หอการค้า

สถาบันที่มีผู้เริ่มก่อการไม่น้อยกว่า 5 คน ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้าการบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหากำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน โดยหอการค้า มี 4 ปรเภท ได้แก่

  1. หอการค้าจังหวัด
  2. หอการค้าไทย
  3. หอการค้าต่างประเทศ
  4. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

 

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53