บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางรับงบการเงินของประเทศ (e-Filing Single Point) ตลอดจนเป็นการสร้าง “คลังข้อมลงบการเงิน”  เชื่อมโยงข้อมูลงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53