เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด ปทุมธานี ท่านไม่ต้องเดินทาง เราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบ ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และ จดทะเบียนเสร็จในวันเดียวกัน เราบริการทั่วประเทศ

โทร 080 173 2000 , 080 174 2000 , 02 933 5511

จดทะเบียนบริษัท (เปิดบริษัท)

ค่าบริการ 5,000 บาท

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย จดทะเบียนบริษัท สำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย

บาท

ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท 5,000
ขอหมายเลขผู้เสียภาษี – 0 –
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม – ฟรี – 0 –
จัดทำตราประทับ 500
บวก ค่าธรรมเนียม – กรมพัฒนาธุรกิจ 6,500
บวก ค่าเดินทาง – 0 –

รวมค่าใช้จ่าย          

12,000

หมายเหตุ
 1. กรณีมีชาวต่างชาติ ร่วมถือหุ้นหรือ ร่วมเป็นกรรมการ ค่าบริการดังกล่าว คิดเพิ่ม 3,000 บาท
 2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่างจังหวัด(ไม่ใช่อำเภอเมือง) เราจะจดผ่านระบบอินเตอร์เน็ท /หรือไม่ ท่านต้องอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างอำเภอ

ครอบคลุมขอบเขตบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • จดทะเบียน ต่างๆ ณ จังหวัดท่าน โดยครอบคลุมงานจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
  • จดทะเบียนบริษัท
  • ขอหมายเลขผู้เสียภาษี
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ นาราฯ นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ยังจังหวัดของท่าน
 • ไม่รวมการจัดทำใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จดทะเบียนประกันสังคม
 • ไม่รวมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ หรือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม โดยที่เรามีเจ้าหน้าที่ต่างชาติซึ่งปฎิบัติงานเต็มเวลาดำเนินการประสานงาน
ท่านสามารถดูเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้

แก้ไข รายการจดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน – จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ค่าบริการ

 • จดทะเบียนเพิ่ม – ลด กรรมการ (เปลี่ยนแปลงกรรมการ) 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนอำนาจกรรมการ 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง – เพิ่ม วัตถุประสงค์ 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเพิ่ม ทุน 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท (พร้อมตราประทับ) 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนตราประทับ 2,500 บาท
 • เปลี่ยนแปลงบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น 1,500 บาท
 • แก้ไขอำนาจกรรมการ 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน 3,500 บาทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,500 บาท

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียม จะสรุปแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อออกใบเสนอราคา ก่อนเริ่มงาน
 2. กรณีต่างจังหวัด ค่าเดินทาง จะสรุปแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่่อออกใบเสนอราคา ก่อนเริ่มงาน

บริการอื่น

 • คัดสำเนาเอกสารทางราชการ เช่น เอกสารสำคัญของบริษัท คัดหนังสือรับรอง, คัดข้อบังคับ, คัดวัตถุประสงค์, คัดคำรับรอง ตราประทับ, คัดงบการเงิน, แบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และื่อื่นๆ คัดเอกสารแบบแสดงรายการภาษีพร้อมรับรองเอกสาร
 • คัดสำเนาเอกสารทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วน อื่นๆ
 • รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค
 • แปลเอกสาร
 • ขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตท่องเที่ยว ใบอนุญาตเปิดเค้าเตอร์แลกเงิน ใบอนุญาตนำเข้า – ส่งออก ,
 • เตรียมเอกสาร เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร และ ช่วยเหลือ ณ ธนาคาร
 • บริการเป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากรเพื่อชี้แจงต่างๆ
 • บริการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานของราชการ
 • บริการจดทะเบียน – จัดทำและนำยื่นประกันสังคม
 • บริการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเพื่อรองรับการปฎิบัติตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และ พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 • คัดสำเนาโฉนดที่ดิน
 • บริการเป็นตัวแทน เข้าประมูลทรัพย์ คัดค้านการประมูลทรัพย์ ณ กรมบังคับคดี

นักบัญชีอิสระ แต่ละจังหวัด ร่วมเป็น พันธมิตร กับ นาราการบัญชี

นาราการบัญชี เดินทางจดทะเบียนบริษัททั่วประเทศ แต่ไม่สามารถให้บริการบัญชี ได้ทั่วประเทศ ดังนั้น หากลูกค้าจดทะเบียนใหม่ ต้องการนักบัญชี นาราการบัญชี จะแนะนำ นักบัญชีอิสระ ในแต่ละจังหวัด ให้กับลูกค้า 

ดังนั้น หากนักบัญชีอิสระ ท่านใดสนใจเป็นพันธมิตร กับ นาราการบัญชี ท่านสามารถ เข้าเวปไซท์ www.นักบัญชีอิสระ.com โดยท่านสามารถโพสท์ ตามจังหวัดที่ท่านสะดวกรับงาน  

เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน

เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยเดินทางไปแล้วกว่า 45 จังหวัด และใน กทม. เราให้บริการเกือบทุกวัน ท่านมั่นใจได้ว่า เราเข้าใจ ปัญหา โดยได้วางแผน และสร้างระบบเพื่อป้องกัน  และทีมงานเรายังคงมุ่งมั่น ทำอย่างอย่างจริงจัง ตลอดมา

ท่าน จดทะเบียนเอง แต่ต้องการ ชื่อและหมายเลขผู้สอบบัญชี

เรายินดีให้รายละเอียดฟรี แต่ขอให้ท่านบริจาคเงินในนามท่าน ให้ โรงพยาบาลของรัฐบาล อย่างน้อย 500 บาท

(บริจาคแล้ว ส่งใบเสร็จให้เรา) คลิ๊กที่นี้

ท่าน จดทะเบียนเอง แต่ต้องการ ลายมือชื่อทนายรับรอง

เรายินดีให้รายละเอียดฟรี แต่ขอให้ท่านบริจาคเงินในนามท่าน ให้ โรงพยาบาลของรัฐ อย่างน้อย 500 บาท
(บริจาคแล้ว ส่งใบเสร็จให้เรา) คลิ๊กที่นี้

ท่านติดต่อเรา และนัดเซ็นต์เอกสาร ที่ ปทุมธานี ได้ที่

35 / 2 หมู่ 1 ซ.วัดเสด็จ ถ.ปทุม – รังสิต

 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

หรือ โทร 080 173 2000, 080 174 2000

ข้อควรทราบเกี่ยว - จดทะเบียนบริษัท

ความหมายของบริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันทำกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน โดยบริษัทจำกัด จะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัท เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่า ของหุ้นที่ตนถือ เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย

ชื่อบริษัท

สำหรับชื่อบริษัท ถ้าจะนำชื่อไปใช้ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือ จดหมาย หรือ เอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทต้องใช้คำว่า “บริษัท” ไว้หน้าชื่อ และ “จำกัด” ไว้ท้ายชื่อด้วย ถ้าเป็นอักษรต่างประเทศต้องใช้คำซึ่งมีความหมายว่า “บริษัทจำกัด” ประกอบชื่อ เช่น ถ้าใช้ชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า “Company Limited” หรือ “Co., Ltd.” หรือ “Limited” หรือ “Ltd.” ประกอบชื่อ เป็นต้น

หน้าที่ของบริษัทจำกัด

การที่บริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทำให้มีสิทธิ หน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้

 1. ต้องมีที่ตั้งสำนักงานซึ่งถือเป็นภูมิลำเนาของบริษัทที่สามารถติดต่อได้ หากมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานจากที่จดทะเบียนไว้ ก็ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 1. จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้จัดทำตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ และต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้นดูได้ในระหว่างเวลาทำการไม่น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ถ้าไม่จัดทำ ไม่เก็บรักษา หรือไม่ให้ผู้ถือหุ้นดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

            นอกจากนี้ยังต้องจัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดง การเป็นเจ้าของหุ้นและจะเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบบาท โดยรายละเอียดในใบหุ้นต้องมีชื่อบริษัท หมายเลขหุ้น มูลค่าของหุ้นชำระค่าหุ้นแล้ว หุ้นละเท่าใด มีชื่อของผู้ถือหุ้นหรือคำว่าใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ และให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อเป็นสำคัญ ถ้าไม่ทำใบหุ้น หรือเรียกค่ำธรรมเนียมเกิน หรือ มีรายละเอียดในใบหุ้นไม่ครบถ้วนมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 1. หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อจากนั้นในทุกๆ รอบ ระยะเวลา 12 เดือนก็ต้องจัดประชุมแบบนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุม ที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ถ้าไม่เรียกประชุมมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

สำหรับวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง จะต้องนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในท้องที่ และส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่นัดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องที่จะต้องลงมติพิเศษให้กระทำการดังกล่าวข้างต้นก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยข้อความในหนังสือนัดประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และ เรื่องที่จะพิจารณากัน กับข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติพิเศษ ซึ่งเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการลงมติพิเศษ คือ การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การควบบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การเลิกบริษัท และการแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดกัด

ทั้งนี้ ก่อนจะทำการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องนัดประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนด วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสียก่อน ถ้าไม่ลงโฆษณา ไม่ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่ระบุ รายละเอียดในหนังสือนัดประชุมมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

และทุกครั้งที่มีการประชุมต้องทำการจดบันทึกรายงานการประชุม มติของ ที่ประชุมไว้ในสมุดให้ถูกต้อง ทั้งต้องเก็บรักษาสมุดจดบันทึกรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานของบริษัท ถ้าไม่จดบันทึก หรือไม่เก็บรักษาสมุดมีความผิด ปรับ กรรมการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท

 1. ต้องส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดและผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแล้วในวันประชุมสำมัญ ไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนนบริษัท อย่างน้อยปีละครั้งแต่ไม่ให้ ช้ากว่า 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าไม่ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมีความผิด ปรับ กรรมการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 1. ต้องรีบนัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นทันที เมื่อบริษัทขาดทุนถึงครึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หรือภายใน 30 วัน เมื่อมีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ร้องขอให้เรียกประชุม ถ้าไม่นัดประชุมมีความผิด ปรับ กรรมการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 1. ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีหนึ่งคนหรือหลายคนมาตรวจสอบงบการเงิน แล้วต้องนำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติภายใน สี่เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชี โดยต้องส่งสำเนางบการเงินให้ผู้ถือหุ้นดูล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และมีสำเนางบการเงินเปิดเผยไว้นสำนักงานของบริษัท ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

 จัดทำบัญชี

บริษัทจำกัด เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี โดยจะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีดังนี้

 1. จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่นตามความจำเป็นแก่การทำบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัท ถ้าไม่จัดทำบัญชีมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่า จะปฏิบัติให้ถูกต้อง
 1. จัดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของบริษัท ซึ่งอาจเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับจ้างทำบัญชีก็ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำบัญชีให้ ยกเว้นบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถให้ผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำบัญชีก็ได้ ซึ่งบริษัทจะต้องควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถ้าไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 1. ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี ให้กับผู้ทำบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้บัญชีที่จัดทำขึ้นสามารถแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถ้าไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

  4.ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีและให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปี บัญชีแล้ว อาจปิดบัญชีก่อนครบรอบ 12 เดือนได้  ถ้าไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

     5.จัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน และ งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน ถ้าไม่จัดทำมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท

โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
 1. จัดส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 1. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทำการ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำงานประจำ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5ปี นับแต่วันปิดบัญชี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้ แต่ถ้บัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย บริษัทต้องแจ้ง สารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือ ควรทราบ โดยทั้งหมดนี้ ให้ยื่นเรื่องผ่านระบบงานการอนุญาต (DBD e-Permit) ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินห้าพันบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าพันบาท

ถาม - ตอบ จดทะเบียนบริษัท

ถาม 1 - บริษัทจำกัด คือ อะไร

นาราการบัญชี - นิติบุคคลที่มีบุคคล (ผู้เริ่มก่อการ) ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าร่วมกัน เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัท โดยแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งแต่ละหุ้นมีมูลค่าไม่นอยกว่า 5 บาท  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าร่วมกันโดยหวังผลกำไร และนำกำไรนั้นมาแบ่งปันระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคน มีความรับผิดในหนี้ของบริษัทจำกัดไม่เกินจำนวนเงินที่ยังส่งใช้ค่าหุ้นไม่ครบตามมูลค่าของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นได้ถืออยู่

ถาม 2 - ในการจดทะเบียนบริษัท การระบุที่ตั้งสำนักงาน บริษัทจำเป็นต้องเป็นเจ้าของกรมสิทธิ์ในสถานที่ตั้งนั้น หรือไม่

นาราการบัญชี - ไม่ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายว่า บริษัทจะต้องเป็นเจ้าของกรมสิทธฺ์ในสถานที่ตั้งนั้นๆ ดังนั้นบริษัทอาจได้สำนักงานที่ตั้งมาโดยการเช่า หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรมสิทธิ์ก็ได้

ถาม 3 - การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียยื่นหนังสือคัดค้านการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน สามารถทำได้ไหม

นาราการบัญชี - การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ เมื่อได้นัดเรียกและได้มีการประชุมกันรวมทั้งได้ลงมติถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชย์ และข้อบังคับของบริษัทและยืนคำขอและเอกสารประกอบครบถ้วยถูกต้องตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางฯ แล้ว แม้จะมีการคัดค้านการจดทะเบียน แต่คำคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จรับฟังได้ และระหว่างการพิจารณาไม่ปรากฎแก่นายทะเบียนว่าศาลได้มีคำสั่งห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือมีคำสั่งอื่นใดในทำนองเดียวกัน นายทะเบียนพจารณารับจดทะเบียนได้

ถาม 4 - การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ ของบริษัท ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

นาราการบัญชี - การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ไม่ต้องมีการลงมติพิเศษเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิรายการดังกล่าวเพราะชื่อภาษาต่างประเทศไม่ถือว่าเป็นชื่อจดทะเบียน  แต่หากบริษัทประสค์จะให้การเปลี่ยนชื่อดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อสาธารณะชน สามารถดำเนินการได้โดยทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท  หรือจะยื่นคำขอจดทะเบียนรายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบก็ได้

ถาม 5 - บริษัท มีทุนขั้นต่ำตามกฎหมาย เท่าไหร่

นาราการบัญชี - ตามกฎหมายการจดทะเบียน หุ้นบริษัท จะต้องมีมูลค่าขั้นต่ำ 5 บาท และในการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท จะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ท่าน ดังนั้น ทุนขั้นต่ำ ของบริษัท จะต้องมีอย่างน้อย 15 บาท

ถาม 6 - บริษัทจดทะเบียน ในกรุงเทพมหานคร แต่มาทำธุรกิจที่เชียงใหม่ ได้ไหมคะ แล้วถ้าทำ อีกหลาย จังหวัด ละ ได้ไหมคะ

นาราการบัญชี - คำถามนี้ค่อนข้างกว้างนะครับ  อันดับแรก คุณต้องอธิบายขอบเขตของการทำธุรกิจ ให้ทราบก่อนนะครับ ว่าทำอะไรบ้าง โดยผมอาจยกต้วอย่างคร่าวๆ ตาม สถานะการณ์ด้านล่างนี้ ครับ

 • ไปติดต่อธุรกิจ เพื่อเสนองาน และนำสินค้าตัวอย่างไปแสดงให้ลูกค้า  อย่างนี้ทำได้เลยครับ เพราะไม่ได้มีสถานประกอบการ และสถานจัดเก็บสินค้า ณ จังหวัดนั้น ลักษณะแบบนี้ ทำได้ทุกที่ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือ จดทะเบียนสาขา
  • ไปติดต่อธุรกิจ โดยมีสถานที่ทำงาน/หรือ มีการจัดเก็บสินค้า อย่างนี้ ก็ต้องขอจดทะเบียนสาขา ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร รวมถึง ยังจำเป็นต้องขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วย

ถาม 7 - บริษัทมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เป็นชาวต่างชาติ สิงคโปร์ ซึ่งไม่ได้เข้ามานั่งทำงานในไทย แต่ว่าจ้างพนักงานในไทย เพื่อประสานงานและติดต่อลูกค้า แบบนี้ ผู้บริหารต้องเซ็นต์เอกสาร ทุกอย่างเองเลยไหม หรือ สามารถมอบอำนาจให้เซ็นต์ได้ คะ

นาราการบัญชี - เอกสารที่ต้องเซ็นต์ ขอแยกตอบเป็น เอกสารทางธุรกิจกับคู่ค้า กับเอกสารทางราชการ นะครับ

 • เอกสารทางธุรกิจกับคู่ค้า ปกติวิสัย ท่านสามารถมอบอำนาจ ให้พนักงาน หรือบุคคลอื่น ที่น่าเชื่อถือทำแทนได้  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่ค้าท่านเช่นกันว่า เขายะยอมรับสัญญานั้นไหม ทางที่ดี ขอแนะนำให้ท่าน เพิ่มพนักงานคนไทย หรือ บุคคลที่ท่านไว้ใจได้ ให้เป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดอำนาจกรรมการ ของผู้รับมอบท่านนี้ ให้เฉพาะเพื่อ.... ตามความเหมาะสมต่อไป
 • เอกสาร่ทางราชการ ตอบยากครับ เรื่องนี้ บางหน่วยงานก็ยอมรับ ให้มีการมอบอำนาจใตการเซ็นต์เอกสาร เช่น กรมสรรพากร แต่บางหน่วยงาน ก็ไม่ยอมรับเรื่องมอบอำนาจ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เช่นกันครับ เพื่อแก้ปัญหาที่ยั่งยืน แนะนำให้เพิ่ม ผู้รับมอบอำนาจเข้ามาเป็นกรรมการ แล้วกำหนดอำนาจกรรมการ เพื่อ..... ตามความเหมาะสมต่อไป

ถาม 8 - สามี มีบริษัทจดทะเบียน อยู่แถวรัชดา ส่วนตัวดิฉัน มีงานแปลเอกสาร แบบรับงานอิสระ ในนามบุคคล มาตลอด แต่ตอนนี้มีลูกค้าซึ่งจะมาจ้างงานประจำ ต้องการให้ดิฉันเรียกเก็บเงินในนามบริษัท ไม่ทราบว่า จะใช้บริษัทสามี รับเงินแทนและออกเอกสารใบเสร็จรับเงินได้ หรือไม่คะ

นาราการบัญชี - สามารถทำได้ครับ แต่ควรให้ความสนใจกับ ปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ถ้าจะมีรายได้ประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง แนะให้บริษัทสามีเพิ่มวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อย
 • บริษัทจำกัด ของ สามีเมื่อ เรียกเก็บเงิน กับลูกค้าแทนคุณแล้ว บริษัทสามี ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วย คือ จ่ายค่าต้นทุนการแปลเอกสาร ให้กับคุณด้วยและดำเนินการหัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง โดย บริษัทจำกัด ของสามี ก็ต้องรับรู้กำไร ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าทำธุรกิจโดยไม่หวังกำไร
 • หากสามี ทำธุรกิจ ที่แตกต่าง จากงานแปลอย่างมาก เช่น รับเหมาก่อสร้าง หรือ ขายผ่อนชำระ แบบนี้ รูปแบบ ของการบันทึกบัญชี และการสียภาษี ก็จะต่าง กันพอสมควร หาก งานแปลของคุณมีอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้มากพอ แนะให้เปิดบริษัทเองแยกต่างหาก ออกไปเพื่อ ความสะดวกในการวางแผนภาษี และการทำบัญชีและภาษีอากร ครับ

ถาม 9 - ผมจำเป็นต้องเปิดบริษัท (จดทะเบียนบริษัท) เพราะลูกค้าบังคับมา แต่ไม่มั่นใจว่าจะได้งาน นานแค่ไหน ก็ขอถาม ถึงขั้นตอนการปิดหน่อยครับ ว่ายุ่งยากไหม ค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่ กรณีแบบผม ต้องวางแผนอย่างไรครับ

นาราการบัญชี - ตอบยากเลยครับ คำถามนี้ ปกติผมจะแนะนำว่า อย่าเปิดเลย ถ้าไม่มั่นใจ ให้ยืมชื่อบริษัทอื่น รับงานไปก่อน (เช่นเดียวกับคำตอบก่อนหน้านี้) แต่คุณบอกว่า "จำเป็น" ผมก็ต้องตอบไปทำนองนี้นะครับ ผมเข้าใจว่ารายได้ยังไม่มากสักเท่าไหร่ ถ้าไม่ถึง 1.8 ล้านบาท ต่อปี ผมแนะนำให้จดบริษัท แต่ไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วคุณแจ้งลูกค้าว่าบริษัทคุณไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สามารถออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน แบบสมบูรณ์ ได้ ระหว่างนี้ ที่รายได้ไม่มาก อย่าเอา ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้ามานะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องการเสียภาษีมากนัก เพื่อให้บริษัทมีรายการทางบัญชีไม่มากนัก  อย่างนี้ค่าทำงบการเงินและตรวจสอบบัญชี ในแต่ละปีจะไม่สูง  และกรณีที่ปีไหน ไม่มีรายได้ ก็ให้ทำเป็นแบบ งบเปล่า ไปเลย มีค่าใช้จ่ายทั้งปี แค่ 7,000 บาท เท่านั้น และถ้าเลิกในแบบ งบเปล่า ค่าบริการ ก็ประมาณ 13,000 บาท เท่านั้น เอง

 • คุณสามารถดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับ บริการงบเปล่า ได้ที่ http://www.52accounting.com/fs.html
 • คุณสามารถดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การปิดบริษัท (อันที่จริงไม่อยากพูดเรื่องปิดบริษัท บนหน้านี้เลยครับ) ได้ที่  http://www.52accounting.com/co-close.html

ยังไง เสีย ต้องการให้ผมช่วยวางแผน อะไรเพิ่มเติม ก็โทรได้รับ 080 - 288 2000

ถาม 10 - เพื่อนต่างให้ช่วยจดทะเบียนบริษัท เพื่อใช้ จดโดเมนเนม .co.th ในประเทศไทย ต้องจดแบบไหนดีครับ เขาไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจในไทย แต่อาจมีรายได้เล็กน้อย ไม่ถึงล้านต่อปี หรืออาจไมีรายการธุรกิจ ในประเทศไทยเลย ต้องจดทะเบียนบริษัท แบบไหนดีครับ

นาราการบัญชี - การตอบคำถามนี้ ต้องขอกล่าวถึง เอกสารที่ต้องใช้ในการ  ขอจดโดเมนเนม นามสกุล .co.th ก่อนครับ คือว่า เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท ใบสำคัญการจดทะเบียน หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หมายความว่า ไม่มีทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ ถ้ามีใบทะเบียนการค้า) และชื่อโดเมนเนอมนั้น จะต้อง

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
 • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อนเป็นคนต่างชาติ ของคุณ จะต้องเปิดเป็นนิติบุคคล โดยอาจเป็น บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ก็ได้ครับ เพื่อจะได้มีเอกสารตามที่ผู้รับจดโดเมนเนม ต้องการ โดยแนะนำว่า ให้จดบริษัท/ จดห้างหุ้นส่วน (ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้ ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการตรวจสอบของกรมสรรพากร และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบัญชี ภาษีรายปี และทำงบการเงิน ไม่แพง ถ้าเป็นลักษณะนี้ แนะนำให้บริษัทในประเทศไทย ไม่ต้องมีรายได้ จะดีกว่า เพื่อให้เป็นแบบ งบเปล่า โดยแต่ละปี จะมีค่าใช้จ่ายครอบคลุม การทำบัญชี ภาษี และตรวจสอบบัญชี พร้อมนำยื่นหน่วยงานราชการต่างๆ แล้ว ประมาณ 7,500 บาทต่อปี ท่านดูเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.52accounting.com/fs.html

ถาม 11 - กำลังจะ เปิดบริษัท เพื่อรอรับงาน และเพื่อเสนองาน ไม่ทราบพอแนะนำได้ไหม จดทะเบียนบริษัทอย่างไร ง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการดูแล รักษา น้อยที่สุด

นาราการบัญชี ถ้าจำเป็นต้อง เปิดบริษัท ก็เห็นด้วยครับ เบื้องต้น ต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ครับ

 1. ทุนจดทะเบียน ขอให้จำไว้ว่า ทุนจดทะเบียน มีผลต่อการเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ ถ้าไม่มีทุนที่จะเรียกชำระจริง แม้ว่ามีทุนจริงแล้วเอามานำฝาก ก็ขอให้คิดว่า รายได้ค่าดอกเบี้ย ก็ต้องนำมาเสียภาษีนิติบุคคล (ภาษีธุรกิจเฉพาะต่อทุน 1 ล้าน ถ้าคิดดอกเบี้ย 3% ต่อปี จะต้องเสียภาษี 990 บาท และยังคงต้องเสียภาษีนิติบุคคลด้วย ถ้ารวมกำไรเกิน 300,000 บาท อี ในอัตรา ร้อยละ 15% ต่อปี) ดังนั้น ท่านอาจ จดทะเบียนด้วยทุนขั้นต่ำสุด อาจเริ่มจาก 15 บาท ก็ได้ แต่ไม่แนะนำ เพราะมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และจำไว้ว่า การเพิ่มทุนทุกครั้ง จะต้องมีค่าใช้่จ่ายในการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมด้วย
 2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านมีหน้าที่ต้องยื่นภาษี และก็มีความยุ่งยาก ซึ่งท่านอาจต้องจ้างนักบัญชี ทำให้เสียภาษีทุกเดือน
 3. กรรมการบริษัท ท่านควรมี จำนวนกรรมการให้น้องที่สุด เช่น ควรมีแค่ 1 คน เพราะกรณีมีความผิดเกี่ยวกับ ค่าปรับต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ กรมธุรกิจการค้า ค่าปรับจะคำนวณตาม จำนวนกรรมการ ของบริษัทจำกัด
 4. พนักงานบริษัท ในช่วงแรก ถ้าเลือกได้ ควรทำจ่ายค่าจ้างแบบรับจ้างทำงานให้เพื่อจะได้ไม่มีภาระ เรื่องการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และประกันสังคม ท่านอาจทำจ่ายทุกเดือน และสรุป เพื่อจ่าย สามเดือนครั้ง แต่ทั้งนี้เอกสารประกอบการจ่ายเงินค่าจ้าง/เงินเดือน ก็ต้องสัมพันธ์ กัน

ด้วยสิ่งที่กล่าวมานี้ น่าจะช่วยให้ท่าน เริ่มต้นธุรกิจ ได้อย่างง่ายขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย

ถาม 12 - ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องการเปิดบริษัท ทำธุรกิจ อีคอมเมิร์ช e-commerce ในประเทศ ไม่ทราบว่าควรจะทะเบียนแบบไหน ดี ทราบมาว่า สามารถได้สิทธิจาก บีโอไอ BOI ด้วย

นาราการบัญชี - บีโอไอ ได้เปิดให้มีการส่งเสริมการลงทุนใน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ตามประกาศคณะการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ในประเภท 5.8 โดยได้สิทธิประโยชน์ ที่ไม่ใช้ภาษีอากร แต่ก็มีแรงจูงใจ อย่างหน้าสนใจ เสียทีเดียว เช่น สิทธิในการถือครองหุ้น 100% โดยชาวต่างชาติ และ การอนุญาตให้นำผู้ชำนาญงานเข้ามาทำงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น

อันที่จริง ท่านสามารถ ยื่นขอ บีโอไอ ในนามส่วนตัว ชาวต่างชาติได้ก่อน เมื่อได้รับอนุญาติโครงการแล้ว ค่อยดำเนินการเปิดบริษัท แล้วจึงใช้บริษัทเข้ารับการส่งเสริม และขอใบนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ต่อ กระทรวงพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งครับ

อย่างไรเสีย การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ก็มีข้อเสียหลายอย่าง และไม่เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็ก (บริษัทขนาดเล็ก) กล่าวคือ มีความยุ่งยากเรื่องการขอรับการส่งเสริม การจดทะเบียนบริษัทเพื่อรับใบอนุญาตตาม พรบ.คนต่างด้าว รวมถึง ระยะเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริม ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่าน จดทะเบียนบริษัทแบบรูปแบบ ปกติ คนไทย : ต่างชาติ ( 51:49) ซึ่ง จะมีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ อีกทั้งการจดทะเบียนบริษัท ก็มี ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท ที่ถูกว่า (ค่าบริการจดทะเบียน 3,500 บาท และรวดเร็วกว่า (ใช้เวลา จดทะเบียน 3 วันทำการ)  แล้วต่อมาภายหลัง เมื่อกิจการของลูกค้าท่าน มีขนาดใหญ่ขึ้น ค่อยดำเนินการขอส่งเสริมการลงทุน ก็ทำได้ครับ

ถาม 13 - ที่อยู่ในการจดทะเบียนบริษัท จะใช้คอนโดมิเนี่ยม ได้ไหมครับ เป็นของผมเอง

นาราการบัญชี – คอนโดมินเียม ใช้เป็นที่อยู่จดทะเบียนบริษัทได้ แต่ไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น คุณต้องสำรวจเบื้องต้นก่อนว่า บริษัทคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือไม่ โดยทั่วไป จะต้องจดเมื่อเข้าเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทมีรายได้ ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาท ต่อปี
 2. บริษัทเป็นคู่ค้า กับหน่วยงานภาครัฐ
 3. ลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการกับบริษัท บังคับ ให้บริษัทจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ต้องการขอ ใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว

อนึ่ง ขอให้ข้อสังเกตุว่า  การไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถทำธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย เพราะการออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย มาตรา 105 ทวิ

ถาม 14 - บริษัทต่างชาติ ต้องการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยมีบริษัทแม่เป็นลูกค้ารายเดียว แต่ต้องการเสียภาษีในประเทศไทย จดทะเบียนแบบไหน ดีคะ เขาต้องการถือหุ้น 100% เท่านั้นคะ ไม่อยากจดทะเบียนแบบ โนมินี คนไทย 51%

นาราการบัญชี – คำถามกว้างมากเลยครับ แต่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ มีลูกค้ารายเดี่ยว คือบริษัทแม่ และต้องการรับรู้รายได้ ในประเทศไทย  จึงตีความได้ว่า

 • การอยากเสียภาษีในไทย นั้น ต้องเป็นบริษัทที่ตั้งตามกฎหมายไทย (จึงไม่ใช่ สาขานิติบุคคลต่างชาติ และสำนักงานผู้แทน) และ
 • มีบริษัทแม่เป็นลูกค้ารายเดียวนั้น บริษัทในไทยนี้จะต้องไม่มีขนาดใหญ่มาก และมีความยืนหยุ่นเรื่องการรับรู้รายได้

จากข้อสมมุติฐานข้างต้น จึงแนะว่า ควรจดทะเบียนเป็นรูป บริษัทจำกัด โดยถือหุ้นส่วนใหญ่ หรือ 100% โดยต่างชาติ แต่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2452 ซึ่ง ต้องเข้าดูในรายละเอียดอีกครั้งว่า ตกอยู่ในส่วนบัญชี แนบท้ายอะไร และสามารถถือหุ้นได้สัดส่วนถึง 100% หรือไม่  แต่เบื้องต้น ขอให้รายละเอียดดังนี้ครับ

 • ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 75 วัน แบ่งเป็นอนุมัติคำขอ 60 วัน และ ออกใบอนุญาตอีก 15 วัน
 • ค่าสมัคร 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต 20,000 บาท
 • สำหรับเอกสาร และขั้นตอน มีรายละเอียด ค่อนข้างเยอะ ครับ ถ้าสนใจ ติดต่อ โทร 080-288- 2000

อันที่จริงบริษัทต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ได้หลายรูปแบบครับ ขึ้นอยู่กับความพร้อม ประเภทของกิจการ และขนาดของธุรกิจครับ  เช่น

 • กิจการขนาดใหญ่ อาจเลือกเข้ามาแบบ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่าง เช่น การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ แต่มีระเบียบปฎิบัติที่ค่อนข้างซับซ้อน
 • สาขาของนิติบุคคลต่างประเทศ
 • สำนักงานผู้แทน (ห้ามมิให้รับรู้รายได้ ในประเทศไทย และอนุญาติให้ดำเนินการเฉพาะ บางกิจกรรมเท่านั้น)
 • บริษัทร่วมค้า Joint Venture
  • บริษัทร่วมทุน อาจเห็นเป็นส่วนมากถือหุ้นสัดส่วนแบบ 49% : 51%

ถาม 15 -  ทำไม ต้องเปิดบริษัท ในการทำธุรกิจ และทำไมไม่ทำในนามส่วนบุคคล

นาราการบัญชี - เราเปิดบริษัท และต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีประโยชน์ด้วยหลายเหตุผล ครับ ดังนี้
- เรื่องความน่าเชื่อถือ ถ้าดำเนินธุรกิจในรูปบริษัท (จริงๆ) กล่าว คือ มีคณะกรรมการ กรรมการ แบบนี้ ก็เชือได้ว่า การบริหารงานไม่ได้ขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่ง ลองนึกดูนะครับว่า ถ้าทำกับใครคนใด คนหนึ่ง คู่ค้าก้ต้องไปสืบว่า คนคนนั้น มีความเสี่ยงอะไรบ้าง เช่น เมียกี่คน ทำอะไรผิดกฎหมายไว้บ้าง เป็นโรคร้ายไหม ก็คงวุ้นวายกันไปหมด และยากที่จะค้าขายด้วย แต่รูปบริษัท นั้น อย่างน้อย ก็มีกฎหมายรับรองไว้ ช่วยกลั่นกรองได้ในระดับหนึ่ง
- การมีทุนจดทะเบียนและรับชำระ ก็จะทำให้คู่ค้า มั่นใจได้ว่า ตัวบริษัทเอง ก็มีทุนซึ่งอาจอยู่ในรูปของทรัพย์สินของบริษัท ก็ทำให้คู่ค้า มั่นใจว่าหาก ต้องเรียกร้องอะไรในอนาคต ทรัพย์สินหล่านี้สามารถนำมาชดเชยคู่ค้า และประกันความเสียงต่างๆ ได้
- เหตุผลที่สำคัญที่สุดของการเปิดบริษัท คงหนีไม่พ้น เรื่อง การจำกัดความรับผิด ของผู้เป็นผู้ถือหุ้น / ผู้เป็นหุ้นส่วน โดยหลักกฎหมายก็ต้องการให้แยกความรับผิดออกมา ระหว่างตัวผู้ลงทุน แยกออกมาอีกหนึ่งตัวคือ นิติบุคคล ให้นิติบุคคลมีความสามารถที่ทำกิจการงานได้ตามวัตถุประสงค์ของคนก่อตั้งขจึ้นมา สามารถกำหนดความรับผิดได้ พูดง่ายๆ ว่า คือ ความรับผิดสู
สุดของมันมีอยู่เท่าไหร่ ในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของเองก็จะได้ เรียกว่าอุ่นใจ ความรับผิดนั้นยังไม่เลยกว่าความเป็นเจ้าของ ของผู้ถือหุ้น
- อีกเหตุผลที่สำคัญ คือ เพื่อลดภาระทางภาษี ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการเสียภาษี หรือ การถูกเพ่งเร่งจากหน่วยงาน เรียกเก็บภาษี และหน่วยงานของรัฐเอง (กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ถาม 16 - เคยเปิดบริษัท ไว้เมื่อหลายปีก่อน แต่เนื่องจากย้ายที่อยู่ จากต่างจังหวัดมาอยู่ กรุงเทพฯ แต่ตอนนี้ กำลังต้องใช้บริษัท เพื่อเซ็นต์สัญญารับงาน  ไม่ทราบว่า ผมควร เปิดบริษัทใหม่ หรือ นำบริษัทเก่ามาใช้ครับ

นาราการบัญชี - อันดับแรก ต้องสำรวจก่อนครับว่า คู่ค้าที่จะเซ็นต์สัญญานั้น เขาให้เครดิต ของตัวคุณ หรือ บริษัท 

 • ถ้าให้ความสำคัญ ตัวคุณ การเปิดบริษัทใหม่ น่าจะช่วยให้คุณสะดวก เนื่องจาก ใช้เวลาเปิดบริษัท แค่ 3 วัน ท่านก็ได้บริษัทไปเซ็นต์สัญญา กล่าวคือ ไม่ต้องเสียเวลา ไปเคลียร์บัญชี และการยื่นภาษีย้อนหลัง ซึ่งน่าจะใช้เวลานาน พอควรเลยทีเดียว อย่างไรเสียหากท่านเลือกที่จะเปิดบริษัทใหม่ ท่านก็ควรเคลียร์บริษัทเก่า ย้อนหลังโดยยื่นทั้งบัญชีและภาษีย้อนหลัง ให้ถูกต้อง  และหากท่านไม่คิดจะใช้ก็ควรดำเนินการปิดบัญชี (จดทะเบียนเลิกบริษัท)ให้เรียบร้อย ต่อไป
 • ถ้าให้ความสำคัญ บริษัท ท่านต้องรีบจัดการเคลียร์บัญชี และภาษีย้อนหลัง พร้อมดำเนินการให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ด้วย แน่นอนครับ คงต้องใช้เวลาพอสมควร

ถาม 17 - และต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ในทันที ก่อนเซ็นต์สัญญา

นาราการบัญชี - บริษัทใหม่ ก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้เลยครับ แต่ธนาคารส่วนใหญ่จะอนุญาตให้เปิดเฉพาะบัญชีออมทรัพย์ก่อน และอีก 6 เดือนจึงยอมให้เปิดบัญชีธนาคารกระแสรายวัน  อย่างไรเสีย หากท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีและประวัติทางการเงินดี ท่านอาจถูกพิจารณาให้เปิดบัญชีกระแสรายวัน ก็เป็นได้

ถาม 18 - จะจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีที่อยู่หลักแหล่งในกรุงเทพฯ แต่มีทะเบียนบ้าน และเป็นเจ้าบ้านที่ต่างจังหวัด ควรจดทะเบียน ที่ไหนดีคะ

นาราการบัญชี - ตามหลัก ที่อยุ่บริษัทที่จดทะเบียนบริษัท จะต้องเป็นแห่งเดียวกับสถานที่ประกอบธุรกิจ และบริษัทเอง ก็มีหน้าทีต้องยื่นทั้งภาษี และงบการเงิน ต่อหน่วยงานในท้องถิ่นเช่นกัน ดังนั้น เพื่อความสะดวก แนะนำให้ท่านจดทะเบียนในกรุงเทพฯ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารงาน และอีกทั้งดีกว่า ในแง่ของความน่าเชื่อถือด้วยz

อย่างไรเสีย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท่านอาจใช้ที่อยู่จากผู้ให้บริการ บริษัทเสมือน (Virtual Office) ซึ่งท่านอาจขอใช้ห้องประชุมเป็นครั้งคราว ได้ด้วย  กรณีที่ท่านต้่องการ ที่อยู่เพื่อจดทะเบียนบริษัท เราก็สามารถให้บริการเช่นกัน ติดต่อ นาราการบัญชี โทร 080 174 2000 , 02 933 5511

ถาม 19 - ผู้ถือหุ้น เป็นชาวต่างชาติ ชาติจีน และต้องการเข้ามาทำธุรกิจทัวร์ แบบ inbound ไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่

นาราการบัญชี - อาชีพทัวร์ หรือ มัคคุเทศ เป็นอาชีพสงวน ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติทำ แต่ถ้าทำในรูปแบบบริษัท จะต้องหาผู้ร่วมทุนกับคนไทย โดยคนไทยต้องถือหุ้นส่วนใหญ่ คือ ต่างชาติถือหุ้นได้แค่ 49% แต่สำหรับธุรกิจนี้ จะต้องมีการขออนุญาต คืในตัวบริษัท ต้องมีใบอนุญาตนำเที่ยว โดยที่ต้องขอกับกรมการท่องเที่ยว โดยมีเงื่อนไขคร่าวๆ ดังนี้

 • สัดส่วน ของผู้ถือหุ้นคนไทย ต่อต่างชาติ จะต้องมีคนไทย มากกว่าต่างชาติ
 • สัดส่วน ของกรรมการคนไทย ต่อ ต่างชาติ กรรมการคนไทยต้องมากกว่า
 • ต้องมีการวางประกัน ต่อ กรมการท่องเที่ยว แยกตามชนิดของการนำเที่ยว 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.52accounting.com/znews-038.html

จดทะเบียนบริษัทให้ ชาวต่างชาติ ถาม-ตอบ ข้อ 20 - 25 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

ถาม 20 - ผมต้องรู้อะไรก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท ?

ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท คุณจำเป็นต้องรู้ข้อกำหนดตามด้านล่างนี้ก่อนครับ

 • ชื่อบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติ ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท ใช้เวลา 1 – 2 วันทำการ
 • ต้องมี ผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 3 คน (ผู้ถือหุ้นคนไทยอย่างน้อย 1 คน) ถือหุ้นโดย ผู้ถือหุ้นคนไทย 51% และ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ 49% (ธุรกิจบางประเภท สามารถอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ได้เช่นกัน)
 • ไม่มีข้อกำหนดทุนขั้นต่ำในการจดทะเบียน บริษัท (คุณสามารถเริ่มต้นด้วยหุ้นขั้นต่ำ 5 บาทและขั้นต่ำ 3 หุ้นซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นด้วยทุน 15 บาท) นอกจากนี้ไม่ว่าทุนจดทะเบียนจะกำหนดไว้เท่าใด ค่าธรรมเนียมรวมค่ารับรองเอกสาร โดยประมาณ 6,500 บาท
 • คุณสามารถจดทะเบียน บริษัท ที่เริ่มต้นด้วยทุนขั้นต่ำที่ชำระแล้ว 25% (ซึ่งจำนวนนี้สามารถเพิ่มได้หลังจากที่บริษัทของคุณจัดตั้งขึ้น) หรือการชำระเต็ม 100%
 • ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งบริษัทที่จดทะเบียน นั้น ต้องอยู่ในประเทศไทย โดย ที่อยู่ที่จดทะเบียนสามารถเป็นที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ได้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านที่ตกลง เราสามารถให้ที่อยู่สำหรับคุณใช้ในการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งค่าบริการของเราคือ 18,000 บาทต่อปี
 • คุณจำเป็นต้องรู้ เรื่องโครงสร้างภาษี เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทต่าง ๆ การยื่นงบการเงินและภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ
 • มีธุรกิจเฉพาะบางประเภทที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนดำเนินธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร สถาบันการศึกษา ตัวแทนการท่องเที่ยว บริการด้านการเงิน อุตสาหกรรม-โรงงาน นำเข้า - ส่งออก ตัวแทนจัดหางาน และการโรงแรม
 • หากคุณคาดว่าจะมีรายได้ต่อปีมากกว่า 8 ล้านบาท คุณจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ บริษัทที่จดทะเบียน VAT จะต้องเรียกเก็บภาษีนี้ (ปัจจุบัน 7%) ให้กับลูกค้าตามสินค้าและบริการที่ให้ไว้ เมื่อคุณต้องการจดทะเบียน VAT เราสามารถให้ความช่วยเหลือในการจดทะเบียน VAT ได้ที่กรมสรรพากร แต่จะมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจเฉพาะประเภทเช่นการขายสินค้าเกษตร การขายหรือนำเข้าวัสดุและหนังสือ บริการตรวจสอบบัญชี บริการด้านสุขภาพ บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ บริการด้านการศึกษาและบริการด้านการขนส่ง
 • แรงจูงใจสำหรับทุน SME ไม่เกิน 5 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษีที่ 0% สำหรับกำไรสุทธิระหว่าง 0 - 300,000 บาท, 15% สำหรับกำไรสุทธิช่วง 300,001 - 3,000,000 บาทและ 20% สำหรับกำไรสุทธิมากกว่า 3,000,000 บาท

ถาม 21 - ผมไม่ใช่คนไทยและผมต้องการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย ผมต้องรู้อะไรบ้างครับ?

นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนที่คนต่างชาติต้องพิจารณา

 • คุณสามารกว่าจ้าง ตัวแทนบริษัทที่รับจดทะเบียน เช่น นาราการบัญชี ดำเนินการแทน คนต่างชาติ หรือ นิติบุคคล สามารถจดทะเบียน บริษัท ด้วยตนเองได้
 • คุณไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงานเพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัด หากคุณดำเนินธุรกิจจากต่างประเทศ คุณสามารถเข้าสู่ประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อคุณต้องการดำเนินงานในบริษัท ในช่วงเวลาสั้น ๆ
 • หากคุณวางแผนที่จะย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อทำงานและดำเนินงานบริษัทของคุณ คุณจะต้องได้รับวีซ่าประเภท Non-Immigrant ประเภท B และขอใบอนุญาตทำงานซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานในประเทศไทยได้
 • การจัดตั้งบริษัท อาจไม่ต้องเข้ามาในประเทศไทย (แต่มีกรรมวิธีซับซ้อน ด้านโนตารี่พับลิค) ส่วน วีซ่า และใบอนุญาตทำงานจะไม่สามารถดำเนินการได้หากคุณไม่ได้เดินทางมาในประเทศไทย

ถาม 22 - ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการจดทะเบียน บริษัทในประเทศไทย ?

หากต้องการจัดตั้งบริษัทของคุณในประเทศไทย คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • ชื่อ บริษัท
 • คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชนของกรรมการและผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง / รหัสประจำตัวของผู้สนับสนุนทุกคนพร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชนของพยาน 2 คนพร้อมลงลายมือชื่อ
 • หลักฐานสำนักงาน
 • ใบรับรองธนาคาร (สำหรับผู้ถือหุ้นไทย)

หากคุณใช้บริการกับ บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท โดยทั่วไปแล้วเขาจะต้องใช้เอกสารเหล่านี้จากคุณเพื่อเตรียมเอกสารที่จำเป็น

 • สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท หรือเอกสารการจดทะเบียนบริษัท ที่แสดงรายละเอียดที่สำคัญของบริษัท เช่นหมายเลขลงทะเบียนชื่อบริษัท

ถาม 23 - ผมจะจดทะเบียนบริษัท ได้อย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?

ในการจดทะเบียนบริษัทคุณจะต้องทำตามสามขั้นตอนครับ

 1. การจองชื่อ

โดยทั่วไป ชื่อบริษัท ใหม่จะได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธภายใน 1-2 วัน ข้อยกเว้นหากชื่อที่เสนอมีคำบางคำ (เช่นการเช่า, บริษัท จัดหางานเอกชน ฯลฯ ) ที่อาจต้องการการตรวจสอบและอนุมัติเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐภายนอกที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม - ในกรณีที่การอนุมัติชื่ออาจไม่ได้รับการอนุมัติ ขอให้เปลี่ยนเป็นชื่ออื่น

หากต้องการให้ชื่อบริษัท ที่คุณเสนอได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อนั้น

(1) ชื่อที่ใช้ คำที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือ ชื่อที่ใช้คำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(2) ชื่อที่ใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมายหรือเสียงเรียกขานไม่ตรงกับชื่อภาษาไทย

(3) ชื่อที่ใช้คำหรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทย

หมายเหตุ: ชื่อบริษัท สามารถใช้งานได้ 30 วันและคุณต้องต่ออายุอีกครั้งเพื่อใช้งาน

 1. การเตรียมเอกสารและการลงนาม
 2. ลงทะเบียน บริษัท

เมื่อชื่อได้รับการอนุมัติและมีการลงนามในเอกสารการจดทะเบียน บริษัทอย่างถูกต้องแล้ว การจดทะเบียน บริษัท สามารถจดเสร็จภายใน 1 วันทำการ ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบางประเทศ

ถาม 24 - ผมจะรู้ได้อย่างไงว่า บริษัท ของฉันจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ?

เมื่อคุณจดทะเบียนบริษัทของคุณและ เมื่อได้รับการอนุมัติคุณจะได้รับเอกสารการจดทะเบียนทั้งหมดในวันเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการใช้ข้อบังคับของบริษัท เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมและอาจขยายเวลาอนุมัติในวันถัดไป (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีกับเจ้าหน้าที่) เมื่อเราได้รับเอกสารการจดทะเบียน เราจะแปลเป็นภาษาอังกฤษภายใน 1 วันทำการสแกนและส่งกลับมาหาคุณในวันถัดไป

ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท ไม่จำกัด จำนวนทุนจดทะเบียน ใบรับรองที่คุณจะได้รับมีดังนี้

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • วัตถุประสงค์
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • รายงานการประชุมตามกฎหมาย
 • รายงานจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 20) (กรณีที่คุณจดทะเบียน VAT)

รายการอื่น ๆ ที่คุณจะต้องใช้ ในการจดทะเบียนบริษัท ประกอบด้วย:

 • ตรายางสำหรับบริษัท

** หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีคือหมายเลขทะเบียน บริษัท

ถาม 25 - ผมต้องทำอะไรหลังจากจดทะเบียนบริษัท สำเร็จ?

หลังจากจดทะเบียนบริษัทของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทได้ที่ธนาคารใด ๆ ในประเทศไทยเช่นธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นต้นอย่างไรก็ตามธนาคารในประเทศส่วนใหญ่ต้องการใบอนุญาตทำงานของกรรมการ เพื่อเปิดบัญชีดังนั้นคุณต้องตรวจสอบกับสาขาของธนาคารก่อนและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หากพวกเขาจะอนุญาตให้บริษัทของคุณเปิด

ในการเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทกรรมการจะต้องแสดงตัวที่ธนาคารเพื่อลงนามในเอกสาร

หากคุณต้องการเริ่มธุรกิจในประเทศไทย เราได้กล่าวถึงแนวทางข้างต้นที่อาจช่วยคุณเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำธุรกิจ 

ถาม 26 -ผมพึ่งเปิดบริษัท แต่มีปัญหากับหุ้นส่วนอีกคนหนึ่ง ผมสามารถเปลี่ยนผู้ถือหุ้นได้ไหมครับ

ตอบ - ผู้ถือหุ้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ แต่ผู้ถือหุ้นท่านเดิม ต้องเซ็นต์สัญญาโอนหุ้นให้ท่าน หรือผู้ถือหุ้นท่านอื่น แล้วจึงจัดทำแบบแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นอันใหม่ เพื่อไปแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอย่าลืมว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และผู้ถือหุ้นต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี เท่านั้น

ถาม 27 - หุ้นมีกี่ประเภท บริษัทสามารถเลือกจดทะเบียนหุ้นได้ แบบไหนบ้าง

ตอบ - ภายใต้กฎหมายไทย หุ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ ทั้งหุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิและมีหน้าที่ต่อบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แต่สิทธิแตกต่างกันมาก (อ่านเพิ่มเติม ที่นี้)

ถาม 28 - เรากำลังมอหา ผู้ให้บริการ เพื่อจดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย ธุรกิจหลักคือ ดำเนินการเรื่องการตลาด บริการนำส่งค่าเทอมให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และดำเนินการเรื่องวีซ่าของนักเรียนที่ต้องไปศึกษาต่างประเทศ  คุณสามารถช่วยจดทะเบียน ในแบบ สำนักงานผู้แทน ได้ไหม รวมถึงแจ้งให้เราทราบเรื่อง ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และปัญหาอะไรบ้าง ที่ต้องรีบแก้ไข และจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก กระทรวงศึกษาธิการ หรือ หน่วยงานราชการอื่นอีกหรือไม่

ตอบ - ตามประเภทธุรกิจที่แจ้งมานั้น ไม่สามารถจดทะเบียน แบบ สำนักงานผู้แทนได้ เนื่องจาก การดำเนินการด้านการตลาด และอื่นๆ ล้วนเป็นกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งต่างจากวัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้ ของสำนักงานผู้แทน  ดังนั้น วิธีการจดทะเบียนของธุรกิจประเภทนี้ ที่ดีที่สุด คือ บริษัทจำกัด ซึ่งแน่นอนว่าต่างชาติ จะถือหุ้นได้ในสัดส่วนไม่เกิน 49% ส่วนที่เหลือ ต้องเป็นคนไทย  โดยธุรกิจดังกล่าว ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม จึงไม่ต้องใบอนุญาตเฉพาะ ดังนั้นเมื่อท่านจดทะเบียน เสร็จ ก็สามารถทำธุรกิจได้เลย

ถาม 29 - เคยจดทะเบียนบริษัท ไว้เมื่อหลายปีก่อน  แต่ตอนนี้ต้องการหยุดกิจการ แต่ไม่ต้องการปิดบริษัท อย่างนี้ ต้องแจ้งหน่วยงานราชการ หรือไม่ และทำอย่างไร

ตอบ - โดยปกติไม่ต้องแจ้งครับ (สรรพากร อาจขอให้ท่านแจ้งหยุดกิจการ สำหรับกิจการที่จด ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ได้มีกฎหมายบังคับ และส่วนตัวมองว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในการแจ้ง จึงไม่จำเป็นต้องแจ้ง ครับ) แต่ถ้าท่านจะหยุดดำเนินการเป็นเวลานาน หรือยังไม่มีกำหนด ขอแนะนำว่า ท่านต้องจัดการ รายการบัญชี (ทรัพย์สิน / หนีสิน) ต่างๆ ให้เรียบร้อยเพื่อให้มีขนาดกิจการเล็กที่สุด เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระ  เช่น ถ้ามีรายการทรัพย์สิน ที่ไม่ได้ใช้ ก็ควรทำขายออกไป อาจขายให้ส่วนตัว, รายการธนาคาร เป็นไปได้ก็ปิดให้หมด, เจ้าหนี้ และหนี้สินอื่นๆ ควรชำระให้หมด เพื่อให้ง่ายต่อการปิดบัญชี ในรอบต่อไป และเผื่อว่าตอนปิดบริษัท จะได้ง่าย ด้วยครับ

ถาม 30 - ต้องการจดทะเบียน แต่ไม่มีสถานทีตั้งสำนักงาน ในกรุงเทพฯ แต่ทีมงานอยู่ กทม. ทั้งหมด แบบนี้ ควรจดทะเบียนด้วย ที่อยู่ใน กทม. หรือ ต่างจังหวัด ดีคะ  ถ้าเลือกใช้ที่อยู่ ใน กทม. มีแนะนำผู้ให้บริการเกี่ยวกับที่อยู่ เพื่อจดทะเบียนไหมคะ

ตอบ - ถ้าทำธุรกิจ โดยทีมงาน อยู่ใน กทม. แนะนำให้จดทะเบียนโดยใช้ที่อยู่ใน กทม. ครับ เพื่อความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และติดต่อต่อกับลูกค้า อีกทั้งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และโอกาสในการติดต่อธุรกิจ แต่ถ้าคุณเลือกจดทะเบียนโดยใช้ที่อยู่ใน ตจว. (เช่น นครสวรรค์) เมื่อถึงเวลายื่นภาษี งบการเงิน หรือ ถูกตรวจสอบ คุณยังคงมีหน้าที่ต้องไปติดต่อ ณ จังหวัด นั้นๆ

สำหรับ ที่อยู่เพื่อจดทะเบียนบริษัท นั้น ทาง นาราการบัญชี เอง ก็มีให้บริการครับ โดยคุณ ใช้จดทะเบียนบริษัทได้ แต่ไม่สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้  อย่างไรเสีย หากคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เราจะเสนอที่อยู่จดทะเบียนเป็นการเฉพาะรายต่อไป 

ถาม 31 - ต้องการเปิดบริษัท แล้วว่าจ้า พนักงานต่างชาติ เข้าทำงานในบริษัท ทางนาราการบัญชี ช่วยแนะนำ วางแผน ในการจดทะเบรยนให้ด้วย ได้ไหมคะ และ มีบริการเรื่องการขอวีซ่า ทำงานและใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติไหมคะ

ตอบ - แน่นอนครับ เราต้องวางแผน และแนะนำ การจดทะเบียนให้กับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่ การจดทะเบียน สำหรับบริษัท ที่ต้องการขอใบอนุญาต ทำงานให้ ชาวต่างชาติ ควรวางแผนการจดทะเบียนดังนี้

 1. ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท (ต่อพนักงานต่างขาติ 1 คน)
 2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. มีสถานประกอบการ (ในการขอวีซ่าทำงาน ต้องมีภาพถ่ายประกอบ และ อาจมีการสุ่มเข้าตรวจสถานประกอบการ)
 4. จ้างงาน พนักงาน คนไทยอย่างน้อย 4 คน (ต่อการว่าจ้างชาวต่างชาติ 1 คน)
 5. มีกรรมการผู้จัดการเป็นคนไทย (และกำหนดอำนาจกรรมการ สามารถเซ็นต์ได้โดยลำพัง ) เพื่อช่วยสนการเซ็นต์เอกสารในขั้นตอนการยื่นคำขอ เนื่องจากคนต่างชาติที่เป็นกรรมการไม่สามรถเซ็นต์เอกสารได้

การให้บริการในการขอ ใบอนุญาตทำงาน และ วีซ๋าทำงานนั้น ทาง นาราการบัญชี เอง ก็สามารถให้บริการได้ครับ (เราเอง ก็ว่าจ้างชาวต่างชาติทำงานในบริษัทเราเช่นกัน) แต่ทางลูกค้า ต้องมีความพร้อมตาม เงื่อนไข ที่กล่าวข้างบน ทั้ง 5 ข้อดังกล่าว  และด้วยเหมือนกัน กรณีที่ท่านต้องการยื่นเอกสารด้วยตัวเอง เราก็มีบริการ คัดเอกสารเพื่อประกอบการขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน  รวมถึง ช่วยเตรียมเอกสารดังกล่าว ได้เช่นกัน 

ถาม 32 - ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง เป็นชาวต่างชาติ ไม่ทราบว่าตอนที่เข้ามาเซ็นต์เอกสาร จดทะเบียนบริษัท เขาต้องขอวีซ่าประเภทอะไร คะ

ตอบ - ในการจดทะเบียนบริษัท โดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการนั้น ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการประทับวีซ่า จึงสามารถเข้ามาด้วยวีซ๋า ท่องเที่ยว ก็ได้ อย่างไรเสีย ในการจดทะเบียนจะต้องถ่ายสำเนา passport พร้อมมีอายุวีซ๋าเหลือเท่านั้น โดยไม่จำกัดประเภทวีซ่า

ถาม 33 - แต่ถ้าผู้ถือหุ้น ที่จะเข้ามา จดทะเบียนบริษัท และเขาต้องการติดต่อธุรกิจด้วย เช่น หาที่ตั้งบริษัท หาพนักงาน และ อื่นๆ ซึ่งคาดว่า อาจใช้เวลามากกว่า 2 เดือน สำหรับทริป นี้ ควรทำอย่างไรกับเรื่อง วีซ่า ดีคะ

ตอบ - ปกติ ส่วนใหญ่แล้ว วีซ่าท่องเที่ยวจะมีอายุแค่ 1 เดือน โดยส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติมักจะออกไปแสตมป์วีซ่า ที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็ด่าน ปอยเปต ประเทศกัมพูชา (ห่าง กทม. แค่ 250 กิโลเมตร)

อย่างไรเสีย บริษัทหลายแห่งก็เลือกที่จะทำให้ถูกต้อง ตั้งแต่ก่อนเข้าประเทศไทย โดย ติดต่อสถานทูตไทย ในประเทศนั้นๆ แล้วยื่นเอกสาร (ด้านล่าง เป็นตัวอย่างสำหรับประเทศ อินเดีย - บางประเทศจะใช้เอกสารน้อยกว่านี้)

 • หนังสือเชิญให้เข้าประเทศไทย จากบริษัทในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ โดยควรระบุ ระยะเวลา และแผนการเดินทาง
 • จดหมายออกโกยบริษัทที่ชาวต่างชาตินั้นทำงานอยู๋ พร้อมแนบโปรไฟล์ ของบริษัทนั้น มาด้วย
 • โปรไฟล์ ของบริษัทไทยที่ออกหนังสือเชิญ
 • เอกสารจดทะเบียนบริษัท โดยเฉพาะบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • แบบแสดงการเสียภาษี ภงด. 50 ปีล่าสุด
 • งบการเงินล่าสุด
 • ถ้าเป็นบริษัทพึ่งจดทะเบียนใหม่ แค่ทำจดหมายชี้แจง ว่าเป็นบริษัทใหม่ จึงไม่มีแบบภาษีและงบการเงิน

อย่างไรเสีย กรณีที่ท่าน เดินทางเข้ามาจดทะเบียนกับบริษัท นาราการบัญชี จำกัด ทางเราสามารถดำเนินการเอกสาร ภายในบริษัทเราได้ โดยมีค่าใช้จ้่ายในการดำเนินการเรื่องเอกสาร เล็กน้อย กรณีที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อ โทร 080 175 2000

 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน

Line ID:

@nara53

เพิ่มเพื่อน

 
 
 
 

บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน เปิดบริษัทใหม่

นิติบุคคลจัดตั้งเดือนตุลาคม 2561
1 0135561023682 บจ.ฮีโน่ทีพี จำกัด 25/10/2561             50,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
2 0135561022619 บจ.จรรยา ไซเคิล เทรน จำกัด 11/10/2561             10,000,000 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
3 0135561023194 บจ.รีวิวา เวลเนส จำกัด 18/10/2561               9,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
4 0135561022783 บจ.เซต้า กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 12/10/2561               9,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
5 0135561022694 บจ.7-11 พาร์ทเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 11/10/2561               5,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
6 0135561023453 บจ.ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด 22/10/2561               5,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
7 0135561021884 บจ.ซอนย่า แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด 3/10/2561               5,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
8 0135561021892 บจ.ณฤทธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3/10/2561               5,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
9 0135561021914 บจ.สิริรัตน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4/10/2561               5,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
10 0135561022511 บจ.เต้า เหอ อินดัสตรี อิควิปเม้นท์ จำกัด 11/10/2561               5,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
11 0135561023020 บจ.ซิตี้ คลินิก จำกัด 17/10/2561               5,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12 0135561023071 บจ.สูตรารักษ์ จำกัด 17/10/2561               5,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
13 0135561023895 บจ.นวนคร เอสเตท จำกัด 26/10/2561               5,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
14 0135561024107 บจ.ดวงดี อีโวลูชั่น จำกัด 30/10/2561               5,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
15 0135561021507 บจ.ดอยเฟรช จำกัด 1/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
16 0135561022074 บจ.ห้างทองสมเกียรติ เยาวราช จำกัด 5/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
17 0135561022392 บจ.เจ แอนด์ เอ็น เวรี่ไทย อินเตอร์ฟู้ด จำกัด 10/10/2561               5,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
18 0135561022414 บจ.ที.เอ็น.ที.เทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด 10/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
19 0135561023291 บจ.เอ็นพีอาร์ คอร์ปอเรท จำกัด 19/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
20 0135561024131 บจ.เหอจ่ง เทรดดิ้ง จำกัด 30/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
21 0133561005038 หจ.พลสวัสดิ์ การช่าง 17/10/2561               5,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
22 0135561021752 บจ.เจ.จินดา เฮลเบิลคอสเมติกส์ จำกัด 3/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
23 0135561021990 บจ.บี คอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
24 0135561022317 บจ.พีไอ การช่าง จำกัด 9/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
25 0135561022881 บจ.ฟินิกซ์ เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น 789 จำกัด 16/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
26 0135561023151 บจ.เมค กู๊ด จำกัด 18/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
27 0135561023721 บจ.สรรสร้าง 2018 จำกัด 25/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
28 0135561023992 บจ.บลู เฟมัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 29/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
29 0135561024000 บจ.เวิร์ค สมาร์ท เทคโนโลยี จำกัด 29/10/2561               5,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
30 0135561021728 บจ.พีเอสพี แสงจันทร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 2/10/2561               4,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
31 0135561022996 บจ.ว่านเฉิน โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 17/10/2561               4,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
32 0135561024026 บจ.ศิริเนตร์การประมง จำกัด 29/10/2561               4,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
33 0135561022660 บจ.กีวี่(ไทยแลนด์) จำกัด 11/10/2561               4,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
34 0135561023089 บจ.เค.พี.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 17/10/2561               4,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
35 0135561021639 บจ.ธัญชา อิเล็คทริค จำกัด 1/10/2561               3,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
36 0135561023593 บจ.บ้านหมูดวงเจริญ จำกัด 24/10/2561               3,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
37 0135561022287 บจ.ณัฏฐพัชร์ วิศวกรรม จำกัด 8/10/2561               3,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
38 0135561022813 บจ.ไอเอ็นดีเอส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 16/10/2561               3,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
39 0135561021876 บจ.สมุนไพรบัวเงินคอสเมติกส์ จำกัด 3/10/2561               3,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
40 0133561005011 หจ.กนกลักษณ์ สตีล แอนด์ ซัพพลาย 16/10/2561               3,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
41 0135561021833 บจ.จริงใจ คาร์ตัน อินดัสทรี้ จำกัด 3/10/2561               3,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
42 0135561021868 บจ.เอชดี อินโนวาเทค จำกัด 3/10/2561               2,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
43 0135561022678 บจ.เต็มตะลันต์ จำกัด 11/10/2561               2,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
44 0135561024174 บจ.สเปล บิวตี้ จำกัด 30/10/2561               2,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
45 0135561022121 บจ.อินทร์ทรัพย์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 5/10/2561               2,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
46 0135561022775 บจ.สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด 12/10/2561               2,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
47 0135561022830 บจ.เฮ้าส์แลนด์ เอสเตท จำกัด 16/10/2561               2,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
48 0135561023224 บจ.ไทย ลี เฮง จำกัด 18/10/2561               2,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
49 0135561023828 บจ.เคี่ยนยี่ จำกัด 26/10/2561               2,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
50 0135561024042 บจ.อาร์เอชเจ  อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 29/10/2561               2,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
51 0135561024247 บจ.เพอร์เฟคท์ แมเนจเมนต์ กรุ๊ป จำกัด 31/10/2561               2,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
52 0135561023216 บจ.เจ้เล้ง แอ๊คเซซโซะริ จำกัด 18/10/2561               2,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
53 0135561023364 บจ.ดีเอสพี เวิร์ค จำกัด 19/10/2561               2,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
54 0135561023551 บจ.พีที โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี จำกัด 24/10/2561               2,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
55 0133561004961 หจ.อนุรักษ์ดี ทรานสปอร์ต 10/10/2561               2,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
56 0135561021655 บจ.ฤทธิ์21 จำกัด 2/10/2561               2,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
57 0135561021787 บจ.แอลวีท๊อปซัน โซล่าร์ จำกัด 3/10/2561               2,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
58 0135561022015 บจ.สิบสาม แม็คคา จำกัด 5/10/2561               2,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
59 0133561004881 หจ.เจริญชัย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) 5/10/2561               2,000,000 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
60 0135561023925 บจ.รุ่งปรินทรพาณิชย์ จำกัด 26/10/2561               2,000,000 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
61 0133561004970 หจ.จ.เจริญยิ่ง (เจ้จง) 11/10/2561               1,500,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
62 0135561021604 บจ.เอสพี สเปเชียล เฮิร์บ จำกัด 1/10/2561               1,500,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
63 0133561005160 หจ.ว.วัชรพล  การโยธา 25/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
64 0133561005186 หจ.นานา บรูส์ แอนด์ บีนส์ 26/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
65 0135561021710 บจ.มารี อินดัสเทรียล จำกัด 2/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
66 0135561021779 บจ.นายกรณฺ์   ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
67 0135561021906 บจ.เลิศพัฒนา กรุ๊ป จำกัด 4/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
68 0135561022007 บจ.สก็อตเฮ้าส์ จำกัด 5/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
69 0135561022040 บจ.ใต้ไทรกรุ๊ป จำกัด 5/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
70 0135561022091 บจ.ตั้งกิมไล้การยาง จำกัด 5/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
71 0135561022198 บจ.กระเทียม เซอร์วิส จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
72 0135561022228 บจ.เจวีเอ็น คอมพาเนี่ยน จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
73 0135561022333 บจ.หนึ่งร้อยบุญน้ำเพชร จำกัด 9/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
74 0135561022481 บจ.รอร์ เดอะ ยิม จำกัด 10/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
75 0135561022490 บจ.เอ็นพีพี คอมเมอร์เชียล จำกัด 10/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
76 0135561022627 บจ.โอเพ่นบ็อกซ์ ดีไซน์ จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
77 0135561022872 บจ.โม ริช จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
78 0135561022970 บจ.บีพี ซูชิ จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
79 0135561023003 บจ.ซี.เอส. แอสเสท (2018) จำกัด 17/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
80 0135561023119 บจ.พี.ที.พี. ออดิท จำกัด 18/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
81 0135561023160 บจ.ฟิวเจอร์ไลท์ออโต้ จำกัด 18/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
82 0135561023186 บจ.ซีเอ็นเอ็น โซลูชั่น แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด 18/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
83 0135561023241 บจ.เดคอร์ ไลท์ จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
84 0135561023275 บจ.บริหารจัดการแก้ไขพลังงานทางเลือก จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
85 0135561023305 บจ.ขวัญข้าว สตูดิโอ จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
86 0135561023372 บจ.วุฒิธิพัน (1968) จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
87 0135561023437 บจ.ทวีคูณ 318 ซัพพลาย จำกัด 22/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
88 0135561023488 บจ.ทองมี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 22/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
89 0135561023585 บจ.ลิตเติ้ล เอ็ม จำกัด 24/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
90 0135561023771 บจ.เค.เอ็น.พี. ทรานสปอร์ต จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
91 0135561023810 บจ.วาย.พี.เอ็น อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 26/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
92 0135561023879 บจ.ภคอร (ประเทศไทย) จำกัด 26/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
93 0135561023917 บจ.วศินพัฒส์ จำกัด 26/10/2561               1,000,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
94 0135561021922 บจ.เซฟแมน จำกัด 4/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
95 0135561021973 บจ.เอ เอส เค ซิสเท็ม จำกัด 4/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
96 0135561022104 บจ.วัลภิชา เพอเฟคท์ เดคคอเรท ดีไซน์ จำกัด 5/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
97 0135561022236 บจ.จิตติพร โภคภัณฑ์ จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
98 0135561022449 บจ.บัวน้อม  มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 10/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
99 0135561022546 บจ.ฐานิตาอลูมิเนียม จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
100 0135561022597 บจ.ดี.เอส.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
101 0135561022635 บจ.เพียว เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
102 0135561022864 บจ.นวัฒบดินทร์ จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
103 0135561023615 บจ.พรีเชียส มัลติเทค จำกัด 24/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
104 0135561023658 บจ.เอ อาร์ เอ็น 999 เซอร์วิส จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
105 0135561023666 บจ.เอเวอร์รี่ อีเว้นท์ จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
106 0135561023691 บจ.คณสยาม เทรดดิ้ง จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
107 0135561023801 บจ.อัลติเมท เอพี คอนซัลแทนท์ จำกัด 26/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
108 0135561024123 บจ.ธันทิวาพร คลีนนิ่ง จำกัด 30/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
109 0135561024221 บจ.ณัฐฤทธิ์ อินทีเรีย จำกัด 31/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
110 0133561004791 หจ.12 พฤศจิกา 2/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
111 0133561004899 หจ.ทีซีเอ็น อะไหล่โฟร์คลิฟท์ 5/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
112 0133561004902 หจ.ดี แอนด์ ดี คอนสตรัคชั่น 5/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
113 0133561004937 หจ.กัลยารัตน์ รีไซเคิล 8/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
114 0133561004988 หจ.ณภัทร แอนด์ พิพัฒน์ 11/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
115 0133561005003 หจ.ธนัชชัย 168 กรุ๊ป 12/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
116 0133561005020 หจ.เอ็น เจ 2019 17/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
117 0133561005151 หจ.เฟรนด์ลี่ ชิปปิ้ง เซอร์วิส 25/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
118 0133561005267 หจ.พี พี คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น 31/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
119 0135561021540 บจ.เอ-เทค ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
120 0135561021582 บจ.เอ็น. เอส. ดับเบิ้ลยู เคมิคอลส์ จำกัด 1/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
121 0135561021671 บจ.เอ็น. เอ. บิวตี้ สไตลิช จำกัด 2/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
122 0135561021698 บจ.เอ็มพีเค เซอร์วิส จำกัด 2/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
123 0135561021701 บจ.ตุนทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
124 0135561021931 บจ.เวิร์คแน่นอน จำกัด 4/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
125 0135561021957 บจ.รักษาความปลอดภัย วิวรรธน์ จำกัด 4/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
126 0135561021965 บจ.ยูนีค การบัญชีและกฎหมาย จำกัด 4/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
127 0135561021981 บจ.ช.อรุณก่อสร้าง จำกัด 4/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
128 0135561022031 บจ.ทองไทย คาร์โก้ จำกัด 5/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
129 0135561022058 บจ.ซันสกาย โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 5/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
130 0135561022066 บจ.วาริช นาวา จำกัด 5/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
131 0135561022112 บจ.มายเซ็ท อิเลคทริค ซัพพลาย จำกัด 5/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
132 0135561022201 บจ.ยู เฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
133 0135561022244 บจ.รังสิตขนส่ง จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
134 0135561022252 บจ.ไทยเอ็มเทค เซอร์วิส จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
135 0135561022261 บจ.วิวทิฟูล เอชดี โปรดักชันส์ จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
136 0135561022279 บจ.เอส.ดับบลิว สตรัคเจอร์ กรุ๊ป จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
137 0135561022295 บจ.บีพี แบกส์ จำกัด 9/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
138 0135561022309 บจ.แก้วอาศา สตูดิโอ จำกัด 9/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
139 0135561022325 บจ.ฟลิปปิ้ง เฮ้าส์ จำกัด 9/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
140 0135561022384 บจ.แอสเซ็ท ดีไซน์ แอนด์ โคช จำกัด 10/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
141 0135561022473 บจ.นิกิวาอิ ราชมังคลา จำกัด 10/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
142 0135561022520 บจ.เอ็ม.เอส เมเนจเม้นท์(2018) จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
143 0135561022554 บจ.เอ.บี. โฟร์ธ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
144 0135561022643 บจ.สำนักพิมพ์รักคุณ จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
145 0135561022686 บจ.ไฮเฟ็น เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
146 0135561022724 บจ.เพาเวอร์ เมคคานิค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 12/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
147 0135561022732 บจ.วัน ณ เทเลคอม จำกัด 12/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
148 0135561022805 บจ.เจ.ดับบลิว.บี. คอนสตรัคชั่น จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
149 0135561022856 บจ.ฟาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
150 0135561022911 บจ.อารีย์ รักษาความปลอดภัย จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
151 0135561022953 บจ.เพียว เนเชอรัลลิ จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
152 0135561023062 บจ.พีเจ วู๊ด จำกัด 17/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
153 0135561023097 บจ.เอเชีย พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 18/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
154 0135561023101 บจ.กสิพล จำกัด 18/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
155 0135561023127 บจ.สิทธิวรา 2018 จำกัด 18/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
156 0135561023143 บจ.มีอา คอนซัลติ้ง จำกัด 18/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
157 0135561023208 บจ.กฤตสมบูรณ์ รังสิต การบัญชี จำกัด 18/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
158 0135561023232 บจ.ตลาดมีโชคมีชัย จำกัด 18/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
159 0135561023356 บจ.สหมิตร การสำรวจ จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
160 0135561023381 บจ.ลภัสราภา เร้นทัล จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
161 0135561023399 บจ.ที่นอนศิริพร จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
162 0135561023500 บจ.อัญญ่า เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด 22/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
163 0135561023534 บจ.กมลภู แอนด์ พชกร ซัพพลาย จำกัด 24/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
164 0135561023569 บจ.เอสซี เอลิเวเตอร์ จำกัด 24/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
165 0135561023640 บจ.สำนักกฎหมายประกายธรรม จำกัด 24/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
166 0135561023674 บจ.ควอลิตี้ โปรดักส์ เทรดดิ้ง จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
167 0135561023704 บจ.เมทัลชีท คลองหลวง จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
168 0135561023747 บจ.ปรีดาเครน และขนส่ง จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
169 0135561023755 บจ.ศุภรัสมิ์ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
170 0135561023780 บจ.บียอนด์ เจอร์นี่ จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
171 0135561023798 บจ.ท่าย หยิง เฉิน ซี่ จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
172 0135561023852 บจ.เอส- ที ก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด 26/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
173 0135561023933 บจ.เพียวเฟส จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
174 0135561023984 บจ.ดีเอ็ม ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
175 0135561024069 บจ.ซีซีพี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
176 0135561024077 บจ.เอ็น แอนด์ ซันส์ อินดัสเทรียล จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
177 0135561024085 บจ.ดับเบิ้ลซี บูทีค จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
178 0135561024158 บจ.เอ็นดับเบิ้ลยูเอส นิว โซลูชั่น จำกัด 30/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
179 0135561024166 บจ.ธานีการช่าง ที แอนด์ เอ็ม จำกัด 30/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
180 0135561024191 บจ.เดอะ เอช อาร์ คอนซัลท์ จำกัด 31/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
181 0135561024239 บจ.ตั้งเจริญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 31/10/2561               1,000,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
182 0133561004783 หจ.เอสดี.อินสตอลเม้นท์ เซอร์วิส 1/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
183 0133561004996 หจ.สุปรีชา เทรดดิ้ง 11/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
184 0133561005054 หจ.สิงห์ ท๊อป พร็อพเพอร์ตี้ 19/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
185 0133561005071 หจ.แฟ็ท ออร์แกไนเซอร์ 19/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
186 0133561005119 หจ.เจเค ดริ้งค์ 2018 25/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
187 0133561005127 หจ.เอฟเอฟ เคซี 25/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
188 0133561005143 หจ.คอมแมนเดอร์ ดีไซน์ 25/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
189 0133561005216 หจ.เก้านิทาน 29/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
190 0133561005232 หจ.ดับเบิ้ล โอเค คอร์ป 30/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
191 0135561021515 บจ.ถนอมพล ก่อสร้าง จำกัด 1/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
192 0135561021523 บจ.เอทูที คอสท์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
193 0135561021558 บจ.เอที มั่งมี จำกัด 1/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
194 0135561021591 บจ.มายฟอร์จูน ดูดวงเศรษฐี (ประเทศไทย) จำกัด 1/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
195 0135561021663 บจ.เบสท์ บิลเดอร์ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 2/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
196 0135561021795 บจ.พี เอ เอ็น แอ็คเค้าน์ แอนด์ แท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด 3/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
197 0135561021809 บจ.ไทย เอ็กเซลเลนท์ ซีฟู้ด จำกัด 3/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
198 0135561021825 บจ.พรแม่อุมาฟิล์ม จำกัด 3/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
199 0135561021841 บจ.ซี พี ซี เวิลด์ จำกัด 3/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
200 0135561021949 บจ.ซีเคเอ็น ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด 4/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
201 0135561022023 บจ.โซลูชั่น ซีสเท็ม เอนจิเนียริ่ง จำกัด 5/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
202 0135561022147 บจ.ศุภกร เมคเกอร์ จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
203 0135561022171 บจ.อีเกิ้ลวิชั่น  แอลอีดี จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
204 0135561022350 บจ.ทีเอชแอล ไดมอนด์ จำกัด 9/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
205 0135561022368 บจ.จีเอสเอส เซอร์วิส จำกัด 10/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
206 0135561022376 บจ.ทีเอ็ม ช๊อปปิ้ง(2018) จำกัด 10/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
207 0135561022422 บจ.แอลแอนด์วาย เนเชอร์รัล จำกัด 10/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
208 0135561022465 บจ.ออลกู๊ด พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
209 0135561022538 บจ.เครสเซนส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
210 0135561022562 บจ.ทูเก็ตเตอร์ แอลอีดี จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
211 0135561022821 บจ.เอ วี เอส เอ็กซ์พอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
212 0135561022848 บจ.เจทีบี โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
213 0135561022899 บจ.โค้ด ครอส จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
214 0135561022945 บจ.อัลฟ่า แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
215 0135561023178 บจ.ส.เจริญมั่นคงการค้า จำกัด 18/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
216 0135561023267 บจ.แพรวา พลัส จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
217 0135561023313 บจ.สมาร์ทเทคไอที จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
218 0135561023321 บจ.ทวีทรัพย์  มอเตอร์เคลม การาจ จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
219 0135561023429 บจ.บลูพลัส คิทเช่น จำกัด 22/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
220 0135561023470 บจ.ดียูเอ็ม กรุ๊ป จำกัด 22/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
221 0135561023518 บจ.โพรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 24/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
222 0135561023526 บจ.พี.อาร์.เอฟ. เฟลิซิตี้ จำกัด 24/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
223 0135561023607 บจ.ซี.เค.ดี.สมใจบิวเดอร์ จำกัด 24/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
224 0135561023739 บจ.สำนักกฎหมาย ลอว์. แอนด์ คอนซัลท์. จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
225 0135561023763 บจ.เอสทีพี วอเทอร์ กรุ๊ป จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
226 0135561023836 บจ.เอสเอสเอ็ม คาเฟ่ จำกัด 26/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
227 0135561023861 บจ.ดีกรี การช่าง จำกัด 26/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
228 0135561023976 บจ.อีทริปเปิลเอท จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
229 0135561024034 บจ.เอ็กซ์พรินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
230 0135561024093 บจ.ณพัชชา เอสเตท จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
231 0135561024115 บจ.แอนโนน่า ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด 30/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
232 0133561004821 หจ.เอส.เอส.เอ็น ขนส่ง 2/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
233 0133561004953 หจ.บีบีอาร์ แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส 10/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
234 0133561005241 หจ.ไนน์วิน อีเลฟเว่น 30/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
235 0135561021531 บจ.เจเอ็นเจ ออลไมที จำกัด 1/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
236 0135561021574 บจ.ทองหล่อโลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
237 0135561022082 บจ.ออร่า สกิน จำกัด 5/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
238 0135561022571 บจ.ไอ เซ็ทติ้ง วอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
239 0135561022589 บจ.ทีพี 2555 จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
240 0135561022601 บจ.พีรญา ค้าวัสดุ จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
241 0135561022759 บจ.มณี ทรานสปอร์ต 1989 จำกัด 12/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
242 0135561023011 บจ.คุณยายตุ่ม 2542 จำกัด 17/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
243 0135561023461 บจ.ทรัพย์สนใจยิ่ง 88 ฟาร์ม จำกัด 22/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
244 0135561023712 บจ.เอ็น.เอ็ม.เอ. ทรานสปอร์ต จำกัด 25/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
245 0135561024212 บจ.จี.จี.เค พาร์ท จำกัด 31/10/2561               1,000,000 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
246 0133561004872 หจ.ภูเสวี 4/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
247 0133561004945 หจ.รุ่งกิจ อินเตอร์เทค 9/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
248 0133561005259 หจ.ณัฐชา เอ็นจิเนียริ่ง 2018 31/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
249 0135561021612 บจ.แกรนด์ ออโต้โมทีฟ จำกัด 1/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
250 0135561021736 บจ.ติดรดี จำกัด 2/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
251 0135561021744 บจ.เอ็ม ออโตเมชั่น ซิสเท็ม จำกัด 3/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
252 0135561021761 บจ.เอ็ม.เอ็น.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด 3/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
253 0135561022139 บจ.อินฟินิตี้ อีดียู จำกัด 5/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
254 0135561022155 บจ.ทองเอก ฮีต ซายน์ จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
255 0135561022163 บจ.เอคอส กรุ๊ป จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
256 0135561022180 บจ.พิมพ์ศรี แอนด์ ณัฐพงษ์ ทรานสปอร์ต จำกัด 8/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
257 0135561022503 บจ.วาสนาดียิ่งเจริญ  ขนส่ง  9.9.11 จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
258 0135561022651 บจ.รสกร พลัส จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
259 0135561022708 บจ.เอพีโอ โซลูชั่น จำกัด 11/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
260 0135561022741 บจ.หงษ์หยก (ไทยแลนด์) จำกัด 12/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
261 0135561022767 บจ.มาลี 888 ค้าเหล็ก จำกัด 12/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
262 0135561022902 บจ.กฤษรัตน์ มั่งมี จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
263 0135561022929 บจ.เวิลด์ ออฟ เซเว่นตี้ จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
264 0135561022937 บจ.ชินกฤตนิมิตร จำกัด 16/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
265 0135561022988 บจ.ดาวัลย์ กรู๊ป จำกัด 17/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
266 0135561023046 บจ.ล็อกเสิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 17/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
267 0135561023135 บจ.เอ็มเจเอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด 18/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
268 0135561023283 บจ.แอร์พอร์ต เพลส จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
269 0135561023330 บจ.มาสเตอร์ ซัพพอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
270 0135561023348 บจ.ซินเนอร์ยี ซัพพอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 19/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
271 0135561023402 บจ.อาคูเมนัส จำกัด 22/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
272 0135561023411 บจ.โกรว์ เมคคาเทค จำกัด 22/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
273 0135561023445 บจ.ไออาร์เด็ค  อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 22/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
274 0135561023496 บจ.พีอาร์เอ็ม เพ็นติ้ง จำกัด 22/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
275 0135561023542 บจ.โอนีรี ครีเอทีฟ จำกัด 24/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
276 0135561023623 บจ.อาร์เด็นท์ อิงลิช จำกัด 24/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
277 0135561023631 บจ.ขุมทรัพย์บ่อทราย จำกัด 24/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
278 0135561023844 บจ.ฟิวเจอร์ โฟลว์ จำกัด 26/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
279 0135561023909 บจ.โค้ดเด้อทรี จำกัด 26/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
280 0135561023941 บจ.ลัค ไอเดีย จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
281 0135561023950 บจ.ทีเคเอส แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
282 0135561023968 บจ.ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
283 0135561024018 บจ.เอ็มกาย จำกัด 29/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
284 0135561024182 บจ.ฉลอม  พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 31/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
285 0135561024204 บจ.ศิวาวรรณ จำกัด 31/10/2561               1,000,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
286 0133561005178 หจ.ไพบูลย์ การาจ 25/10/2561               1,000,000 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
287 0135561021566 บจ.ดับเบิ้ลยู ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด 1/10/2561               1,000,000 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
288 0135561021647 บจ.เอสพีพี รีเสิร์ช มีเดีย จำกัด 2/10/2561               1,000,000 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
289 0135561022716 บจ.เทพอาษา จำกัด 12/10/2561               1,000,000 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
290 0135561023054 บจ.ฟาร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด 17/10/2561               1,000,000 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
291 0135561023887 บจ.เจริญกัลป์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 26/10/2561               1,000,000 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
292 0133561004864 หจ.เดอะ คิวเรียส 003 3/10/2561                  700,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
293 0133561004805 หจ.บุตรจินดา ขนส่ง 2/10/2561                  600,000 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
294 0133561005062 หจ.รุจิรามรุ่งเรืองการค้า 19/10/2561                  500,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
295 0135561024140 บจ.เออาร์พลัสอิเล็คทริคเซอร์วิส จำกัด 30/10/2561                  500,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
296 0133561004775 หจ.เจเอสดี เซอร์เวย์ 1/10/2561                  500,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
297 0133561005089 หจ.ที  ยู  เอ็ม  ทูลลิ่ง 24/10/2561                  500,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
298 0135561022406 บจ.โฟกัส-สกิน จำกัด 10/10/2561                  500,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
299 0135561024051 บจ.เดอะไนน์ ทรานสปอร์ต จำกัด 29/10/2561                  500,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
300 0133561005097 หจ.นิววันซ์อินโนเวชั่น 24/10/2561                  500,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
301 0133561005101 หจ.เบสท์ ยูนิฟอร์ม 25/10/2561                  500,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
302 0135561022210 บจ.ห้าสิบห้า เซอร์วิส จำกัด 8/10/2561                  500,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
303 0133561005046 หจ.เอ็น.เค. กู๊ดทวิน 18/10/2561                  500,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
304 0133561005194 หจ.ทีทีแอลดี รุ่งเรืองกิจ 26/10/2561                  500,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
305 0135561021621 บจ.วายพี การบัญชี จำกัด 1/10/2561                  500,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
306 0135561022431 บจ.ธัญญทิพย์ เอสเตท จำกัด 10/10/2561                  500,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
307 0135561023259 บจ.เอ็กเซคคิวทีฟส์ เสิร์ช จำกัด 19/10/2561                  500,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
308 0133561005275 หจ.เฉียนเปา กวักทรัพย์ 31/10/2561                  400,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
309 0135561022457 บจ.เปิดบ้านพระเครื่อง จำกัด 10/10/2561                  300,000 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
310 0135561021850 บจ.เจ็ต เอพี จำกัด 3/10/2561                  300,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
311 0135561021817 บจ.พัฒนะเศรษฐ์ จำกัด 3/10/2561                  250,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
312 0133561004856 หจ.กาสะลองพัฒนา 3/10/2561                  200,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
313 0133561004830 หจ.กิจเกรียงไกร 2018 3/10/2561                  200,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
314 0133561004848 หจ.แกรนด์ลาดสวาย 3/10/2561                  200,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
315 0133561004911 หจ.สบายดี ไล้ท์ติ้ง 5/10/2561                  200,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
316 0133561005224 หจ.ไผทสันต์ การค้า 30/10/2561                  150,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
317 0133561005135 หจ.เอแอนด์บี กำจัดปลวก 25/10/2561                  120,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
318 0133561004813 หจ.สามพี่น้อง ซัพพลาย 2/10/2561                  100,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
319 0135561021680 บจ.เอ็นเจนซี่ จำกัด 2/10/2561                  100,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
320 0135561022341 บจ.เซฟโก้ โปรคัท จำกัด 9/10/2561                  100,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
321 0135561022791 บจ.ดีทีเอ็ม เซอร์วิส จำกัด 16/10/2561                  100,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
322 0135561022961 บจ.สยาม อินฟินิตี้ โซลูชั่น จำกัด 16/10/2561                  100,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
323 0135561023577 บจ.มอส คาร์แคร์ จำกัด 24/10/2561                  100,000 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
324 0133561005208 หจ.ควอลิตี้พลัส (2018) 26/10/2561                  100,000 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
325 0135561023038 บจ.โปรเซส ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 17/10/2561                    10,000 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี