บริษัทสามารถจัดประชุมหลังเลิกกิจการได้หรือไม่

DWQA QuestionsCategory: Questionsบริษัทสามารถจัดประชุมหลังเลิกกิจการได้หรือไม่
K.Kit asked 8 months ago

บริษัทปิดกิจการ ก่อนทำการส่งงบการเงินประจำปี 2563 คือ บริษัทได้จดทะเบียนยกเลิก วันที่ 16/03/2564 ซึ่งในขณะนั้นงบการเงินปี 2563 ยังไม่เสร็จ และไม่ได้มีการประชุมรับรองงบการเงินปี 2563 คำถามคือ หลังจากจดยกเลิกกิจการไปแล้วนั้น สามารถประชุมผุ้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมย.ได้หรือไม่ครับ / เพราะตรงนี้มีผลต่อการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563