทุกครั้งที่มีการประชุมต้องทำการจดบันทึกรายงานการประชุม มติของ ที่ประชุมไว้ในสมุดให้ถูกต้อง ทั้งต้องเก็บรักษาสมุดจดบันทึกรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานของบริษัท ถ้าไม่จดบันทึก หรือไม่เก็บรักษาสมุดมีความผิด ปรับ กรรมการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท

 1. ต้องส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดและผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแล้วในวันประชุมสำมัญ ไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนนบริษัท อย่างน้อยปีละครั้งแต่ไม่ให้ ช้ากว่า 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าไม่ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมีความผิด ปรับ กรรมการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 1. ต้องรีบนัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นทันที เมื่อบริษัทขาดทุนถึงครึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หรือภายใน 30 วัน เมื่อมีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ร้องขอให้เรียกประชุม ถ้าไม่นัดประชุมมีความผิด ปรับ กรรมการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 1. ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีหนึ่งคนหรือหลายคนมาตรวจสอบงบการเงิน แล้วต้องนำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติภายใน สี่เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชี โดยต้องส่งสำเนางบการเงินให้ผู้ถือหุ้นดูล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และมีสำเนางบการเงินเปิดเผยไว้นสำนักงานของบริษัท ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

 จัดทำบัญชี

บริษัทจำกัด เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี โดยจะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีดังนี้

 1. จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่นตามความจำเป็นแก่การทำบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัท ถ้าไม่จัดทำบัญชีมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่า จะปฏิบัติให้ถูกต้อง
 1. จัดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของบริษัท ซึ่งอาจเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับจ้างทำบัญชีก็ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำบัญชีให้ ยกเว้นบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถให้ผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำบัญชีก็ได้ ซึ่งบริษัทจะต้องควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถ้าไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 1. ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี ให้กับผู้ทำบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้บัญชีที่จัดทำขึ้นสามารถแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถ้าไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

  4.ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีและให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปี บัญชีแล้ว อาจปิดบัญชีก่อนครบรอบ 12 เดือนได้  ถ้าไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

     5.จัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน และ งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน ถ้าไม่จัดทำมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท

โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
 1. จัดส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 1. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทำการ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำงานประจำ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5ปี นับแต่วันปิดบัญชี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้ แต่ถ้บัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย บริษัทต้องแจ้ง สารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือ ควรทราบ โดยทั้งหมดนี้ ให้ยื่นเรื่องผ่านระบบงานการอนุญาต (DBD e-Permit) ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินห้าพันบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าพันบาท

ถาม - ตอบ จดทะเบียนบริษัท

ถาม 1 - บริษัทจำกัด คือ อะไร

นาราการบัญชี - นิติบุคคลที่มีบุคคล (ผู้เริ่มก่อการ) ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าร่วมกัน เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัท โดยแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งแต่ละหุ้นมีมูลค่าไม่นอยกว่า 5 บาท  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าร่วมกันโดยหวังผลกำไร และนำกำไรนั้นมาแบ่งปันระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคน มีความรับผิดในหนี้ของบริษัทจำกัดไม่เกินจำนวนเงินที่ยังส่งใช้ค่าหุ้นไม่ครบตามมูลค่าของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นได้ถืออยู่

ถาม 2 - ในการจดทะเบียนบริษัท การระบุที่ตั้งสำนักงาน บริษัทจำเป็นต้องเป็นเจ้าของกรมสิทธิ์ในสถานที่ตั้งนั้น หรือไม่

นาราการบัญชี - ไม่ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายว่า บริษัทจะต้องเป็นเจ้าของกรมสิทธฺ์ในสถานที่ตั้งนั้นๆ ดังนั้นบริษัทอาจได้สำนักงานที่ตั้งมาโดยการเช่า หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรมสิทธิ์ก็ได้

ถาม 3 - การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียยื่นหนังสือคัดค้านการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน สามารถทำได้ไหม

นาราการบัญชี - การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ เมื่อได้นัดเรียกและได้มีการประชุมกันรวมทั้งได้ลงมติถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชย์ และข้อบังคับของบริษัทและยืนคำขอและเอกสารประกอบครบถ้วยถูกต้องตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางฯ แล้ว แม้จะมีการคัดค้านการจดทะเบียน แต่คำคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จรับฟังได้ และระหว่างการพิจารณาไม่ปรากฎแก่นายทะเบียนว่าศาลได้มีคำสั่งห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือมีคำสั่งอื่นใดในทำนองเดียวกัน นายทะเบียนพจารณารับจดทะเบียนได้

ถาม 4 - การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ ของบริษัท ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

นาราการบัญชี - การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ไม่ต้องมีการลงมติพิเศษเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิรายการดังกล่าวเพราะชื่อภาษาต่างประเทศไม่ถือว่าเป็นชื่อจดทะเบียน  แต่หากบริษัทประสค์จะให้การเปลี่ยนชื่อดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อสาธารณะชน สามารถดำเนินการได้โดยทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท  หรือจะยื่นคำขอจดทะเบียนรายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบก็ได้

ถาม 5 - บริษัท มีทุนขั้นต่ำตามกฎหมาย เท่าไหร่

นาราการบัญชี - ตามกฎหมายการจดทะเบียน หุ้นบริษัท จะต้องมีมูลค่าขั้นต่ำ 5 บาท และในการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท จะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ท่าน ดังนั้น ทุนขั้นต่ำ ของบริษัท จะต้องมีอย่างน้อย 15 บาท

ถาม 6 - บริษัทจดทะเบียน ในกรุงเทพมหานคร แต่มาทำธุรกิจที่เชียงใหม่ ได้ไหมคะ แล้วถ้าทำ อีกหลาย จังหวัด ละ ได้ไหมคะ

นาราการบัญชี - คำถามนี้ค่อนข้างกว้างนะครับ  อันดับแรก คุณต้องอธิบายขอบเขตของการทำธุรกิจ ให้ทราบก่อนนะครับ ว่าทำอะไรบ้าง โดยผมอาจยกต้วอย่างคร่าวๆ ตาม สถานะการณ์ด้านล่างนี้ ครับ

 • ไปติดต่อธุรกิจ เพื่อเสนองาน และนำสินค้าตัวอย่างไปแสดงให้ลูกค้า  อย่างนี้ทำได้เลยครับ เพราะไม่ได้มีสถานประกอบการ และสถานจัดเก็บสินค้า ณ จังหวัดนั้น ลักษณะแบบนี้ ทำได้ทุกที่ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือ จดทะเบียนสาขา
  • ไปติดต่อธุรกิจ โดยมีสถานที่ทำงาน/หรือ มีการจัดเก็บสินค้า อย่างนี้ ก็ต้องขอจดทะเบียนสาขา ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร รวมถึง ยังจำเป็นต้องขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วย

ถาม 7 - บริษัทมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เป็นชาวต่างชาติ สิงคโปร์ ซึ่งไม่ได้เข้ามานั่งทำงานในไทย แต่ว่าจ้างพนักงานในไทย เพื่อประสานงานและติดต่อลูกค้า แบบนี้ ผู้บริหารต้องเซ็นต์เอกสาร ทุกอย่างเองเลยไหม หรือ สามารถมอบอำนาจให้เซ็นต์ได้ คะ

นาราการบัญชี - เอกสารที่ต้องเซ็นต์ ขอแยกตอบเป็น เอกสารทางธุรกิจกับคู่ค้า กับเอกสารทางราชการ นะครับ

 • เอกสารทางธุรกิจกับคู่ค้า ปกติวิสัย ท่านสามารถมอบอำนาจ ให้พนักงาน หรือบุคคลอื่น ที่น่าเชื่อถือทำแทนได้  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่ค้าท่านเช่นกันว่า เขายะยอมรับสัญญานั้นไหม ทางที่ดี ขอแนะนำให้ท่าน เพิ่มพนักงานคนไทย หรือ บุคคลที่ท่านไว้ใจได้ ให้เป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดอำนาจกรรมการ ของผู้รับมอบท่านนี้ ให้เฉพาะเพื่อ.... ตามความเหมาะสมต่อไป
 • เอกสาร่ทางราชการ ตอบยากครับ เรื่องนี้ บางหน่วยงานก็ยอมรับ ให้มีการมอบอำนาจใตการเซ็นต์เอกสาร เช่น กรมสรรพากร แต่บางหน่วยงาน ก็ไม่ยอมรับเรื่องมอบอำนาจ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เช่นกันครับ เพื่อแก้ปัญหาที่ยั่งยืน แนะนำให้เพิ่ม ผู้รับมอบอำนาจเข้ามาเป็นกรรมการ แล้วกำหนดอำนาจกรรมการ เพื่อ..... ตามความเหมาะสมต่อไป

ถาม 8 - สามี มีบริษัทจดทะเบียน อยู่แถวรัชดา ส่วนตัวดิฉัน มีงานแปลเอกสาร แบบรับงานอิสระ ในนามบุคคล มาตลอด แต่ตอนนี้มีลูกค้าซึ่งจะมาจ้างงานประจำ ต้องการให้ดิฉันเรียกเก็บเงินในนามบริษัท ไม่ทราบว่า จะใช้บริษัทสามี รับเงินแทนและออกเอกสารใบเสร็จรับเงินได้ หรือไม่คะ

นาราการบัญชี - สามารถทำได้ครับ แต่ควรให้ความสนใจกับ ปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ถ้าจะมีรายได้ประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง แนะให้บริษัทสามีเพิ่มวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อย
 • บริษัทจำกัด ของ สามีเมื่อ เรียกเก็บเงิน กับลูกค้าแทนคุณแล้ว บริษัทสามี ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วย คือ จ่ายค่าต้นทุนการแปลเอกสาร ให้กับคุณด้วยและดำเนินการหัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง โดย บริษัทจำกัด ของสามี ก็ต้องรับรู้กำไร ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าทำธุรกิจโดยไม่หวังกำไร
 • หากสามี ทำธุรกิจ ที่แตกต่าง จากงานแปลอย่างมาก เช่น รับเหมาก่อสร้าง หรือ ขายผ่อนชำระ แบบนี้ รูปแบบ ของการบันทึกบัญชี และการสียภาษี ก็จะต่าง กันพอสมควร หาก งานแปลของคุณมีอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้มากพอ แนะให้เปิดบริษัทเองแยกต่างหาก ออกไปเพื่อ ความสะดวกในการวางแผนภาษี และการทำบัญชีและภาษีอากร ครับ

ถาม 9 - ผมจำเป็นต้องเปิดบริษัท (จดทะเบียนบริษัท) เพราะลูกค้าบังคับมา แต่ไม่มั่นใจว่าจะได้งาน นานแค่ไหน ก็ขอถาม ถึงขั้นตอนการปิดหน่อยครับ ว่ายุ่งยากไหม ค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่ กรณีแบบผม ต้องวางแผนอย่างไรครับ

นาราการบัญชี - ตอบยากเลยครับ คำถามนี้ ปกติผมจะแนะนำว่า อย่าเปิดเลย ถ้าไม่มั่นใจ ให้ยืมชื่อบริษัทอื่น รับงานไปก่อน (เช่นเดียวกับคำตอบก่อนหน้านี้) แต่คุณบอกว่า "จำเป็น" ผมก็ต้องตอบไปทำนองนี้นะครับ ผมเข้าใจว่ารายได้ยังไม่มากสักเท่าไหร่ ถ้าไม่ถึง 1.8 ล้านบาท ต่อปี ผมแนะนำให้จดบริษัท แต่ไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วคุณแจ้งลูกค้าว่าบริษัทคุณไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สามารถออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน แบบสมบูรณ์ ได้ ระหว่างนี้ ที่รายได้ไม่มาก อย่าเอา ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้ามานะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องการเสียภาษีมากนัก เพื่อให้บริษัทมีรายการทางบัญชีไม่มากนัก  อย่างนี้ค่าทำงบการเงินและตรวจสอบบัญชี ในแต่ละปีจะไม่สูง  และกรณีที่ปีไหน ไม่มีรายได้ ก็ให้ทำเป็นแบบ งบเปล่า ไปเลย มีค่าใช้จ่ายทั้งปี แค่ 7,000 บาท เท่านั้น และถ้าเลิกในแบบ งบเปล่า ค่าบริการ ก็ประมาณ 13,000 บาท เท่านั้น เอง

 • คุณสามารถดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับ บริการงบเปล่า ได้ที่ http://www.52accounting.com/fs.html
 • คุณสามารถดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การปิดบริษัท (อันที่จริงไม่อยากพูดเรื่องปิดบริษัท บนหน้านี้เลยครับ) ได้ที่  http://www.52accounting.com/co-close.html

