ใบหุ้นบริษัท

นารากการบัญชี ให้บริการจัดทำใบหุ้นบริษัทจำกัด ในอัตราใบละ 1,000 บาท (มีส่วนลด กรณีที่ท่านต้องการหลายใบ) นอกจากจัดทำใบหุ้นแล้ว เรายังคงมีบริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดทำสมุดทะเบียนหุ้น จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมนำยื่น และคัดสำเนาและรับรองโดยนายทะเบียน เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ระยะเวลา เราสามารถดำเนินการทุกอย่าง แล้วเสร็จใน 1 วันทำการ  

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53