นาราการบัญชี บริการครบวงจร เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ได้แก่ จัดทำ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และการคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมรับรองจาก นายทะเบีย่น โดยสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ใน 1 วันทำการ

ค่าบริการ แยกตามประเภท ดังนี้

  • ค่าบริการ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง พร้อม นำยื่นและคัดสำเนาจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ราคา 2,000 บาท (ค่าธรรมเนียม  50 บาท)
  • ค่าบริการ คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยไม่ต้องแก้ไข ค่าบริการ 300 บาท (ค่าธรรมเนียม 50 บาท)

หมายเหตุ เราให้บริการได้ทั่วประเทศ

 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน

Line ID:

@nara53

เพิ่มเพื่อน