ยังไง เสีย ต้องการให้ผมช่วยวางแผน อะไรเพิ่มเติม ก็โทรได้รับ 080 - 288 2000

ถาม 10 - เพื่อนต่างให้ช่วยจดทะเบียนบริษัท เพื่อใช้ จดโดเมนเนม .co.th ในประเทศไทย ต้องจดแบบไหนดีครับ เขาไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจในไทย แต่อาจมีรายได้เล็กน้อย ไม่ถึงล้านต่อปี หรืออาจไมีรายการธุรกิจ ในประเทศไทยเลย ต้องจดทะเบียนบริษัท แบบไหนดีครับ

นาราการบัญชี - การตอบคำถามนี้ ต้องขอกล่าวถึง เอกสารที่ต้องใช้ในการ  ขอจดโดเมนเนม นามสกุล .co.th ก่อนครับ คือว่า เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท ใบสำคัญการจดทะเบียน หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หมายความว่า ไม่มีทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ ถ้ามีใบทะเบียนการค้า) และชื่อโดเมนเนอมนั้น จะต้อง

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
 • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อนเป็นคนต่างชาติ ของคุณ จะต้องเปิดเป็นนิติบุคคล โดยอาจเป็น บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ก็ได้ครับ เพื่อจะได้มีเอกสารตามที่ผู้รับจดโดเมนเนม ต้องการ โดยแนะนำว่า ให้จดบริษัท/ จดห้างหุ้นส่วน (ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้ ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการตรวจสอบของกรมสรรพากร และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบัญชี ภาษีรายปี และทำงบการเงิน ไม่แพง ถ้าเป็นลักษณะนี้ แนะนำให้บริษัทในประเทศไทย ไม่ต้องมีรายได้ จะดีกว่า เพื่อให้เป็นแบบ งบเปล่า โดยแต่ละปี จะมีค่าใช้จ่ายครอบคลุม การทำบัญชี ภาษี และตรวจสอบบัญชี พร้อมนำยื่นหน่วยงานราชการต่างๆ แล้ว ประมาณ 7,500 บาทต่อปี ท่านดูเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.52accounting.com/fs.html

ถาม 11 - กำลังจะ เปิดบริษัท เพื่อรอรับงาน และเพื่อเสนองาน ไม่ทราบพอแนะนำได้ไหม จดทะเบียนบริษัทอย่างไร ง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการดูแล รักษา น้อยที่สุด

นาราการบัญชี ถ้าจำเป็นต้อง เปิดบริษัท ก็เห็นด้วยครับ เบื้องต้น ต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ครับ

 1. ทุนจดทะเบียน ขอให้จำไว้ว่า ทุนจดทะเบียน มีผลต่อการเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ ถ้าไม่มีทุนที่จะเรียกชำระจริง แม้ว่ามีทุนจริงแล้วเอามานำฝาก ก็ขอให้คิดว่า รายได้ค่าดอกเบี้ย ก็ต้องนำมาเสียภาษีนิติบุคคล (ภาษีธุรกิจเฉพาะต่อทุน 1 ล้าน ถ้าคิดดอกเบี้ย 3% ต่อปี จะต้องเสียภาษี 990 บาท และยังคงต้องเสียภาษีนิติบุคคลด้วย ถ้ารวมกำไรเกิน 300,000 บาท อี ในอัตรา ร้อยละ 15% ต่อปี) ดังนั้น ท่านอาจ จดทะเบียนด้วยทุนขั้นต่ำสุด อาจเริ่มจาก 15 บาท ก็ได้ แต่ไม่แนะนำ เพราะมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และจำไว้ว่า การเพิ่มทุนทุกครั้ง จะต้องมีค่าใช้่จ่ายในการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมด้วย
 2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านมีหน้าที่ต้องยื่นภาษี และก็มีความยุ่งยาก ซึ่งท่านอาจต้องจ้างนักบัญชี ทำให้เสียภาษีทุกเดือน
 3. กรรมการบริษัท ท่านควรมี จำนวนกรรมการให้น้องที่สุด เช่น ควรมีแค่ 1 คน เพราะกรณีมีความผิดเกี่ยวกับ ค่าปรับต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ กรมธุรกิจการค้า ค่าปรับจะคำนวณตาม จำนวนกรรมการ ของบริษัทจำกัด
 4. พนักงานบริษัท ในช่วงแรก ถ้าเลือกได้ ควรทำจ่ายค่าจ้างแบบรับจ้างทำงานให้เพื่อจะได้ไม่มีภาระ เรื่องการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และประกันสังคม ท่านอาจทำจ่ายทุกเดือน และสรุป เพื่อจ่าย สามเดือนครั้ง แต่ทั้งนี้เอกสารประกอบการจ่ายเงินค่าจ้าง/เงินเดือน ก็ต้องสัมพันธ์ กัน

ด้วยสิ่งที่กล่าวมานี้ น่าจะช่วยให้ท่าน เริ่มต้นธุรกิจ ได้อย่างง่ายขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย

ถาม 12 - ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องการเปิดบริษัท ทำธุรกิจ อีคอมเมิร์ช e-commerce ในประเทศ ไม่ทราบว่าควรจะทะเบียนแบบไหน ดี ทราบมาว่า สามารถได้สิทธิจาก บีโอไอ BOI ด้วย

นาราการบัญชี - บีโอไอ ได้เปิดให้มีการส่งเสริมการลงทุนใน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ตามประกาศคณะการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ในประเภท 5.8 โดยได้สิทธิประโยชน์ ที่ไม่ใช้ภาษีอากร แต่ก็มีแรงจูงใจ อย่างหน้าสนใจ เสียทีเดียว เช่น สิทธิในการถือครองหุ้น 100% โดยชาวต่างชาติ และ การอนุญาตให้นำผู้ชำนาญงานเข้ามาทำงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น

อันที่จริง ท่านสามารถ ยื่นขอ บีโอไอ ในนามส่วนตัว ชาวต่างชาติได้ก่อน เมื่อได้รับอนุญาติโครงการแล้ว ค่อยดำเนินการเปิดบริษัท แล้วจึงใช้บริษัทเข้ารับการส่งเสริม และขอใบนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ต่อ กระทรวงพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งครับ

อย่างไรเสีย การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ก็มีข้อเสียหลายอย่าง และไม่เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็ก (บริษัทขนาดเล็ก) กล่าวคือ มีความยุ่งยากเรื่องการขอรับการส่งเสริม การจดทะเบียนบริษัทเพื่อรับใบอนุญาตตาม พรบ.คนต่างด้าว รวมถึง ระยะเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริม ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่าน จดทะเบียนบริษัทแบบรูปแบบ ปกติ คนไทย : ต่างชาติ ( 51:49) ซึ่ง จะมีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ อีกทั้งการจดทะเบียนบริษัท ก็มี ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท ที่ถูกว่า (ค่าบริการจดทะเบียน 3,500 บาท และรวดเร็วกว่า (ใช้เวลา จดทะเบียน 3 วันทำการ)  แล้วต่อมาภายหลัง เมื่อกิจการของลูกค้าท่าน มีขนาดใหญ่ขึ้น ค่อยดำเนินการขอส่งเสริมการลงทุน ก็ทำได้ครับ

ถาม 13 - ที่อยู่ในการจดทะเบียนบริษัท จะใช้คอนโดมิเนี่ยม ได้ไหมครับ เป็นของผมเอง

นาราการบัญชี – คอนโดมินเียม ใช้เป็นที่อยู่จดทะเบียนบริษัทได้ แต่ไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น คุณต้องสำรวจเบื้องต้นก่อนว่า บริษัทคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือไม่ โดยทั่วไป จะต้องจดเมื่อเข้าเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทมีรายได้ ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาท ต่อปี
 2. บริษัทเป็นคู่ค้า กับหน่วยงานภาครัฐ
 3. ลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการกับบริษัท บังคับ ให้บริษัทจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ต้องการขอ ใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว

อนึ่ง ขอให้ข้อสังเกตุว่า  การไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถทำธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย เพราะการออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย มาตรา 105 ทวิ

ถาม 14 - บริษัทต่างชาติ ต้องการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยมีบริษัทแม่เป็นลูกค้ารายเดียว แต่ต้องการเสียภาษีในประเทศไทย จดทะเบียนแบบไหน ดีคะ เขาต้องการถือหุ้น 100% เท่านั้นคะ ไม่อยากจดทะเบียนแบบ โนมินี คนไทย 51%

นาราการบัญชี – คำถามกว้างมากเลยครับ แต่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ มีลูกค้ารายเดี่ยว คือบริษัทแม่ และต้องการรับรู้รายได้ ในประเทศไทย  จึงตีความได้ว่า

 • การอยากเสียภาษีในไทย นั้น ต้องเป็นบริษัทที่ตั้งตามกฎหมายไทย (จึงไม่ใช่ สาขานิติบุคคลต่างชาติ และสำนักงานผู้แทน) และ
 • มีบริษัทแม่เป็นลูกค้ารายเดียวนั้น บริษัทในไทยนี้จะต้องไม่มีขนาดใหญ่มาก และมีความยืนหยุ่นเรื่องการรับรู้รายได้

จากข้อสมมุติฐานข้างต้น จึงแนะว่า ควรจดทะเบียนเป็นรูป บริษัทจำกัด โดยถือหุ้นส่วนใหญ่ หรือ 100% โดยต่างชาติ แต่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2452 ซึ่ง ต้องเข้าดูในรายละเอียดอีกครั้งว่า ตกอยู่ในส่วนบัญชี แนบท้ายอะไร และสามารถถือหุ้นได้สัดส่วนถึง 100% หรือไม่  แต่เบื้องต้น ขอให้รายละเอียดดังนี้ครับ

 • ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 75 วัน แบ่งเป็นอนุมัติคำขอ 60 วัน และ ออกใบอนุญาตอีก 15 วัน
 • ค่าสมัคร 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต 20,000 บาท
 • สำหรับเอกสาร และขั้นตอน มีรายละเอียด ค่อนข้างเยอะ ครับ ถ้าสนใจ ติดต่อ โทร 080-288- 2000

อันที่จริงบริษัทต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ได้หลายรูปแบบครับ ขึ้นอยู่กับความพร้อม ประเภทของกิจการ และขนาดของธุรกิจครับ  เช่น

 • กิจการขนาดใหญ่ อาจเลือกเข้ามาแบบ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่าง เช่น การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ แต่มีระเบียบปฎิบัติที่ค่อนข้างซับซ้อน
 • สาขาของนิติบุคคลต่างประเทศ
 • สำนักงานผู้แทน (ห้ามมิให้รับรู้รายได้ ในประเทศไทย และอนุญาติให้ดำเนินการเฉพาะ บางกิจกรรมเท่านั้น)
 • บริษัทร่วมค้า Joint Venture
  • บริษัทร่วมทุน อาจเห็นเป็นส่วนมากถือหุ้นสัดส่วนแบบ 49% : 51%

ถาม 15 -  ทำไม ต้องเปิดบริษัท ในการทำธุรกิจ และทำไมไม่ทำในนามส่วนบุคคล

นาราการบัญชี - เราเปิดบริษัท และต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีประโยชน์ด้วยหลายเหตุผล ครับ ดังนี้
- เรื่องความน่าเชื่อถือ ถ้าดำเนินธุรกิจในรูปบริษัท (จริงๆ) กล่าว คือ มีคณะกรรมการ กรรมการ แบบนี้ ก็เชือได้ว่า การบริหารงานไม่ได้ขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่ง ลองนึกดูนะครับว่า ถ้าทำกับใครคนใด คนหนึ่ง คู่ค้าก้ต้องไปสืบว่า คนคนนั้น มีความเสี่ยงอะไรบ้าง เช่น เมียกี่คน ทำอะไรผิดกฎหมายไว้บ้าง เป็นโรคร้ายไหม ก็คงวุ้นวายกันไปหมด และยากที่จะค้าขายด้วย แต่รูปบริษัท นั้น อย่างน้อย ก็มีกฎหมายรับรองไว้ ช่วยกลั่นกรองได้ในระดับหนึ่ง
- การมีทุนจดทะเบียนและรับชำระ ก็จะทำให้คู่ค้า มั่นใจได้ว่า ตัวบริษัทเอง ก็มีทุนซึ่งอาจอยู่ในรูปของทรัพย์สินของบริษัท ก็ทำให้คู่ค้า มั่นใจว่าหาก ต้องเรียกร้องอะไรในอนาคต ทรัพย์สินหล่านี้สามารถนำมาชดเชยคู่ค้า และประกันความเสียงต่างๆ ได้
- เหตุผลที่สำคัญที่สุดของการเปิดบริษัท คงหนีไม่พ้น เรื่อง การจำกัดความรับผิด ของผู้เป็นผู้ถือหุ้น / ผู้เป็นหุ้นส่วน โดยหลักกฎหมายก็ต้องการให้แยกความรับผิดออกมา ระหว่างตัวผู้ลงทุน แยกออกมาอีกหนึ่งตัวคือ นิติบุคคล ให้นิติบุคคลมีความสามารถที่ทำกิจการงานได้ตามวัตถุประสงค์ของคนก่อตั้งขจึ้นมา สามารถกำหนดความรับผิดได้ พูดง่ายๆ ว่า คือ ความรับผิดสู
สุดของมันมีอยู่เท่าไหร่ ในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของเองก็จะได้ เรียกว่าอุ่นใจ ความรับผิดนั้นยังไม่เลยกว่าความเป็นเจ้าของ ของผู้ถือหุ้น
- อีกเหตุผลที่สำคัญ คือ เพื่อลดภาระทางภาษี ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการเสียภาษี หรือ การถูกเพ่งเร่งจากหน่วยงาน เรียกเก็บภาษี และหน่วยงานของรัฐเอง (กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ถาม 16 - เคยเปิดบริษัท ไว้เมื่อหลายปีก่อน แต่เนื่องจากย้ายที่อยู่ จากต่างจังหวัดมาอยู่ กรุงเทพฯ แต่ตอนนี้ กำลังต้องใช้บริษัท เพื่อเซ็นต์สัญญารับงาน  ไม่ทราบว่า ผมควร เปิดบริษัทใหม่ หรือ นำบริษัทเก่ามาใช้ครับ

