หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด

หุ้นส่วนที่ต้องรับผิดในหนี้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของหุ้างหุ้นส่วนไม่้เกินจำจวนเงินทีตกลงจะร่วมลงทุนด้วย ซึ่งหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีเฉพาะแต่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่านั้น

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53