ใบหุ้น

DWQA QuestionsCategory: Questionsใบหุ้น
Rain asked 1 year ago

ในแบบ บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่เลขหมายใบหุ้น กับวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นต่างกันอย่างไรคะ