นาราการบัญชี - อันดับแรก ต้องสำรวจก่อนครับว่า คู่ค้าที่จะเซ็นต์สัญญานั้น เขาให้เครดิต ของตัวคุณ หรือ บริษัท 

 • ถ้าให้ความสำคัญ ตัวคุณ การเปิดบริษัทใหม่ น่าจะช่วยให้คุณสะดวก เนื่องจาก ใช้เวลาเปิดบริษัท แค่ 3 วัน ท่านก็ได้บริษัทไปเซ็นต์สัญญา กล่าวคือ ไม่ต้องเสียเวลา ไปเคลียร์บัญชี และการยื่นภาษีย้อนหลัง ซึ่งน่าจะใช้เวลานาน พอควรเลยทีเดียว อย่างไรเสียหากท่านเลือกที่จะเปิดบริษัทใหม่ ท่านก็ควรเคลียร์บริษัทเก่า ย้อนหลังโดยยื่นทั้งบัญชีและภาษีย้อนหลัง ให้ถูกต้อง  และหากท่านไม่คิดจะใช้ก็ควรดำเนินการปิดบัญชี (จดทะเบียนเลิกบริษัท)ให้เรียบร้อย ต่อไป
 • ถ้าให้ความสำคัญ บริษัท ท่านต้องรีบจัดการเคลียร์บัญชี และภาษีย้อนหลัง พร้อมดำเนินการให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ด้วย แน่นอนครับ คงต้องใช้เวลาพอสมควร

ถาม 17 - และต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ในทันที ก่อนเซ็นต์สัญญา

นาราการบัญชี - บริษัทใหม่ ก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้เลยครับ แต่ธนาคารส่วนใหญ่จะอนุญาตให้เปิดเฉพาะบัญชีออมทรัพย์ก่อน และอีก 6 เดือนจึงยอมให้เปิดบัญชีธนาคารกระแสรายวัน  อย่างไรเสีย หากท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีและประวัติทางการเงินดี ท่านอาจถูกพิจารณาให้เปิดบัญชีกระแสรายวัน ก็เป็นได้

ถาม 18 - จะจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีที่อยู่หลักแหล่งในกรุงเทพฯ แต่มีทะเบียนบ้าน และเป็นเจ้าบ้านที่ต่างจังหวัด ควรจดทะเบียน ที่ไหนดีคะ

นาราการบัญชี - ตามหลัก ที่อยุ่บริษัทที่จดทะเบียนบริษัท จะต้องเป็นแห่งเดียวกับสถานที่ประกอบธุรกิจ และบริษัทเอง ก็มีหน้าทีต้องยื่นทั้งภาษี และงบการเงิน ต่อหน่วยงานในท้องถิ่นเช่นกัน ดังนั้น เพื่อความสะดวก แนะนำให้ท่านจดทะเบียนในกรุงเทพฯ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารงาน และอีกทั้งดีกว่า ในแง่ของความน่าเชื่อถือด้วยz

อย่างไรเสีย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท่านอาจใช้ที่อยู่จากผู้ให้บริการ บริษัทเสมือน (Virtual Office) ซึ่งท่านอาจขอใช้ห้องประชุมเป็นครั้งคราว ได้ด้วย  กรณีที่ท่านต้่องการ ที่อยู่เพื่อจดทะเบียนบริษัท เราก็สามารถให้บริการเช่นกัน ติดต่อ นาราการบัญชี โทร 080 174 2000 , 02 933 5511

ถาม 19 - ผู้ถือหุ้น เป็นชาวต่างชาติ ชาติจีน และต้องการเข้ามาทำธุรกิจทัวร์ แบบ inbound ไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่

นาราการบัญชี - อาชีพทัวร์ หรือ มัคคุเทศ เป็นอาชีพสงวน ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติทำ แต่ถ้าทำในรูปแบบบริษัท จะต้องหาผู้ร่วมทุนกับคนไทย โดยคนไทยต้องถือหุ้นส่วนใหญ่ คือ ต่างชาติถือหุ้นได้แค่ 49% แต่สำหรับธุรกิจนี้ จะต้องมีการขออนุญาต คืในตัวบริษัท ต้องมีใบอนุญาตนำเที่ยว โดยที่ต้องขอกับกรมการท่องเที่ยว โดยมีเงื่อนไขคร่าวๆ ดังนี้

 • สัดส่วน ของผู้ถือหุ้นคนไทย ต่อต่างชาติ จะต้องมีคนไทย มากกว่าต่างชาติ
 • สัดส่วน ของกรรมการคนไทย ต่อ ต่างชาติ กรรมการคนไทยต้องมากกว่า
 • ต้องมีการวางประกัน ต่อ กรมการท่องเที่ยว แยกตามชนิดของการนำเที่ยว 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.52accounting.com/znews-038.html

จดทะเบียนบริษัทให้ ชาวต่างชาติ ถาม-ตอบ ข้อ 20 - 25 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

ถาม 20 - ผมต้องรู้อะไรก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท ?

ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท คุณจำเป็นต้องรู้ข้อกำหนดตามด้านล่างนี้ก่อนครับ

 • ชื่อบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติ ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท ใช้เวลา 1 – 2 วันทำการ
 • ต้องมี ผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 3 คน (ผู้ถือหุ้นคนไทยอย่างน้อย 1 คน) ถือหุ้นโดย ผู้ถือหุ้นคนไทย 51% และ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ 49% (ธุรกิจบางประเภท สามารถอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ได้เช่นกัน)
 • ไม่มีข้อกำหนดทุนขั้นต่ำในการจดทะเบียน บริษัท (คุณสามารถเริ่มต้นด้วยหุ้นขั้นต่ำ 5 บาทและขั้นต่ำ 3 หุ้นซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นด้วยทุน 15 บาท) นอกจากนี้ไม่ว่าทุนจดทะเบียนจะกำหนดไว้เท่าใด ค่าธรรมเนียมรวมค่ารับรองเอกสาร โดยประมาณ 6,500 บาท
 • คุณสามารถจดทะเบียน บริษัท ที่เริ่มต้นด้วยทุนขั้นต่ำที่ชำระแล้ว 25% (ซึ่งจำนวนนี้สามารถเพิ่มได้หลังจากที่บริษัทของคุณจัดตั้งขึ้น) หรือการชำระเต็ม 100%
 • ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งบริษัทที่จดทะเบียน นั้น ต้องอยู่ในประเทศไทย โดย ที่อยู่ที่จดทะเบียนสามารถเป็นที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ได้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านที่ตกลง เราสามารถให้ที่อยู่สำหรับคุณใช้ในการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งค่าบริการของเราคือ 18,000 บาทต่อปี
 • คุณจำเป็นต้องรู้ เรื่องโครงสร้างภาษี เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทต่าง ๆ การยื่นงบการเงินและภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ
 • มีธุรกิจเฉพาะบางประเภทที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนดำเนินธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร สถาบันการศึกษา ตัวแทนการท่องเที่ยว บริการด้านการเงิน อุตสาหกรรม-โรงงาน นำเข้า - ส่งออก ตัวแทนจัดหางาน และการโรงแรม
 • หากคุณคาดว่าจะมีรายได้ต่อปีมากกว่า 8 ล้านบาท คุณจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ บริษัทที่จดทะเบียน VAT จะต้องเรียกเก็บภาษีนี้ (ปัจจุบัน 7%) ให้กับลูกค้าตามสินค้าและบริการที่ให้ไว้ เมื่อคุณต้องการจดทะเบียน VAT เราสามารถให้ความช่วยเหลือในการจดทะเบียน VAT ได้ที่กรมสรรพากร แต่จะมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจเฉพาะประเภทเช่นการขายสินค้าเกษตร การขายหรือนำเข้าวัสดุและหนังสือ บริการตรวจสอบบัญชี บริการด้านสุขภาพ บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ บริการด้านการศึกษาและบริการด้านการขนส่ง
 • แรงจูงใจสำหรับทุน SME ไม่เกิน 5 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษีที่ 0% สำหรับกำไรสุทธิระหว่าง 0 - 300,000 บาท, 15% สำหรับกำไรสุทธิช่วง 300,001 - 3,000,000 บาทและ 20% สำหรับกำไรสุทธิมากกว่า 3,000,000 บาท

ถาม 21 - ผมไม่ใช่คนไทยและผมต้องการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย ผมต้องรู้อะไรบ้างครับ?

นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนที่คนต่างชาติต้องพิจารณา

 • คุณสามารกว่าจ้าง ตัวแทนบริษัทที่รับจดทะเบียน เช่น นาราการบัญชี ดำเนินการแทน คนต่างชาติ หรือ นิติบุคคล สามารถจดทะเบียน บริษัท ด้วยตนเองได้
 • คุณไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงานเพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัด หากคุณดำเนินธุรกิจจากต่างประเทศ คุณสามารถเข้าสู่ประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อคุณต้องการดำเนินงานในบริษัท ในช่วงเวลาสั้น ๆ
 • หากคุณวางแผนที่จะย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อทำงานและดำเนินงานบริษัทของคุณ คุณจะต้องได้รับวีซ่าประเภท Non-Immigrant ประเภท B และขอใบอนุญาตทำงานซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานในประเทศไทยได้
 • การจัดตั้งบริษัท อาจไม่ต้องเข้ามาในประเทศไทย (แต่มีกรรมวิธีซับซ้อน ด้านโนตารี่พับลิค) ส่วน วีซ่า และใบอนุญาตทำงานจะไม่สามารถดำเนินการได้หากคุณไม่ได้เดินทางมาในประเทศไทย

ถาม 22 - ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการจดทะเบียน บริษัทในประเทศไทย ?

หากต้องการจัดตั้งบริษัทของคุณในประเทศไทย คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • ชื่อ บริษัท
 • คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชนของกรรมการและผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง / รหัสประจำตัวของผู้สนับสนุนทุกคนพร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชนของพยาน 2 คนพร้อมลงลายมือชื่อ
 • หลักฐานสำนักงาน
 • ใบรับรองธนาคาร (สำหรับผู้ถือหุ้นไทย)

หากคุณใช้บริการกับ บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท โดยทั่วไปแล้วเขาจะต้องใช้เอกสารเหล่านี้จากคุณเพื่อเตรียมเอกสารที่จำเป็น

 • สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท หรือเอกสารการจดทะเบียนบริษัท ที่แสดงรายละเอียดที่สำคัญของบริษัท เช่นหมายเลขลงทะเบียนชื่อบริษัท

ถาม 23 - ผมจะจดทะเบียนบริษัท ได้อย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?

ในการจดทะเบียนบริษัทคุณจะต้องทำตามสามขั้นตอนครับ

 1. การจองชื่อ

โดยทั่วไป ชื่อบริษัท ใหม่จะได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธภายใน 1-2 วัน ข้อยกเว้นหากชื่อที่เสนอมีคำบางคำ (เช่นการเช่า, บริษัท จัดหางานเอกชน ฯลฯ ) ที่อาจต้องการการตรวจสอบและอนุมัติเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐภายนอกที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม - ในกรณีที่การอนุมัติชื่ออาจไม่ได้รับการอนุมัติ ขอให้เปลี่ยนเป็นชื่ออื่น

หากต้องการให้ชื่อบริษัท ที่คุณเสนอได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อนั้น

(1) ชื่อที่ใช้ คำที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือ ชื่อที่ใช้คำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(2) ชื่อที่ใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมายหรือเสียงเรียกขานไม่ตรงกับชื่อภาษาไทย

(3) ชื่อที่ใช้คำหรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทย

หมายเหตุ: ชื่อบริษัท สามารถใช้งานได้ 30 วันและคุณต้องต่ออายุอีกครั้งเพื่อใช้งาน

 1. การเตรียมเอกสารและการลงนาม
 2. ลงทะเบียน บริษัท

เมื่อชื่อได้รับการอนุมัติและมีการลงนามในเอกสารการจดทะเบียน บริษัทอย่างถูกต้องแล้ว การจดทะเบียน บริษัท สามารถจดเสร็จภายใน 1 วันทำการ ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบางประเทศ

ถาม 24 - ผมจะรู้ได้อย่างไงว่า บริษัท ของฉันจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ?

เมื่อคุณจดทะเบียนบริษัทของคุณและ เมื่อได้รับการอนุมัติคุณจะได้รับเอกสารการจดทะเบียนทั้งหมดในวันเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการใช้ข้อบังคับของบริษัท เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมและอาจขยายเวลาอนุมัติในวันถัดไป (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีกับเจ้าหน้าที่) เมื่อเราได้รับเอกสารการจดทะเบียน เราจะแปลเป็นภาษาอังกฤษภายใน 1 วันทำการสแกนและส่งกลับมาหาคุณในวันถัดไป

ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท ไม่จำกัด จำนวนทุนจดทะเบียน ใบรับรองที่คุณจะได้รับมีดังนี้

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • วัตถุประสงค์
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • รายงานการประชุมตามกฎหมาย
 • รายงานจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 20) (กรณีที่คุณจดทะเบียน VAT)

รายการอื่น ๆ ที่คุณจะต้องใช้ ในการจดทะเบียนบริษัท ประกอบด้วย:

 • ตรายางสำหรับบริษัท

** หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีคือหมายเลขทะเบียน บริษัท

ถาม 25 - ผมต้องทำอะไรหลังจากจดทะเบียนบริษัท สำเร็จ?

หลังจากจดทะเบียนบริษัทของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทได้ที่ธนาคารใด ๆ ในประเทศไทยเช่นธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นต้นอย่างไรก็ตามธนาคารในประเทศส่วนใหญ่ต้องการใบอนุญาตทำงานของกรรมการ เพื่อเปิดบัญชีดังนั้นคุณต้องตรวจสอบกับสาขาของธนาคารก่อนและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หากพวกเขาจะอนุญาตให้บริษัทของคุณเปิด

ในการเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทกรรมการจะต้องแสดงตัวที่ธนาคารเพื่อลงนามในเอกสาร

หากคุณต้องการเริ่มธุรกิจในประเทศไทย เราได้กล่าวถึงแนวทางข้างต้นที่อาจช่วยคุณเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำธุรกิจ 

ถาม 26 -ผมพึ่งเปิดบริษัท แต่มีปัญหากับหุ้นส่วนอีกคนหนึ่ง ผมสามารถเปลี่ยนผู้ถือหุ้นได้ไหมครับ

ตอบ - ผู้ถือหุ้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ แต่ผู้ถือหุ้นท่านเดิม ต้องเซ็นต์สัญญาโอนหุ้นให้ท่าน หรือผู้ถือหุ้นท่านอื่น แล้วจึงจัดทำแบบแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นอันใหม่ เพื่อไปแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอย่าลืมว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และผู้ถือหุ้นต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี เท่านั้น

ถาม 27 - หุ้นมีกี่ประเภท บริษัทสามารถเลือกจดทะเบียนหุ้นได้ แบบไหนบ้าง

ตอบ - ภายใต้กฎหมายไทย หุ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ ทั้งหุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิและมีหน้าที่ต่อบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แต่สิทธิแตกต่างกันมาก (อ่านเพิ่มเติม ที่นี้)

ถาม 28 - เรากำลังมอหา ผู้ให้บริการ เพื่อจดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย ธุรกิจหลักคือ ดำเนินการเรื่องการตลาด บริการนำส่งค่าเทอมให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และดำเนินการเรื่องวีซ่าของนักเรียนที่ต้องไปศึกษาต่างประเทศ  คุณสามารถช่วยจดทะเบียน ในแบบ สำนักงานผู้แทน ได้ไหม รวมถึงแจ้งให้เราทราบเรื่อง ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และปัญหาอะไรบ้าง ที่ต้องรีบแก้ไข และจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก กระทรวงศึกษาธิการ หรือ หน่วยงานราชการอื่นอีกหรือไม่

ตอบ - ตามประเภทธุรกิจที่แจ้งมานั้น ไม่สามารถจดทะเบียน แบบ สำนักงานผู้แทนได้ เนื่องจาก การดำเนินการด้านการตลาด และอื่นๆ ล้วนเป็นกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งต่างจากวัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้ ของสำนักงานผู้แทน  ดังนั้น วิธีการจดทะเบียนของธุรกิจประเภทนี้ ที่ดีที่สุด คือ บริษัทจำกัด ซึ่งแน่นอนว่าต่างชาติ จะถือหุ้นได้ในสัดส่วนไม่เกิน 49% ส่วนที่เหลือ ต้องเป็นคนไทย  โดยธุรกิจดังกล่าว ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม จึงไม่ต้องใบอนุญาตเฉพาะ ดังนั้นเมื่อท่านจดทะเบียน เสร็จ ก็สามารถทำธุรกิจได้เลย

ถาม 29 - เคยจดทะเบียนบริษัท ไว้เมื่อหลายปีก่อน  แต่ตอนนี้ต้องการหยุดกิจการ แต่ไม่ต้องการปิดบริษัท อย่างนี้ ต้องแจ้งหน่วยงานราชการ หรือไม่ และทำอย่างไร

ตอบ - โดยปกติไม่ต้องแจ้งครับ (สรรพากร อาจขอให้ท่านแจ้งหยุดกิจการ สำหรับกิจการที่จด ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ได้มีกฎหมายบังคับ และส่วนตัวมองว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในการแจ้ง จึงไม่จำเป็นต้องแจ้ง ครับ) แต่ถ้าท่านจะหยุดดำเนินการเป็นเวลานาน หรือยังไม่มีกำหนด ขอแนะนำว่า ท่านต้องจัดการ รายการบัญชี (ทรัพย์สิน / หนีสิน) ต่างๆ ให้เรียบร้อยเพื่อให้มีขนาดกิจการเล็กที่สุด เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระ  เช่น ถ้ามีรายการทรัพย์สิน ที่ไม่ได้ใช้ ก็ควรทำขายออกไป อาจขายให้ส่วนตัว, รายการธนาคาร เป็นไปได้ก็ปิดให้หมด, เจ้าหนี้ และหนี้สินอื่นๆ ควรชำระให้หมด เพื่อให้ง่ายต่อการปิดบัญชี ในรอบต่อไป และเผื่อว่าตอนปิดบริษัท จะได้ง่าย ด้วยครับ

ถาม 30 - ต้องการจดทะเบียน แต่ไม่มีสถานทีตั้งสำนักงาน ในกรุงเทพฯ แต่ทีมงานอยู่ กทม. ทั้งหมด แบบนี้ ควรจดทะเบียนด้วย ที่อยู่ใน กทม. หรือ ต่างจังหวัด ดีคะ  ถ้าเลือกใช้ที่อยู่ ใน กทม. มีแนะนำผู้ให้บริการเกี่ยวกับที่อยู่ เพื่อจดทะเบียนไหมคะ

ตอบ - ถ้าทำธุรกิจ โดยทีมงาน อยู่ใน กทม. แนะนำให้จดทะเบียนโดยใช้ที่อยู่ใน กทม. ครับ เพื่อความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และติดต่อต่อกับลูกค้า อีกทั้งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และโอกาสในการติดต่อธุรกิจ แต่ถ้าคุณเลือกจดทะเบียนโดยใช้ที่อยู่ใน ตจว. (เช่น นครสวรรค์) เมื่อถึงเวลายื่นภาษี งบการเงิน หรือ ถูกตรวจสอบ คุณยังคงมีหน้าที่ต้องไปติดต่อ ณ จังหวัด นั้นๆ

สำหรับ ที่อยู่เพื่อจดทะเบียนบริษัท นั้น ทาง นาราการบัญชี เอง ก็มีให้บริการครับ โดยคุณ ใช้จดทะเบียนบริษัทได้ แต่ไม่สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้  อย่างไรเสีย หากคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เราจะเสนอที่อยู่จดทะเบียนเป็นการเฉพาะรายต่อไป 

ถาม 31 - ต้องการเปิดบริษัท แล้วว่าจ้า พนักงานต่างชาติ เข้าทำงานในบริษัท ทางนาราการบัญชี ช่วยแนะนำ วางแผน ในการจดทะเบรยนให้ด้วย ได้ไหมคะ และ มีบริการเรื่องการขอวีซ่า ทำงานและใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติไหมคะ

ตอบ - แน่นอนครับ เราต้องวางแผน และแนะนำ การจดทะเบียนให้กับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่ การจดทะเบียน สำหรับบริษัท ที่ต้องการขอใบอนุญาต ทำงานให้ ชาวต่างชาติ ควรวางแผนการจดทะเบียนดังนี้

 1. ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท (ต่อพนักงานต่างขาติ 1 คน)
 2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. มีสถานประกอบการ (ในการขอวีซ่าทำงาน ต้องมีภาพถ่ายประกอบ และ อาจมีการสุ่มเข้าตรวจสถานประกอบการ)
 4. จ้างงาน พนักงาน คนไทยอย่างน้อย 4 คน (ต่อการว่าจ้างชาวต่างชาติ 1 คน)
 5. มีกรรมการผู้จัดการเป็นคนไทย (และกำหนดอำนาจกรรมการ สามารถเซ็นต์ได้โดยลำพัง ) เพื่อช่วยสนการเซ็นต์เอกสารในขั้นตอนการยื่นคำขอ เนื่องจากคนต่างชาติที่เป็นกรรมการไม่สามรถเซ็นต์เอกสารได้

การให้บริการในการขอ ใบอนุญาตทำงาน และ วีซ๋าทำงานนั้น ทาง นาราการบัญชี เอง ก็สามารถให้บริการได้ครับ (เราเอง ก็ว่าจ้างชาวต่างชาติทำงานในบริษัทเราเช่นกัน) แต่ทางลูกค้า ต้องมีความพร้อมตาม เงื่อนไข ที่กล่าวข้างบน ทั้ง 5 ข้อดังกล่าว  และด้วยเหมือนกัน กรณีที่ท่านต้องการยื่นเอกสารด้วยตัวเอง เราก็มีบริการ คัดเอกสารเพื่อประกอบการขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน  รวมถึง ช่วยเตรียมเอกสารดังกล่าว ได้เช่นกัน 

ถาม 32 - ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง เป็นชาวต่างชาติ ไม่ทราบว่าตอนที่เข้ามาเซ็นต์เอกสาร จดทะเบียนบริษัท เขาต้องขอวีซ่าประเภทอะไร คะ

ตอบ - ในการจดทะเบียนบริษัท โดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการนั้น ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการประทับวีซ่า จึงสามารถเข้ามาด้วยวีซ๋า ท่องเที่ยว ก็ได้ อย่างไรเสีย ในการจดทะเบียนจะต้องถ่ายสำเนา passport พร้อมมีอายุวีซ๋าเหลือเท่านั้น โดยไม่จำกัดประเภทวีซ่า

ถาม 33 - แต่ถ้าผู้ถือหุ้น ที่จะเข้ามา จดทะเบียนบริษัท และเขาต้องการติดต่อธุรกิจด้วย เช่น หาที่ตั้งบริษัท หาพนักงาน และ อื่นๆ ซึ่งคาดว่า อาจใช้เวลามากกว่า 2 เดือน สำหรับทริป นี้ ควรทำอย่างไรกับเรื่อง วีซ่า ดีคะ

ตอบ - ปกติ ส่วนใหญ่แล้ว วีซ่าท่องเที่ยวจะมีอายุแค่ 1 เดือน โดยส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติมักจะออกไปแสตมป์วีซ่า ที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็ด่าน ปอยเปต ประเทศกัมพูชา (ห่าง กทม. แค่ 250 กิโลเมตร)

อย่างไรเสีย บริษัทหลายแห่งก็เลือกที่จะทำให้ถูกต้อง ตั้งแต่ก่อนเข้าประเทศไทย โดย ติดต่อสถานทูตไทย ในประเทศนั้นๆ แล้วยื่นเอกสาร (ด้านล่าง เป็นตัวอย่างสำหรับประเทศ อินเดีย - บางประเทศจะใช้เอกสารน้อยกว่านี้)

 • หนังสือเชิญให้เข้าประเทศไทย จากบริษัทในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ โดยควรระบุ ระยะเวลา และแผนการเดินทาง
 • จดหมายออกโกยบริษัทที่ชาวต่างชาตินั้นทำงานอยู๋ พร้อมแนบโปรไฟล์ ของบริษัทนั้น มาด้วย
 • โปรไฟล์ ของบริษัทไทยที่ออกหนังสือเชิญ
 • เอกสารจดทะเบียนบริษัท โดยเฉพาะบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • แบบแสดงการเสียภาษี ภงด. 50 ปีล่าสุด
 • งบการเงินล่าสุด
 • ถ้าเป็นบริษัทพึ่งจดทะเบียนใหม่ แค่ทำจดหมายชี้แจง ว่าเป็นบริษัทใหม่ จึงไม่มีแบบภาษีและงบการเงิน

อย่างไรเสีย กรณีที่ท่าน เดินทางเข้ามาจดทะเบียนกับบริษัท นาราการบัญชี จำกัด ทางเราสามารถดำเนินการเอกสาร ภายในบริษัทเราได้ โดยมีค่าใช้จ้่ายในการดำเนินการเรื่องเอกสาร เล็กน้อย กรณีที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อ โทร 080 175 2000

 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน

Line ID:

@nara53

เพิ่มเพื่อน

 
 
 
 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปิดบริษัทใหม่

นิติบุคคลจัดตั้งเดือนตุลาคม 2561
1 0205561038531 บจ.เซอาห์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด 18/10/2561                  300,000,000 24109 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
2 0205561039219 บจ.รอสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 25/10/2561                  100,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3 0203561004626 หจ.ห้างทองเพชรน้ำผึ้ง 6 9/10/2561                    15,000,000 47732 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
4 0205561039073 บจ.อมตะ ยิม จำกัด 24/10/2561                    15,000,000 93112 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
5 0205561039600 บจ.ซี.เอส.อาร์. ชลศิริ จำกัด 29/10/2561                    11,000,000 45302 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
6 0205561036732 บจ.เฉง หมิง เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 3/10/2561                    10,000,000 20112 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
7 0205561038484 บจ.ไทย แอน ควอน จำกัด 18/10/2561                      6,000,000 68103 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
8 0203561004502 หจ.ไผ่สีทอง มินิมาร์ท 3/10/2561                      5,000,000 47190 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
9 0205561036490 บจ.พิมฐา พัฒนา จำกัด 2/10/2561                      5,000,000 68101 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
10 0205561036805 บจ.เพิ่มทวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4/10/2561                      5,000,000 25922 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
11 0205561037861 บจ.ฟีลกู๊ด โฮม แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด 12/10/2561                      5,000,000 68102 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
12 0205561038042 บจ.บูรพา ลีสซิ่ง จำกัด 12/10/2561                      5,000,000 64929 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
13 0205561038123 บจ.ทอม89 จำกัด 16/10/2561                      5,000,000 45201 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
14 0205561039081 บจ.เจริญโชค พิโก จำกัด 24/10/2561                      5,000,000 64929 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
15 0205561039375 บจ.เอส เค ซี การช่าง จำกัด 26/10/2561                      5,000,000 46622 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
16 0205561039405 บจ.เมททัลคิงส์ จำกัด 26/10/2561                      5,000,000 46593 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
17 0205561039677 บจ.เส้งไถ่ อินเตอร์ จำกัด 29/10/2561                      5,000,000 46315 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
18 0205561038425 บจ.บลู วอเตอร์ แทงค์ เดโป้ เซอร์วิส จำกัด 18/10/2561                      5,000,000 52291 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
19 0205561038506 บจ.กรีนเนอร์ โบท จำกัด 18/10/2561                      5,000,000 68102 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20 0205561039952 บจ.ห้างทองเยาวราชชากค้อ โกลด์ จำกัด 31/10/2561                      5,000,000 47732 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
21 0205561036317 บจ.ไทเกอร์ วิน แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด 1/10/2561                      5,000,000 82990 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
22 0205561036368 บจ.เรือนสยาม จำกัด 1/10/2561                      5,000,000 66199 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
23 0205561036481 บจ.เดอะ เฮอบี จำกัด 2/10/2561                      5,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
24 0205561036503 บจ.มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส แอนด์ คาเฟ่ จำกัด 2/10/2561                      5,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
25 0205561036520 บจ.ออเนอร์ วันส์ จำกัด 2/10/2561                      5,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
26 0205561036783 บจ.ทรัพย์เรืองโรจน์ (พัทยา) จำกัด 4/10/2561                      5,000,000 46695 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
27 0205561036864 บจ.ชลบุรี เอ็กซ์เพรส มันนี่ จำกัด 4/10/2561                      5,000,000 64929 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
28 0205561036937 บจ.เคเคพี คอนซัลแทนท์ สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด 5/10/2561                      5,000,000 41002 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
29 0205561037054 บจ.ที ไอ ซี อีอีซี จำกัด 5/10/2561                      5,000,000 46599 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
30 0205561037780 บจ.แกรนด์ ซินนาเรีย จำกัด 11/10/2561                      5,000,000 55101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
31 0205561037828 บจ.เฮ้าส์ 180-83 จำกัด 11/10/2561                      5,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
32 0205561037844 บจ.เฮอ หรัน เมเนจเมนท์ จำกัด 12/10/2561                      5,000,000 68101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
33 0205561038085 บจ.เบสท์ พีเพิ่ล จำกัด 12/10/2561                      5,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
34 0205561038107 บจ.ฟู่ หยาง จำกัด 16/10/2561                      5,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
35 0205561038166 บจ.พัทยา ดรากอน แอนด์ วิลล่า จำกัด 16/10/2561                      5,000,000 68101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
36 0205561038247 บจ.เอ็กซ์วายจี 888 จำกัด 16/10/2561                      5,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
37 0205561038255 บจ.เอ็กซ์วายจี168 จำกัด 16/10/2561                      5,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
38 0205561038450 บจ.สหรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด 18/10/2561                      5,000,000 47595 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
39 0205561039065 บจ.วีกัส แอนด์ ซูชิล (ประเทศไทย) จำกัด 24/10/2561                      5,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
40 0205561039103 บจ.แบล็คเบอร์รี่  แอนด์  สตรอเบอร์รี่  ฟู้ด  แอนด์  ดริ้ง  2 จำกัด 24/10/2561                      5,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
41 0205561039260 บจ.เวสเทิร์น บริวส์ จำกัด 25/10/2561                      5,000,000 56301 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
42 0205561039286 บจ.แอนจู จำกัด 25/10/2561                      5,000,000 77101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
43 0205561039391 บจ.ดี ดี ซีฟู้ด จำกัด 26/10/2561                      5,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
44 0205561039782 บจ.เอสพีเอ็น แคปปิตอล จำกัด 30/10/2561                      5,000,000 69100 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
45 0205561039936 บจ.พรีมา พีเอ็ม จำกัด 31/10/2561                      5,000,000 55101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
46 0205561040039 บจ.แมคซ์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล ดีวิลอปเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 31/10/2561                      5,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
47 0205561036554 บจ.ไคเซ็น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2/10/2561                      5,000,000 47521 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
48 0205561038867 บจ.ภัทรวดี โลจิสติกส์ จำกัด 22/10/2561                      5,000,000 78200 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
49 0203561004758 หจ.ถนอมพงษ์มีทรัพย์ ออยล์ 16/10/2561                      5,000,000 68104 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
50 0205561037381 บจ.ไท่กั๋ว หลงซือ ก๋วยจี้โม่อี้ จำกัด 9/10/2561                      5,000,000 20131 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
51 0205561039243 บจ.ธนกฤต จิ๊ก ซัพพลาย จำกัด 25/10/2561                      5,000,000 28229 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
52 0205561039740 บจ.จิงหวัง อินดัสเทรียล คอร์เปอเรชั่น จำกัด 30/10/2561                      5,000,000 24209 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
53 0205561039855 บจ.ฮัว ยี เคมิคอล(ประเทศไทย) จำกัด 30/10/2561                      5,000,000 22230 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
54 0205561040047 บจ.เคเซเว่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 31/10/2561                      5,000,000 68102 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
55 0205561036694 บจ.พี.เอส.ซี. สตาร์ช (จันทบุรี) จำกัด 3/10/2561                      5,000,000 10622 อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
56 0205561037615 บจ.โตมิคิว โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 10/10/2561                      5,000,000 46634 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
57 0205561039154 บจ.เอช.เอส.อาร์. 1405 สยาม จำกัด 25/10/2561                      5,000,000 53200 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
58 0205561037224 บจ.ซี เอ็ม ที คอนสตรัคชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 8/10/2561                      5,000,000 78200 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
59 0205561037941 บจ.เอเอส เทค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 12/10/2561                      5,000,000 46108 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
60 0205561038000 บจ.ไฮชี ไปป์ไลน์ อินดัสทรี จำกัด 12/10/2561                      5,000,000 22292 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
61 0205561038417 บจ.เสาวพันธ์  เรสซิเดนซ์ จำกัด 17/10/2561                      5,000,000 68103 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
62 0205561036228 บจ.ธริลส์ อาร์ อัส (ไทยแลนด์) จำกัด 1/10/2561                      4,000,000 56101 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
63 0205561038221 บจ.วายเอฟเอ วอริกซ์ ศรีราชา จำกัด 16/10/2561                      4,000,000 47630 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
64 0205561040055 บจ.เอสเจ สตีล 888 จำกัด 31/10/2561                      4,000,000 24101 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
65 0205561036210 บจ.ซีเอสยู ฟู้ด เบฟเวอเรจ จำกัด 1/10/2561                      4,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
66 0205561036244 บจ.อะดา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 1/10/2561                      4,000,000 56301 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
67 0205561036392 บจ.ทราเวล อิน ฉี่ จำกัด 1/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
68 0205561036414 บจ.ซี่ หยาง คอมเมอร์เชียล ฟิล์ม (ไทยแลนด์) จำกัด 1/10/2561                      4,000,000 66123 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
69 0205561036601 บจ.เอฟ เอ บี มันนี่ เชนเจอร์ จำกัด 3/10/2561                      4,000,000 66123 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
70 0205561037135 บจ.นิว ซันไรส์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 8/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
71 0205561037160 บจ.อาชเลย์ โจว จำกัด 8/10/2561                      4,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
72 0205561037186 บจ.ไห่ ฟา เทรด จำกัด 8/10/2561                      4,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
73 0205561037429 บจ.เดอะ แพลทิน โฮม จำกัด 9/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
74 0205561037445 บจ.อาควาสปิน เอเชีย จำกัด 9/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
75 0205561037542 บจ.เอส เอ็ม แซด เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 10/10/2561                      4,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
76 0205561037577 บจ.อาลาเตอร์ก้า จำกัด 10/10/2561                      4,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
77 0205561037585 บจ.แอล เอ็ม ซี พัทยา จำกัด 10/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
78 0205561037623 บจ.ฟันนี่ ซัคเซสฟูล จำกัด 10/10/2561                      4,000,000 68103 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
79 0205561037674 บจ.อาร์แอนด์บี ริค แอนด์ บราเธอร์ จำกัด 11/10/2561                      4,000,000 55109 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
80 0205561037682 บจ.แวน โม มอเตอร์ส จำกัด 11/10/2561                      4,000,000 77101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
81 0205561037747 บจ.ทูบา โกลบอล จำกัด 11/10/2561                      4,000,000 47190 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
82 0205561038026 บจ.เจเก้น 404 จำกัด 12/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
83 0205561038182 บจ.เอวี ฮอลิเดย์ นาเกลือ จำกัด 16/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
84 0205561038361 บจ.352428 วัน ทาวเวอร์ จำกัด 17/10/2561                      4,000,000 66199 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
85 0205561038379 บจ.428 วัน ทาวเวอร์ จำกัด 17/10/2561                      4,000,000 66199 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
86 0205561038387 บจ.ซาเยด เทรดดิ้ง จำกัด 17/10/2561                      4,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
87 0205561038395 บจ.ซาเยด เรสเตอรองต์ จำกัด 17/10/2561                      4,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
88 0205561038409 บจ.8888เบทเธอร์ จำกัด 17/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
89 0205561038433 บจ.วัลเลย์ เฮ้าส์ จำกัด 18/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
90 0205561038514 บจ.8888 วินเนอร์ จำกัด 18/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
91 0205561038557 บจ.รอยัล จิวเวลรี่ จำกัด 18/10/2561                      4,000,000 47732 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
92 0205561038565 บจ.8888 ลัคกี้ จำกัด 18/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
93 0205561038573 บจ.8888 เฟรนด์ จำกัด 18/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
94 0205561038603 บจ.สกายไลน์ โกลบอล จำกัด 18/10/2561                      4,000,000 68201 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
95 0205561038727 บจ.รีไลอันซ์ คอนซัลเทชั่น จำกัด 19/10/2561                      4,000,000 68201 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
96 0205561038778 บจ.เจ.พี.รีพับลิค จำกัด 19/10/2561                      4,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
97 0205561038859 บจ.สปีด ทราเวล จำกัด 22/10/2561                      4,000,000 79120 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
98 0205561038999 บจ.ซีซ่าร์ เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 22/10/2561                      4,000,000 79909 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
99 0205561039022 บจ.เรด เอฟคีนีส์ คอฟฟี่ จำกัด 24/10/2561                      4,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
100 0205561039138 บจ.อาร์ วาย ศูนย์ หนึ่ง สอง หนึ่ง จำกัด 25/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
101 0205561039383 บจ.อันนาเพอร์นา ราซอย จำกัด 26/10/2561                      4,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
102 0205561039472 บจ.เจียโบ โอเวอร์ซีส์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 26/10/2561                      4,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
103 0205561039898 บจ.ซี.เจ.เอ็ม. จำกัด 30/10/2561                      4,000,000 96101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
104 0205561036406 บจ.ซอฟท์ลี่ ฮอลิเดย์ จำกัด 1/10/2561                      4,000,000 68102 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
105 0205561038522 บจ.8888กรุ้ป จำกัด 18/10/2561                      4,000,000 68102 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
106 0203561004685 หจ.เอ็นเอส รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต 10/10/2561                      3,000,000 49323 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
107 0205561038263 บจ.คนดี – ไซน์ จำกัด 16/10/2561                      3,000,000 73101 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
108 0205561038590 บจ.อินทนิลชลบุรี จำกัด 18/10/2561                      3,000,000 77400 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
109 0205561037097 บจ.ภูมิชาดาวิสุทธิ์ ก่อสร้าง จำกัด 5/10/2561                      3,000,000 41002 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
110 0205561039049 บจ.นิว สกายเวย์ จำกัด 24/10/2561                      3,000,000 68201 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
111 0203561004553 หจ.ไทย ไทย พัทยา 4/10/2561                      3,000,000 10799 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
112 0205561036899 บจ.เซ็ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 4/10/2561                      3,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
113 0205561037704 บจ.สบาย เอฟแอลโอ จำกัด 11/10/2561                      3,000,000 68201 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
114 0205561037933 บจ.เฮ้าส์ 119-95 จำกัด 12/10/2561                      3,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
115 0205561038158 บจ.บีเค และ เมย์ฟอร์เรต (ไทยแลนด์) จำกัด 16/10/2561                      3,000,000 46443 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
116 0205561038841 บจ.ศิริรักษ์ โฮม จำกัด 19/10/2561                      3,000,000 68104 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
117 0205561039006 บจ.เคนแทน พี จำกัด 24/10/2561                      3,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
118 0205561039456 บจ.แซดอาร์อาร์ จำกัด 26/10/2561                      3,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
119 0205561036902 บจ.อินดัส อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด 4/10/2561                      3,000,000 46105 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
120 0205561036678 บจ.จินฟง เอ็นจิเนียริ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด 3/10/2561                      3,000,000 28199 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
121 0205561036384 บจ.บางแสนไดร์เวอร์ กรุ๊ป จำกัด 1/10/2561                      3,000,000 85497 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
122 0205561036911 บจ.กำชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 4/10/2561                      3,000,000 46593 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
123 0205561039294 บจ.กองพลทรัพย์ ทรานสปอร์ต จำกัด 25/10/2561                      3,000,000 49339 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
124 0205561039693 บจ.กันต์ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำกัด 29/10/2561                      2,000,000 49323 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
125 0205561037976 บจ.ที เค เค อีควิป แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 12/10/2561                      2,000,000 28299 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
126 0205561038719 บจ.ธนัตถ์กิจ ทรานส์ เซอร์วิส จำกัด 19/10/2561                      2,000,000 49323 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
127 0205561036961 บจ.สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศจีน) จำกัด 5/10/2561                      2,000,000 64202 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
128 0205561037470 บจ.ชัยภัทร (2018) จำกัด 9/10/2561                      2,000,000 47300 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
129 0205561037925 บจ.คอนโนะ เทรดดิ้ง 24 จำกัด 12/10/2561                      2,000,000 46599 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
130 0203561004537 หจ.มูแล 2018 3/10/2561                      2,000,000 46109 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
131 0205561036163 บจ.โทริ เฮ้าส์ จำกัด 1/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
132 0205561036171 บจ.ฟราเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
133 0205561036180 บจ.เพรสทิจ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 1/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
134 0205561036236 บจ.มาสคอต แอดไวเซอร์ส จำกัด 1/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
135 0205561036252 บจ.เฉยีตอง จำกัด 1/10/2561                      2,000,000 77101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
136 0205561036279 บจ.หัวเรนคาร์เร้นท์ จำกัด 1/10/2561                      2,000,000 77101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
137 0205561036287 บจ.โกลเดน อีสท์ บาร์ จำกัด 1/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
138 0205561036376 บจ.เอเชีย โกลบอล เซอร์วิส จำกัด 1/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
139 0205561036449 บจ.ลัคธนา คอนซัลแทนท์ จำกัด 2/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
140 0205561036627 บจ.ดี แอนด์ ดี คาเฟ่ จำกัด 3/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
141 0205561036635 บจ.ซีซีอาร์ 1 ยูนิต 119 จำกัด 3/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
142 0205561036643 บจ.ซีเอ็นเกิล ซีซีอาร์ จำกัด 3/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
143 0205561036767 บจ.เวกเตอร์ เพย์ จำกัด 4/10/2561                      2,000,000 62012 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
144 0205561036775 บจ.แฮปปี้ บู จำกัด 4/10/2561                      2,000,000 55102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
145 0205561036791 บจ.เซน เรนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด 4/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
146 0205561036821 บจ.มาสเตอร์แพลน พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 4/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
147 0205561036872 บจ.ไชนีส สแน็คส์ จำกัด 4/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
148 0205561036929 บจ.เดอะ พลาติน โฮม จำกัด 5/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
149 0205561037089 บจ.ซิมเพิล เพย์ ซิสเต็ม จำกัด 5/10/2561                      2,000,000 47599 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
150 0205561037259 บจ.เวิลด์ อินเตอร์คอนเนคท์ เทคโนโลยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 8/10/2561                      2,000,000 62012 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
151 0205561037330 บจ.โกรเซอรี่ คิง จำกัด 9/10/2561                      2,000,000 46319 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
152 0205561037348 บจ.เคเอสอาร์ ฟู้ด จำกัด 9/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
153 0205561037399 บจ.โดมัส โปร จำกัด 9/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
154 0205561037551 บจ.อาซารัน จำกัด 10/10/2561                      2,000,000 96104 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
155 0205561037569 บจ.คอนคอร์ด เวลล์บีอิ้ง จำกัด 10/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
156 0205561037607 บจ.กรีน ฟันนี่ จำกัด 10/10/2561                      2,000,000 68103 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
157 0205561037666 บจ.พิชญานิษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 10/10/2561                      2,000,000 70209 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
158 0205561037691 บจ.ลัคกี้ พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 11/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
159 0205561037721 บจ.ฟู๊ด พ้อยท์ พัทยา จำกัด 11/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
160 0205561037836 บจ.เดลมิเนียม จำกัด 12/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
161 0205561037852 บจ.เอเชียบาร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 12/10/2561                      2,000,000 56301 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
162 0205561037879 บจ.เดลฮี ฮาด จำกัด 12/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
163 0205561037992 บจ.ดุสิต แกรนด์ ปาร์ค ดี412 จำกัด 12/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
164 0205561038131 บจ.เดอะ อีซี่ สเปรย์ โฮม โซลูชั่น จำกัด 16/10/2561                      2,000,000 69200 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
165 0205561038140 บจ.ไวรัล มีเดีย เพรส โปรดักชั่น จำกัด 16/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
166 0205561038301 บจ.พัทยา ชี เทียน จ้า ลือ จำกัด 17/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
167 0205561038344 บจ.8 เจน จำกัด 17/10/2561                      2,000,000 47912 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
168 0205561038611 บจ.วินยาร์ด ไลฟ์ พี7 จำกัด 18/10/2561                      2,000,000 68201 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
169 0205561038620 บจ.ไลฟ์เวฟ (ประเทศไทย) จำกัด 18/10/2561                      2,000,000 46699 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
170 0205561038824 บจ.ที.พี.บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 19/10/2561                      2,000,000 71102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
171 0205561038875 บจ.ฮันชิน จำกัด 22/10/2561                      2,000,000 47591 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
172 0205561038891 บจ.ไทยเรนโฮม จำกัด 22/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
173 0205561039189 บจ.ปาล์ม โกรฟ สปอร์ต คาเฟ่ บาร์ จำกัด 25/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
174 0205561039197 บจ.ซี. ซี. เอ็ม. 3 จำกัด 25/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
175 0205561039201 บจ.น่ารัก 2018 จำกัด 25/10/2561                      2,000,000 41002 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
176 0205561039316 บจ.หงไท่ฝางชาน จำกัด 26/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
177 0205561039448 บจ.เซอร์เกย์ พี 1 จำกัด 26/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
178 0205561039537 บจ.กะบับ เฮ้าส์ เตหะราน จำกัด 29/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
179 0205561039545 บจ.กรีน มิราเคิล คลีนิค จำกัด 29/10/2561                      2,000,000 96104 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
180 0205561039596 บจ.ดีโฟร์ยู พลัส จำกัด 29/10/2561                      2,000,000 47912 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
181 0205561039634 บจ.ลัคกี้ สมาร์ท เวนเจอร์ส จำกัด 29/10/2561                      2,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
182 0205561039651 บจ.เอ็กซ์พีเรียนซ์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด 29/10/2561                      2,000,000 79120 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
183 0205561039685 บจ.สุขใจ 21 จำกัด 29/10/2561                      2,000,000 47712 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
184 0205561039707 บจ.ไอเอซีไอ จำกัด 29/10/2561                      2,000,000 81292 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
185 0205561039758 บจ.พลูตัส จำกัด 30/10/2561                      2,000,000 66199 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
186 0205561039812 บจ.อินโด ไทย เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด 30/10/2561                      2,000,000 68101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
187 0205561039839 บจ.ไลท์ กรีน เทรดดิ้ง จำกัด 30/10/2561                      2,000,000 47912 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
188 0205561039901 บจ.วิศวกร ออนไลน์ ทีม จำกัด 30/10/2561                      2,000,000 85499 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
189 0205561039910 บจ.ว่าน ยู เรียล เอสเตท จำกัด 31/10/2561                      2,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
190 0205561040012 บจ.ลัคกี้ เวิลด์ แฟชั่น จำกัด 31/10/2561                      2,000,000 47711 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
191 0205561040021 บจ.เบญจวรรณ ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด 31/10/2561                      2,000,000 55101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
192 0205561036341 บจ.เอส.ที. แฟคเทอรี่ จำกัด 1/10/2561                      2,000,000 25922 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
193 0205561036945 บจ.ซี เอช แอล สแกน พลาสติก จำกัด 5/10/2561                      2,000,000 46693 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
194 0205561038174 บจ.จิ่งเหยียน จำกัด 16/10/2561                      2,000,000 24320 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
195 0205561038786 บจ.ไทยผลผลิตเจริญฟาร์ม จำกัด 19/10/2561                      2,000,000 46102 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
196 0205561037356 บจ.เอช.เอ็กซ์.แมททีเรียล จำกัด 9/10/2561                      2,000,000 46599 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
197 0205561037488 บจ.9 พัฒนา 2018 จำกัด 9/10/2561                      2,000,000 68102 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
198 0205561039995 บจ.ซีเอสซี เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 31/10/2561                      2,000,000 41002 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
199 0205561037321 บจ.โฟร์ อมีโก จำกัด 9/10/2561                      2,000,000 56101 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
200 0205561037402 บจ.เต็มคำ เครือญาติ จำกัด 9/10/2561                      2,000,000 56101 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
201 0203561004812 หจ.เวลตี้ พี.เค.เค. กรุ๊ป 19/10/2561                      1,000,000 81293 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
202 0203561004821 หจ.ชญาภาดา การค้า 22/10/2561                      1,000,000 82110 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
203 0203561004839 หจ.กุ๊กรุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 22/10/2561                      1,000,000 41002 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
204 0203561004871 หจ.บี-ทู อิงค์เจ็ท 24/10/2561                      1,000,000 25999 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
205 0203561004936 หจ.ผาทอง เอ็นจิเนียริ่ง 25/10/2561                      1,000,000 25939 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
206 0205561036201 บจ.เคพีจี ชัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1/10/2561                      1,000,000 41001 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
207 0205561036325 บจ.โกเดอร์ จำกัด 1/10/2561                      1,000,000 47912 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
208 0205561036538 บจ.สยาม อินสเปค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 2/10/2561                      1,000,000 46105 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
209 0205561036562 บจ.อีสต์ การ์ด วีไอพี จำกัด 2/10/2561                      1,000,000 80100 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
210 0205561037020 บจ.เค ออโต้ ไทร์ จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 45302 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
211 0205561037062 บจ.กรีนกรุ๊ป 999 จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 46443 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
212 0205561038051 บจ.ไทย บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส(2018) จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 70209 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
213 0205561038069 บจ.แมงโก้ ดิจิทัล จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 47411 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
214 0205561038191 บจ.วรัญธรณ์ คอนสตรัคชั่น  แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 16/10/2561                      1,000,000 41002 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
215 0205561038549 บจ.ทรีแมน ซับคอนแทรคท์ จำกัด 18/10/2561                      1,000,000 78200 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
216 0205561038638 บจ.ขจรเจริญกลการ จำกัด 18/10/2561                      1,000,000 45302 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
217 0205561038646 บจ.สีฟ้า จักรยาน จำกัด 18/10/2561                      1,000,000 47630 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
218 0205561038689 บจ.ธัญยธรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 32309 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
219 0205561038905 บจ.พีอี ออยล์ 6395 จำกัด 22/10/2561                      1,000,000 46612 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
220 0205561039111 บจ.ต้นกล้า สยาม กรุ๊ป จำกัด 24/10/2561                      1,000,000 46209 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
221 0205561039235 บจ.อาร์ดับบลิวซี กรุ๊ป จำกัด 25/10/2561                      1,000,000 86202 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
222 0205561039511 บจ.นารี เด คอร์ จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 82302 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
223 0205561039561 บจ.พีเค พลัส พลาสติก จำกัด 29/10/2561                      1,000,000 46693 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
224 0205561039774 บจ.โกลเบิล เฮลท์ อัลลิอันซ์ จำกัด 30/10/2561                      1,000,000 82301 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
225 0205561039821 บจ.ไฮเทคเซฟตี้กลาส จำกัด 30/10/2561                      1,000,000 45201 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
226 0203561004456 หจ.เกรียงทิพ 1/10/2561                      1,000,000 47190 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
227 0203561004731 หจ.ทรัพย์พร้อมสุข อินเตอร์ฟู๊ด 11/10/2561                      1,000,000 47219 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
228 0203561004782 หจ.เจเคที. ซัพพลาย 18/10/2561                      1,000,000 43909 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
229 0203561004944 หจ.เอสพี บุ๊คสโตร์ 26/10/2561                      1,000,000 47611 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
230 0205561036431 บจ.ไธม์ แล เนเจอร์ จำกัด 2/10/2561                      1,000,000 47723 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
231 0205561036619 บจ.จูเนียร์ ไดฟ์วิ่ง จำกัด 3/10/2561                      1,000,000 66199 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
232 0205561036970 บจ.ไทย เอาท์ซอร์สซิ่ง พาวเวอร์ จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 78200 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
233 0205561037372 บจ.เอสเอ็นเจ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด 9/10/2561                      1,000,000 33121 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
234 0205561037461 บจ.เมดดิคอล โปรเฟสชั่นนอล กรุ๊ป จำกัด 9/10/2561                      1,000,000 47721 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
235 0205561037755 บจ.เอ็มเอสดี ลาโบ จำกัด 11/10/2561                      1,000,000 96101 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
236 0205561037798 บจ.เอเอ็มพี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด 11/10/2561                      1,000,000 41002 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
237 0205561038271 บจ.สหัสพัศ ทรานสปอร์ต จำกัด 17/10/2561                      1,000,000 49339 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
238 0205561038956 บจ.ดี เค.ซี. กรู๊ป จำกัด 22/10/2561                      1,000,000 46632 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
239 0205561039090 บจ.จีเอ็ม ทรัพย์สมบูรณ์ จำกัด 24/10/2561                      1,000,000 47524 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
240 0205561039171 บจ.เค วาย เอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด 25/10/2561                      1,000,000 49323 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
241 0205561039413 บจ.สุพรีมรอยัลเฟิร์สท์ จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 79909 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
242 0205561039502 บจ.ส.มณีโชติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 33121 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
243 0205561039642 บจ.ไพโรจน์พัฒนาธุรกิจ จำกัด 29/10/2561                      1,000,000 68102 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
244 0205561039791 บจ.เอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30/10/2561                      1,000,000 78200 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
245 0205561039847 บจ.มิลเลี่ยน เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 30/10/2561                      1,000,000 70209 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
246 0205561039880 บจ.คู่ศิริ นิว เจน จำกัด 30/10/2561                      1,000,000 85422 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
247 0205561040004 บจ.เอส เอ็ม บี  2018  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 31/10/2561                      1,000,000 41002 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
248 0205561036198 บจ.อิมแมเนจ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด 1/10/2561                      1,000,000 96309 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
249 0205561036457 บจ.ไทย คิงแลนด์ จำกัด 2/10/2561                      1,000,000 41002 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
250 0205561036473 บจ.วิน วิว ทรานสปอร์ต จำกัด 2/10/2561                      1,000,000 49209 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
251 0205561036848 บจ.ปิโตรเลียม แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 4/10/2561                      1,000,000 47300 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
252 0205561037127 บจ.ฟาโรห์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 86909 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
253 0205561037143 บจ.คิดแบบ อาร์คิเทคท์ จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 74101 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
254 0205561037364 บจ.ทีดี119 ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 9/10/2561                      1,000,000 49323 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
255 0205561037593 บจ.เวิลด์ไวด์ เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด 10/10/2561                      1,000,000 46900 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
256 0205561037771 บจ.เอสที.อมรา ทรานสปอร์ต จำกัด 11/10/2561                      1,000,000 49323 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
257 0205561037810 บจ.พี.พี.เค.เวิลด์ทรานส์ จำกัด 11/10/2561                      1,000,000 53200 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
258 0205561037917 บจ.เค.บี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 47612 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
259 0205561037950 บจ.มั่นคงการโยธาและค้าวัสดุ จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 31009 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
260 0205561038816 บจ.ออลเวส์ ไทยเคอร์รี่ จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 10771 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
261 0205561039031 บจ.เอสทีอี โลจิสติกส์ จำกัด 24/10/2561                      1,000,000 49334 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
262 0205561039227 บจ.บียอนด์ เอ็น จำกัด 25/10/2561                      1,000,000 46105 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
263 0205561039421 บจ.ควอลิตี้ ไฮท์ เซอร์วิส จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 73101 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
264 0203561004693 หจ.เจริญธัญญาทิพย์ 10/10/2561                      1,000,000 46209 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
265 0203561005002 หจ.ไอ.เอส.เอส.คอสเมติกส์ 31/10/2561                      1,000,000 46442 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
266 0205561037011 บจ.วอช แอนด์ ดราย เน็ตเวิร์ก จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 96201 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
267 0205561037216 บจ.เอ็นเด็ค  ไลน์ จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 41002 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
268 0205561037658 บจ.รุ่งสุวรรณ์ 2018 จำกัด 10/10/2561                      1,000,000 45201 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
269 0205561037984 บจ.พงษ์ปภา ก่อสร้าง จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 41002 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
270 0205561038352 บจ.เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 17/10/2561                      1,000,000 43210 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
271 0205561039499 บจ.ซาน เหอ จุ้น เฉิน พลาสติก อินเตอร์ จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 38300 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
272 0205561039570 บจ.พรีเมี่ยม เอ็ม โปรเจ็คส์ จำกัด 29/10/2561                      1,000,000 47219 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
273 0205561039669 บจ.อาร์ม กีตาร์ จำกัด 29/10/2561                      1,000,000 32209 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
274 0203561004499 หจ.เค.พี.เค.รุ่งสยามซัพพลายแอนด์เซอร์วิส 1/10/2561                      1,000,000 41002 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
275 0203561004511 หจ.กิตติศักดิ์ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส 3/10/2561                      1,000,000 77101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
276 0203561004600 หจ.ทีทีเอ็มที เซลแอนด์เซอร์วิส 8/10/2561                      1,000,000 47595 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
277 0203561004634 หจ.เนเชอรัล เฮิร์บ โปรดักส์ 9/10/2561                      1,000,000 21002 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
278 0203561004669 หจ.นาคู ตัดพับ 9/10/2561                      1,000,000 24109 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
279 0203561004677 หจ.เคบี ทีม เอ็นจิเนียริ่ง 9/10/2561                      1,000,000 41002 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
280 0203561004707 หจ.โชคบุตรี พาเลท 11/10/2561                      1,000,000 46632 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
281 0203561004723 หจ.ขายส่งสินค้าไทย 11/10/2561                      1,000,000 47912 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
282 0203561004961 หจ.ที.เจ.เคอเรนซี เอ็กซเชนจ์ 29/10/2561                      1,000,000 66123 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
283 0205561036147 บจ.เคอาร์ดี อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ จำกัด 1/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
284 0205561036155 บจ.เคอาร์ดี คอร์เปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
285 0205561036333 บจ.ห้างทองดีรักษ์ เยาวราช จำกัด 1/10/2561                      1,000,000 47732 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
286 0205561036350 บจ.คุ้ม อ้ายม่าน จำกัด 1/10/2561                      1,000,000 46695 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
287 0205561036511 บจ.ภาดา พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
288 0205561036546 บจ.พี เอส เอส ไอ เพาเวอร์ การ์ด จำกัด 2/10/2561                      1,000,000 80100 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
289 0205561036571 บจ.อินดิโก้ สตาร์ จำกัด 3/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
290 0205561036589 บจ.สยามรัญจวน จำกัด 3/10/2561                      1,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
291 0205561036660 บจ.พัทยา ฟิตเนส สปอร์ต จำกัด 3/10/2561                      1,000,000 47630 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
292 0205561036716 บจ.สี่ จ. เที่ยงธรรม จำกัด 3/10/2561                      1,000,000 69100 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
293 0205561036724 บจ.พรของแม่ สินทรัพย์ จำกัด 3/10/2561                      1,000,000 68201 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
294 0205561036741 บจ.พารุส 2017 จำกัด 4/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
295 0205561036759 บจ.ดับเบิลยูซี ซีสเต็ม อินเตอร์เทค จำกัด 4/10/2561                      1,000,000 28199 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
296 0205561036856 บจ.รักษาความปลอดภัย  ชินดี การ์ด จำกัด 4/10/2561                      1,000,000 80100 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
297 0205561036953 บจ.ยินดีปรีดา ลอนดรี้ จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 96201 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
298 0205561036996 บจ.ไทยลาเวนเดอร์ จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 21002 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
299 0205561037003 บจ.ออนไลน์ ดี จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 47912 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
300 0205561037046 บจ.แกรนด์มาร์ คิทเช่น จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 10752 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
301 0205561037101 บจ.สกายไฮท์ แอสแซท จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 66199 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
302 0205561037178 บจ.โปร พรอมท์ สเตย์ จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 68103 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
303 0205561037208 บจ.ลิทเทิล ฮิลล์ มาบประชัน จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
304 0205561037232 บจ.ฟูลเฮ้าส์การ์เด้น จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 55101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
305 0205561037241 บจ.8 พี่น้อง จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
306 0205561037267 บจ.อะมิโก้ สยาม โอเรียนทอล การ์เด้น จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 66199 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
307 0205561037305 บจ.เคเอสเอสเค โฮม จำกัด 9/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
308 0205561037411 บจ.เอ พี โฮมแอนด์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 9/10/2561                      1,000,000 68103 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
309 0205561037518 บจ.โฮมมี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 10/10/2561                      1,000,000 31001 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
310 0205561037640 บจ.สไมล์ ครูซ พัทยา จำกัด 10/10/2561                      1,000,000 82301 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
311 0205561037712 บจ.ซี.เอส.เมททอลเวิร์ค จำกัด 11/10/2561                      1,000,000 41002 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
312 0205561037739 บจ.เอ็ม เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง 2018 จำกัด 11/10/2561                      1,000,000 43210 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
313 0205561037763 บจ.เอสเค รีสอร์ท พัทยา จำกัด 11/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
314 0205561037801 บจ.เพนฟาร์ม แลนด์ จำกัด 11/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
315 0205561037895 บจ.บาสัน บิสสิเนส จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 70209 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
316 0205561037909 บจ.จูฮา โฮมส์ จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 64929 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
317 0205561037968 บจ.ทอมวิล จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 66199 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
318 0205561038034 บจ.ซี.เอ็ม.ดี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิสซิส จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 68101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
319 0205561038077 บจ.อีสเทิร์น เรียล เอสเตท 168 จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 68201 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
320 0205561038212 บจ.คาซึฮีโร่ จำกัด 16/10/2561                      1,000,000 74101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
321 0205561038239 บจ.ดิ ลอนดรี คิง จำกัด 16/10/2561                      1,000,000 96201 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
322 0205561038280 บจ.อาสา พัฒนา จำกัด 17/10/2561                      1,000,000 68101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
323 0205561038298 บจ.เอ็มไออี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด 17/10/2561                      1,000,000 46105 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
324 0205561038310 บจ.นิษฐา เรียล เอสเตท จำกัด 17/10/2561                      1,000,000 68201 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
325 0205561038328 บจ.ลูฟท์แอร์ จำกัด 17/10/2561                      1,000,000 46693 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
326 0205561038441 บจ.555 โฮลดิ้งส์ จำกัด 18/10/2561                      1,000,000 68101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
327 0205561038476 บจ.คาเฟ่ 35 บาย เทอร์มินอล จำกัด 18/10/2561                      1,000,000 56101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
328 0205561038492 บจ.ไทย มาร์เก็ต ฟาร์ม จำกัด 18/10/2561                      1,000,000 46209 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
329 0205561038581 บจ.เอบีแอล ทรานสปอร์ต จำกัด 18/10/2561                      1,000,000 49339 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
330 0205561038662 บจ.อาร์เคเดีย พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 70209 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
331 0205561038671 บจ.ไฮ.เอส.พี จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 43210 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
332 0205561038697 บจ.จอมขวัญแลนด์ อะโกร จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 46209 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
333 0205561038735 บจ.ชาร์ล พร็อพเพอร์ตี 168 จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 46109 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
334 0205561038743 บจ.ซัพพลายเออร์ ฮับ โลจิสติคส์ จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 49323 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
335 0205561038794 บจ.เกรท ดีล แอสเซ็ท จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
336 0205561038808 บจ.เกรส เอฟเอ็กซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
337 0205561038913 บจ.พญาอินทรี ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำกัด 22/10/2561                      1,000,000 49323 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
338 0205561038930 บจ.พี แอนด์ เอ็น 66 จำกัด 22/10/2561                      1,000,000 47595 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
339 0205561038948 บจ.เอเชีย กอล์ฟ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด 22/10/2561                      1,000,000 79909 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
340 0205561038964 บจ.กอล์ฟ (ไทยแลนด์) จำกัด 22/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
341 0205561038972 บจ.พัทยา โบ๊ท ครูซเซส จำกัด 22/10/2561                      1,000,000 49323 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
342 0205561038981 บจ.โมโต วิลล์ จำกัด 22/10/2561                      1,000,000 45101 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
343 0205561039014 บจ.หนอนน้อย หรรษา บาร์ จำกัด 24/10/2561                      1,000,000 56301 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
344 0205561039057 บจ.ศุภมิตร แลนด์ จำกัด 24/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
345 0205561039278 บจ.สินธ์ธารา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 25/10/2561                      1,000,000 41002 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
346 0205561039324 บจ.ดีมิทรี พลาซ่า 213 จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
347 0205561039332 บจ.วลาดีมีร์ พลาซ่า 718 จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
348 0205561039341 บจ.โพบีดา 714 จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
349 0205561039359 บจ.มาสเตอร์ 306 จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
350 0205561039464 บจ.วายเจ็น โลจิสติกส์ จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 49323 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
351 0205561039588 บจ.พีพีเคเอส เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 29/10/2561                      1,000,000 33200 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
352 0205561039626 บจ.พึ่งสมศักดิ์ ทรานสปอร์ต จำกัด 29/10/2561                      1,000,000 49209 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
353 0205561039715 บจ.ไมดาส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 29/10/2561                      1,000,000 68201 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
354 0205561039723 บจ.อีสเทิร์น ซับคอนแทรคเตอร์ แมเนจเม้นต์ จำกัด 30/10/2561                      1,000,000 70209 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
355 0205561039766 บจ.มารินินา จำกัด 30/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
356 0205561039804 บจ.ไทยมีท เรียล เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด 30/10/2561                      1,000,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
357 0205561039871 บจ.168 ไดฟ์ จำกัด 30/10/2561                      1,000,000 49323 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
358 0205561039961 บจ.อินสติล เอเจนซี่ จำกัด 31/10/2561                      1,000,000 74109 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
359 0205561039979 บจ.รักษาความปลอดภัย ฤทธิชัย 2018 จำกัด 31/10/2561                      1,000,000 80100 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
360 0203561004791 หจ.มัสยา ทรานสปอร์ต 18/10/2561                      1,000,000 49323 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
361 0203561004987 หจ.สมจิตร ปินะกาเส 30/10/2561                      1,000,000 49323 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
362 0205561036261 บจ.บ้านชญาณิน จำกัด 1/10/2561                      1,000,000 68101 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
363 0205561037275 บจ.ทวิน เซอร์วิส บอดี้คาร์ จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 45201 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
364 0205561038701 บจ.ที.บี.ที. รีไซเคิล จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 46695 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
365 0205561038751 บจ.ไทย โคมูเต็น จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 43301 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
366 0205561039120 บจ.พาวเวอร์ คิง โมลด์ จำกัด 24/10/2561                      1,000,000 28230 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
367 0205561039367 บจ.โอ.เค. ออโตเมชั่น จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 25922 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
368 0203561004847 หจ.ภูเมฆเจริญทรัพย์ ทรานสปอร์ต 22/10/2561                      1,000,000 49323 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
369 0205561036597 บจ.เอ๗๗ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3/10/2561                      1,000,000 74101 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
370 0205561036830 บจ.มอร์เซฟตี้ เทรนนิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4/10/2561                      1,000,000 82301 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
371 0205561037283 บจ.เจบีเค แอร์ ซัพพลาย จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 47595 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
372 0205561038115 บจ.ศิริบุญ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 16/10/2561                      1,000,000 71102 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
373 0205561038468 บจ.เอส อาร์ พี 99 เครื่องครัว จำกัด 18/10/2561                      1,000,000 47592 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
374 0205561038654 บจ.จี แอนด์ เอ็น ลูเครทีฟ จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 47721 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
375 0205561038760 บจ.เจริญภัณฑ์ ฟีดส์ จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 47190 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
376 0205561039944 บจ.สยาม วิทา จำกัด 31/10/2561                      1,000,000 47721 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
377 0203561004545 หจ.สีฟ้าอะไหล่ยนต์ 2018 4/10/2561                      1,000,000 45301 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
378 0203561004901 หจ.วี.ไอ.พี. 7777 25/10/2561                      1,000,000 90002 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
379 0203561004910 หจ.ริ้วไหมฝั่น อินเตอร์ กรุ๊ป ซัพพลาย 25/10/2561                      1,000,000 70209 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
380 0203561004928 หจ.หม้อไหมทอง อินเตอร์ กรุ๊ป 25/10/2561                      1,000,000 70209 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
381 0205561036295 บจ.บ้านเขาหมอน จำกัด 1/10/2561                      1,000,000 71102 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
382 0205561038883 บจ.ทรัพย์นิรันดร์ 2018 จำกัด 22/10/2561                      1,000,000 47190 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
383 0205561039162 บจ.พัทยา เอลลิแฟนท์ แซงชัวรี่ จำกัด 25/10/2561                      1,000,000 79120 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
384 0205561039251 บจ.ทัพพ์ธัญญ์ จำกัด 25/10/2561                      1,000,000 46109 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
385 0205561039430 บจ.ลิ้มเจริญยนต์ จำกัด 26/10/2561                      1,000,000 45302 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
386 0205561039553 บจ.มูเก็นไทย จำกัด 29/10/2561                      1,000,000 46900 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
387 0203561004472 หจ.ไร่ภูผาแดง 1/10/2561                      1,000,000 01139 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
388 0205561038336 บจ.ฉัตรลดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 17/10/2561                      1,000,000 68102 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
389 0205561037534 บจ.วิชั่น มิราเคิล จำกัด 10/10/2561                      1,000,000 77400 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
390 0205561039928 บจ.ธ. ทรัพย์ทวีสุข จำกัด 31/10/2561                      1,000,000 46631 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
391 0203561004642 หจ.เพิ่มพูนดี 9/10/2561                      1,000,000 74101 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
392 0203561004804 หจ.เชือกสามเกลียว วิศวกรรม 18/10/2561                      1,000,000 41002 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
393 0203561004979 หจ.ชยาทิศ พาร์ท แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 29/10/2561                      1,000,000 25922 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
394 0205561036309 บจ.คีย์-เอน ไทย โซลูชั่น จำกัด 1/10/2561                      1,000,000 46593 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
395 0205561036422 บจ.เฮงโมบายล์โฟน จำกัด 1/10/2561                      1,000,000 47413 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
396 0205561036465 บจ.เก้าดี พรีซิชั่น จำกัด 2/10/2561                      1,000,000 41002 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
397 0205561036651 บจ.ท็อป ลิงค์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด 3/10/2561                      1,000,000 31009 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
398 0205561037038 บจ.วายเค โกลบอล จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 52292 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
399 0205561037151 บจ.เก้า ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 78200 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
400 0205561037194 บจ.ตันธีรพัฒน์ 2018 จำกัด 8/10/2561                      1,000,000 93112 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
401 0205561037291 บจ.รักษาความปลอดภัย ทวารบาล จำกัด 9/10/2561                      1,000,000 80100 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
402 0205561037313 บจ.อีเกิ้ล2018 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9/10/2561                      1,000,000 45201 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
403 0205561037453 บจ.จีจี แคริเออร์ จำกัด 9/10/2561                      1,000,000 52291 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
404 0205561037496 บจ.ทริปเปิ้ลที แอดวานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 10/10/2561                      1,000,000 25922 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
405 0205561037500 บจ.สุรัฐ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 10/10/2561                      1,000,000 41002 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
406 0205561037631 บจ.ทีเอ็มแอล อกรีคัลเจอร์ กรุ๊ป จำกัด 10/10/2561                      1,000,000 46101 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
407 0205561038093 บจ.บี.เอส.อาร์. ทรานสปอร์ต(2018) จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 49323 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
408 0205561038204 บจ.พีเค เอ็นจิเนียริ่ง ทูลส์ จำกัด 16/10/2561                      1,000,000 82990 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
409 0205561038832 บจ.อโยธยา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 19/10/2561                      1,000,000 46312 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
410 0205561038921 บจ.วีเปค จำกัด 22/10/2561                      1,000,000 46695 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
411 0205561039146 บจ.เสาร์ 5 ทรานสปอร์ต จำกัด 25/10/2561                      1,000,000 49323 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
412 0205561039529 บจ.จีที เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 29/10/2561                      1,000,000 47190 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
413 0205561039731 บจ.ส เอกราช จำกัด 30/10/2561                      1,000,000 49329 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
414 0205561039863 บจ.ตลาดซุปเปอร์เช็ง ศรีราชา จำกัด 30/10/2561                      1,000,000 68102 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
415 0203561004481 หจ.โชคอรุณวรรณ ทรานสปอร์ต 1/10/2561                      1,000,000 49339 อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
416 0203561004715 หจ.สายชลเสาเข็ม 11/10/2561                      1,000,000 47524 อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
417 0205561036813 บจ.โมคุ แฟคทอรี่ จำกัด 4/10/2561                      1,000,000 31001 อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
418 0205561036881 บจ.แอดวานซ์ อินฟินิตี้ กรุ๊ป จำกัด 4/10/2561                      1,000,000 28230 อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
419 0205561036988 บจ.บิ๊ก ทรานส์ เซอร์วิส จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 96309 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
420 0205561037437 บจ.อีซี่มาร์ท แอนด์ แกดเจ็ต จำกัด 9/10/2561                      1,000,000 46494 อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
421 0205561036686 บจ.กรุ๊ป ไอแลนด์ สปีริต เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 3/10/2561                      1,000,000 68102 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
422 0205561037119 บจ.โอเคซายน์ พัทยา จำกัด 5/10/2561                      1,000,000 73101 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
423 0205561038018 บจ.ยูนิเวอร์แซล ซี เซฟตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 82301 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
424 0205561039308 บจ.ดรีมคัมทรู กรุ๊ป จำกัด 25/10/2561                      1,000,000 46103 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
425 0205561039987 บจ.ขุนอินทร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 31/10/2561                      1,000,000 68103 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
426 0203561004618 หจ.เอ็ม.เอ็ม.แอล. เมดิแคร์ แอนด์ เนิร์สซิ่ง กรุ๊ป 8/10/2561                      1,000,000 86909 อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
427 0205561037887 บจ.พีอาร์เค คอนสตรัคชั่น (2018) จำกัด 12/10/2561                      1,000,000 41002 อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
428 0203561004766 หจ.สิทธิโพฮิราคุ เซอร์วิส แอนด์ เทรด 16/10/2561                         800,000 46694 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
429 0203561004952 หจ.นภัส เมดิแคร์ 26/10/2561                         800,000 86201 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
430 0203561004880 หจ.โชคอำไพ 89 24/10/2561                         800,000 47222 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
431 0203561004561 หจ.วรพงษ์ สปอร์ต ซิตี้ 4/10/2561                         500,000 47630 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
432 0203561004588 หจ.พีอาร์ เซอร์วิส 2018 5/10/2561                         500,000 66210 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
433 0203561004651 หจ.ไร่กล้วยไบค์ 9/10/2561                         500,000 47630 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
434 0205561039618 บจ.ริชลี่ คอสเมติกส์ กรุ๊ป จำกัด 29/10/2561                         500,000 47723 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
435 0203561004596 หจ.ภาณุแอร์รุ่งเรือง 5/10/2561                         500,000 47595 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
436 0203561004774 หจ.ซี สตาร์ เวิลด์ ทัวร์ 17/10/2561                         500,000 79909 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
437 0203561004995 หจ.พีพี ซัพพลาย 61 30/10/2561                         500,000 49323 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
438 0203561004570 หจ.ทรัพย์ศศิร์ธา 5/10/2561                         500,000 42202 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
439 0203561004529 หจ.อุ้มอั้ม 3/10/2561                         400,000 27320 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
440 0203561004464 หจ.เอ.เอ็น เพ้นท์ 1/10/2561                         300,000 46691 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
441 0203561005011 หจ.เค.เอส แปดแปด คอนสทรัคชั่น 31/10/2561                         200,000 41001 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
442 0203561004740 หจ.เอ็น พี โฟม 11/10/2561                         200,000 46499 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
443 0203561004898 หจ.ทรัพย์มงคล9888 25/10/2561                         200,000 47749 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
444 0205561036708 บจ.อินเด็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 3/10/2561                         200,000 73101 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
445 0205561039481 บจ.ธันยนันท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 26/10/2561                         100,000 70209 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
446 0203561004863 หจ.เฟรนด์ เอซี 2018 22/10/2561                         100,000 69200 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
447 0205561037071 บจ.ยูโร คอนโด จำกัด 5/10/2561                           10,000 68102 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี