บริการด่วน งานด่วน รอรับได้เลย ครับ

> 7500 จัดทำงบเปล่า -ตรวจสอบ – พร้อมนำยื่น รวมค่าผู้สอบบัญชี + ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี แล้ว
> 15,000 ปิดบริษัท ครอบคลุมจดทะเบียนเลิก ทำงบการเงิน และ นำยื่น
> 1,000 บาท รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค
> 500 บาท แปลเอกสาร ไทยอังกฤษ อังกฤษไทย
> 300 บาท คัดหนังสือรับรอง บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
> 2,000 บาท เราเตรียมเอกสารจดทะเบียน ท่านไปเอง
> 1,000 บาท เปลี่ยนแปลงผู้หุ้น