เห็นกำลังจะเลือกตั้ง คิดว่าอะไรๆ กำลังจะดีขึ้น ควรเปิดบริษัท ช่วงนี้ไหม

DWQA QuestionsCategory: จดทะเบียนเห็นกำลังจะเลือกตั้ง คิดว่าอะไรๆ กำลังจะดีขึ้น ควรเปิดบริษัท ช่วงนี้ไหม
nara Staff asked 3 years ago

เห็นกำลังจะเลือกตั้ง คิดว่าอะไรๆ กำลังจะดีขึ้น ควรเปิดบริษัท ช่วงนี้ไหม