ห้างหุ้นส่วนจำกัด

นิติบุคคลที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปตกลงเข้าหุ้นกัน  เพื่อประกอบกิจการค้าร่วมกัน  โดยมุ่งหวังกำไรและแบ่งปันกำไรระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งประกอบด้วยหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด  และหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจดทะเบียนและมีสภาพเป็นนิติบุคคล  กรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียน กฎหมายให้ถือว่าเป็นห้างหุนส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ซึ่งมีผลให้หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53