รหัสธุรกิจ

การนำการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน มาใช้เป็นเกณฑ์กำหนดรหัสธุรกิจของนิติบุคคล  เพ่อใช้สำหรับการแปลและจัดหมวดหมู่ประเภทธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นมาตรฐานสากลและสามารถวิเคราะห์แลกเปลี่ยนหรือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53