จองชื่อบริษัท ซ้ำกันได้ไหม

DWQA Questionsจองชื่อบริษัท ซ้ำกันได้ไหม
จริยาพร asked 4 years ago

กำลังจองชื่อบริษัท ถ้าซ้ำกับบริษัทอื่นได้ไหมคะ
 

1 Answers
nara Staff answered 4 years ago

ชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดจะต้องไม่ซ้ำหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้ว