เปิดบริษัท เพื่อ ขอ non-immigrant B visa ให้ชาวต่างชาติ

DWQA QuestionsCategory: Questionsเปิดบริษัท เพื่อ ขอ non-immigrant B visa ให้ชาวต่างชาติ
พิชัย asked 4 years ago

ถ้าต้องการเปิดบริษัท แล้วใช้ ขอ non-immigration B ให้กับ ชาวต่างชาติ ทำได้ไหม ครับ ต้องทำอย่างไร บ้าง

1 Answers
nara Staff answered 4 years ago

ทำได้ครับ แต่ก่อนอื่น ท่านต้องเข้าใจ เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับเพื่อขอ non-B ให้กับชาวต่างชาติก่อน ครับ เพื่อให้การจดทะเบียน ตอบสนอง ในขั้นตอนการยื่น คำขอ
โดยปกติ นาราการบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่ได้รับทำ non-B visa และไม่ได้รับขอ work permit แม้ว่า นาราการบัญชี ก็จ้างพนักงานต่างชาติ เพราะเหตุงานบริการประเภทนี้ต้องอาศัยสัมพันธภาพ ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ เท่านั้น จึงทำเป็นอาชีพได้ ดังนั้น นาราการบัญชี เลยไม่เสนองานลูกค้า แต่ก็สามารถทำให้พนักงาน ของเราเองได้
เบื้องต้น ท่าน ต้อง จดทะเบียนด้วยทุน 2 ล้าน (เรียกและรับชำระครบ-แสดงในเอกสารจดทะเบียน) มีสถานที่ตั้ง(ที่ทำงานจริง) จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการว่างจ้าง พนักงา่น คนไทย ต่อ ต่างชาติ = 1:4 และ ต้องมีการยื่นเสียภาษี เงินเดือน และ ประกันสังคม ด้วย เพราะหลักฐานเหล่านี้ จำเป็นที่ต้องใขช้ยื่นประกอบ วีซ๋า นั้นเอง อย่าลืมว่า ต.ม. อาจเข้าตรวจสถานประกอบการจริงด้วยนะครับ 

สำหรับการจดทะเบียน ก็จดทะเบียนบริษัท ปกติ ครับ  ถ้าท่านพร้อม นาราการบัญชี จะดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการครับ