ใช้บริษัท ในการถือครองทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ได้ไหม และสามารถกู้เงินจากธนาคาร ได้ไหม

DWQA QuestionsCategory: จดทะเบียนใช้บริษัท ในการถือครองทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ได้ไหม และสามารถกู้เงินจากธนาคาร ได้ไหม
สิชล asked 4 years ago

ใช้บริษัท ในการถือครองทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ได้ไหม และสามารถกู้เงินจากธนาคาร ได้ไหม

1 Answers
nara Staff answered 4 years ago

ปกติไม่ค่อยเจอคำถ่าม จากคนไทย ในเรื่องถือครองทรัพย์สิน เพราะน่าจะรู้กันอยู่แล้ว ครับ ว่าได้ แต่ถ้าบริษัทนี้มี ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้น หรือ เป็นกรรมการ อาจมีเงื่อนไข ที่ต่างกัน ถุึงแม้ว่า จะถือครองหุ้นส่วนใหญ่โดยคนไทย (ต่างชาติถือได้ไม่เกิน 49%) กล่าวคือ ขั้นตอนการซื้อ ท่านต้องสอบถามกรมที่ดิน ณ ที่ดินตั้งอยู่ ถึงเงื่อนไข ต่างๆ เช่น ต้องพิสูจน์การเรียกชำระค่าหุ้นหรือไม่ หรือ ที่มาของเงินทุนที่ต้องนำมาซื้อที่ดินหรือไม่  โดยเฉพาะที่มาเงินทุนของผู้ถือหุ้นคนไทย 
สำหรับเรื่องการใช้บริษัทกู้เงินนั้น บอกได้เลยว่าอยาก ครับเว้นแต่ กรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้น จะร่วมค้ำประกัน แต่อย่างไรเสีย ตัวบริษัทเอง ก็ต้องพิสูจน์ที่มาของรายได้ และปกติธนาคาก็ต้องดูประวัติการดำเนินงานด้วย ดังนั้น บอกได้เลยว่า ถ้าบริษัทพึ่งเปิดบริษัทใหม่ และท่านไม่ได้มีสัมพันธภาพที่ดีกับธนาคาร และผู้จัดก่ารธนาคารนั้นๆ คงเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับ ที่จะกู้เงิน ครับ