ฟื้นบริษัทถูกชื่อออกจากทะเบียน ฟื้นบริษัทร้าง

ค่าบริการ 25,000

  • ทนายความ ของเราเดินทางได้ทั่วประเทศ ตจว. อาจคิดค่าเดินทางเพิ่ม

ขอบเขต

  • ทนายของนาราฯ จะยื่นคำร้อง ดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นศาล คัดถ่ายคำสั่งศาล และแจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อจดชื่อนิติบุคคลกลับคืนสู่บริษัท/ห้างหุ้นส่วน เช่นเดิม

ระยะเวลา

  • ประมาณ 60 วัน ขึ้นอยู่กับศาลนัด

บริการอื่น

จัดทำบัญชี ภาษี และตรวจสอบบัญชี สำหรับปีก่อน ที่ยังไม่ได้จัดทำ

 

งานด่วน / หลังเลิกงาน โทร 080-175-2000 ติดต่อ คุณธนา