หนังสือรับรองนิติบุคคล คือ เอกสารที่รับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล เพื่อใช้ในการทำธุรกิจหรือธุรกรรมต่างๆ

ใครๆ ก็ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ยื่นขอด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานใดๆ เพียงกรอกแบบคำขอรับบริการข้อมูลธุรกิจ (บธ.1) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดไว้ให้ ณ จุดบริการ โดยสามารถยื่นขอได้ที่
  อัตราค่าธรรมเนียม รายการละ 40 บาท สามารถเลือกรายการได้เอง ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • e-Service ขอผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจารค้า ที่ www.dbd.go.th ในหัวข้อ “บริการของกรม” เลือก “หนังสือรับรอง/คัดสำเนา” แล้วเลือกรับได้ 3 ช่องทาง
  – รับด้วยตัวเอง
  – ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS
  – พนักงานส่งเอกสาร
  ช่องทางชำระเงิน สามารถเลือกชำระได้ โดย Internet Banking, ตู้ ATM, เค้าน์เตอร์ธนาคาร
  อัตราค่าธรรมเนียม รายการละ 40 บาท สามารถเลือกรายการได้ และค่าบริการในการจัดส่งเอกสารขึ้นอยู่กับประเภทการจัดส่ง
 • e-Certificate ผ่าน 9 ธนาคาร กว่า 4,000 สาขา ทั่วประเทศ โดยกรอกแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดและไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานอ้างอิง
  อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท (จำนวน 5 รายการ) และ ค่าบริการธนาคารอีก 150 บาท ต่อฉบับ

 

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53